Update articol:

Mihaela Stoica, Certinvest: ”Factorul decisiv în alegerea tipului de finanțare a IMM-urilor este păstrarea independenței în deciziile de business”

Sursa: freepik.com

Unul din obiectivele esențiale al Uniunii Piețelor de Capital este de a facilita accesul la surse de finanțare diversificate pentru IMM-urile din UE, prin simplificarea procesului de admitere la tranzacționare, creșterea accesibilității la piețele de capital și reducerea dependenței de finanțarea bancară, care să permită o bază mai largă de oportunități pentru investitori și acces mai ușor la capitaluri, în vederea finanțării acestora.

IMM-urile reprezintă companii care, conform situațiilor financiare anuale sau consolidate, îndeplinesc cel puțin două dintre următoarele trei criterii: un număr mediu de angajați pe parcursul exercițiului financiar mai mic de 250, un bilanț contabil total care nu depășește 43 milioane EUR și o cifră de afaceri netă anuală care nu depășește 50 milioane EUR.

Comisia Europeană a revizuit barierele de reglementare în vederea admiterii IMM-urilor pe piețele de capital prin evidențierea unui segment de piață dedicat acestora, respectiv piața de creștere pentru IMM-uri, în vederea stimulării lichidității acțiunilor IMM-urilor admise la tranzacționare și pentru a face aceste piețe mai atractive pentru investitori, emitenți și intermediari.

Noile norme de reglementare UE au drept scop reducerea activităților administrative și a costurilor de conformitate cu care se confruntă emitenții din cadrul segmentului de piață de creștere pentru IMM-uri, asigurând în același timp un nivel ridicat de integritate al pieței de capital și de protecție al investitorilor.

ESMA a publicat la începutul acestei luni un document de consultare publică la nivel de uniune privind funcționarea regimului piețelor de creștere a IMM-urilor în conformitate cu Directiva privind piețele de instrumente financiare (MIFID II) și cu Regulamentul privind abuzul de piață (MAR), în vederea promovării utilizării pieței de creștere pentru IMM-uri, dată limită în care țările membre UE pot transmite propuneri este de 15 iulie 2020.

În prezent, la nivel de UE și Marea Britanie, există 20 de sisteme multilaterale de tranzactionare care au primit calitatea de piață de creștere pentru IMM-uri. În următoarea perioadă încă 14 SMT-uri intenționează să se transforme sau să genereze acest segment de piață dedicat IMM-urilor, printre care și România.

Lista locurilor de tranzacționare dedicate IMM-urilor la nivel de UE este prezentată în tabelul 1, iar în tabelul 2 este prezentată lista locurilor de tranzacționare care intenționează să se transforme în piață de creștere pentru IMM-uri în următoarea perioadă. Se poate vedea faptul că și BVB – ATS din România intenționează să adere la acest sector de piață.

TABLE 1 – Lista SMT înregistrate ca piață de creștere pentru IMM-uri
Source: ESMA register and NCAs. The number of issuers was calculated based on data submitted to ESMA FIRDS/FITRS systems and through a survey to NCAs. NA – data not available.
TABLE 2 – Lista SMT care intenționează să se transforme în piață de creștere pentru IMM-uri
Source: Survey conducted among the Secondary Markets Standing Committee at ESMA. The number of issuers was calculated based on data submitted to ESMA FIRDS/FITRS systems

La nivel de UE, volumul total de tranzacționare la nivel de SMT-uri care intermediază instrumente financiare ale IMM-urilor în perioada ianuarie 2018 până în octombrie 2019 s-a ridicat la aproximativ 2.000 de milioane EUR până la sfârșitul anului 2019. În ceea ce privește frecvența tranzacționării, a existat o creștere semnificativă a numărului de tranzacții de acțiuni pentru IMM-uri în 2019, că urmare a înregistrării a trei noi piețe de creștere pentru IMM-uri din regiunea nordică a UE.

Source: ESMA. SME issuers have been identified based on the capitalisation of the issuer. Small issuers have been defined as not exceeding EUR 20 Mio and medium issuers as not exceeding EUR 200 mio. The volumes are calculated on the basis of trading activity reported to FITRS by all MTFs registered as SME GM as well as those MTFs which are targeting SME

Cel mai mare volum de tranzacționare al instrumentelor financiare emise de IMM-uri este concentrat pe emitenții suedezi, urmați de emitenții britanici, italieni și francezi. Este important că acest segment de piață să fie evidențiat în mod distinct în cadrul burselor de valori pentru a facilita accesul IMM-urilor la sursele de finanțare oferite de piață de capital specifice lor, conform noilor prevederi legislative UE. 

Este de subliniat faptul că piața  SMT – AeRO din cadrul Bursei de Valori București (BVB) este un segment de piață dedicat IMM-urilor și start-up-urilor, fiind necesară doar actualizarea pachetelor legislative în linie cu noile prevederi legislative UE, în vederea simplificării proceselor de conformitate pentru admiterea și menținerea acestor companii pe acest segment de piață.

Rolul Bursei de Valori în viața unei companii listate se evidențiază în principal prin beneficiile unei imagini publice îmbunătățite, publicitate permanentă și gratuită prin intermediul BVB, bune practici în materie de guvernanță corporativă, vizibilitate crescută în fața investitorilor și a clienților companiei, a partenerilor de afaceri și a întregii comunități din care face parte.

Listarea la bursă a IMM-urilor poate oferi un impuls semnificativ pentru piața de capital din România, beneficiile listării fiind evidente:

  • dependența redusă de finanțarea bancară,
  • un grad mai mare de diversificare a investitorilor,
  • acces mai ușor la capitalurile proprii și finanșarea datoriei,
  • crearea unui profil public mai ridicat prin recunoașterea autenticității mărcii.

Companiile listate pot accesa capitalul necesar mult mai ușor, fără a crește gradul de îndatorare, având soluții de atragere de capital fie prin emisiunea de noi acțiuni sau obligațiuni garantate / negarantate, fie prin conversia unei părți din datorie în acțiuni, proces prin care creditorii pot deveni acționari ai companiei.

Factorul decisiv în alegerea tipului de finanțare a IMM-urilor este păstrarea independenței în deciziile de busines astfel că, Bursa de Valori București poate să ofere suport în vederea accesării fondurilor necesare finanțării IMM-urilor prin intermediul pieței de capital.

Este indicat să luăm în calcul toate aceste posibilități și nu în ultimul rând poate este bine să avem și opinia unui consultant financiar cu expertiză pe segmentul finanțării IMM-urilor, pentru că uneori suntem tentați să ne privim business-ul  destul de subiectiv.

Decizia finală cu privire  la alegerea modalității de accesare a fondurilor în vederea finanțării obiectivelor companiei aparține managementului companiei sau decidenților din AGA, iar în funcție de modalitatea aleasă se poate seta și strategia de business pentru următorii ani.   

Mihaela Stoica, Certinvest

 

 

BVB | Știri BVB

LIBRA INTERNET BANK BONDS (LIBRA28E) (21/03/2023)

Modificari in conducerea societatii

AGRICOVER HOLDING- Bonds 2026 (AGV26E) (21/03/2023)

Convocare AGOA si AGEA pentru 21.04.2023

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA (BVB) (21/03/2023)

Semnarea contractului de inchiriere pentru locatia din Cladirea America House

ROMCARBON SA (ROCE) (21/03/2023)

Convocare AGA O & E din 27/28.04.2023