Update articol:

Ministerul Energiei a publicat Proiectul de OU privind stabilirea schemei de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022; Impactul financiar total asupra bugetului de stat – 1.304.934.197 lei

Ministrul Energiei Virgil Popescu

Ministerul Energiei a publicat Proiectul de OU privind stabilirea schemei de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022.

Potrivit Notei de Fundamentare, având în vedere situația din sistemul energetic cu privirea la majorarea prețului la energie electrică și gaze naturale la nivel internațional, precum și efectele provocate de majorarea acestor costuri pentru în bugetele familiilor, se impune luarea unor măsuri de protecție a populație României expuse unor dificultăți în suportatea acestor costuri.

Prin proiectul de act normativ se reglementează o schemă de acordare a unei
compensări lunare consumatorilor casnici pentru plata facturilor aferente
consumului de energie electrică și gaze naturale în perioada noiembrie 2021 –
martie 2022.

Schema de compensare pentru energie electrică vizează acordarea unei compensări
la plata facturilor de energie electrică în valoare de 0,21 RON kwh, care reprezintă
media aritmetică a tarifelor reglementate (compus din tarif serviciului de de
distribuție, tarif mediu de transport și componentele tarifului de transport și tariful
pentru servicii de sistem) a energiei electrice pentru cele 8 regiuni.

Compensarea facturilor aferente consumului de gaze naturale se realizează prin aplicarea unei cote procentuale de 25% la un preț de referință de 125 lei/MWh.

Compensarea se aplică facturilor de gaze naturale emise în perioada 1 decembrie
2021 – 30 aprilie 2022, pentru consumul facturat aferent perioadei 1 noiembrie
2021 – 31 martie 2022, indiferent de tipul de factură – estimat sau regularizare.

Compensarea se aplică facturilor de energie electrică emise în perioada 1 noiembrie 2021 – 30 aprilie 2022, pentru consumul facturat aferent perioadei 1 noiembrie
2021 – 31 martie 2022, indiferent de tipul de factură – estimat sau regularizare.

Clienții casnici beneficiari ai schemei de compensare aferente consumului de
energie electrică sunt persoanele fizice al căror consum de energie electrică în
perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 se situează între 150 kwh-1000 kwh,
inclusiv.

Clienții casnici beneficiari ai schemei de compensare aferente consumului de gaze
naturale sunt persoanele fizice al căror consum de gaze naturale în perioada 1
noiembrie 2021 – 31 martie 2022 se situează între 80 m3 – 960 m3 , inclusiv.

Consumatorii casnici de energie electrică și de gaze naturale beneficiază de această
compensare în situația în care se încadrează în limitele de consum menționate și
dacă nu beneficiază de subvenția acordată pentru consumatorul vulnerabil potrivit
Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru
consumatorul vulnerabil de energie.

Compensarea acordată consumatorului casnic va fi consemnată distinct în
factura/anexa la factură emisă de furnizorul de energie electrică/gaze naturale.
Schema de compensare se aplica și în cazul condominiilor și/sau cvartalelor cu
încălzire centralizată care au un singur punct de consum care deserveste spatiile
locative din condominiu sau cvartal.

Pentru punctul de consum aferent încălzirii centralizate dintr-un condominiu și/sau
cvartal, încadrarea în tranșele de consum, pentru fiecare dintre spațiile locative se
realizează în baza consumului înregistrat la punctul de consum prin raportare la
numărul de spații locative.

Se prevede că, în situația în care compensarea prevăzută de prezenta ordonanță de
urgență este mai mare decât valoarea ajutorului acordat consumatorilor vulnerabili
în baza prevederilor art. 7 si art. 25 din Legea nr .226/2021, atunci aceștia
beneficiază de sprijinul prevăzut la art. 1 calculat ca diferența dintre compensarea
prevăzută în anexa la prezenta ordonanță de urgență și nivelul ajutorului acordat.

Impactul financiar total asupra bugetul de stat este de 1.304.934.197 lei, din care
suma de 494.204.246 lei pentru compensarea facturilor de energie electrică,
respectiv 810.729.951 lei pentru compensarea facturilor de gaze naturale.-

 

Pandemia Covid-19 a accelerat și agravat situația preexistentă din domeniul
energie prin reducerea în mod forțat a capacității de producție la nivel mondial,
fapt ce a influențat întreg domeniul energiei.
Angajamentele asumate pe plan mondial pentru decarbonare influentează direct
prețul energiei electrice și al gazelor naturale prin creșterea prețurilor pentru
cerfificatele de emisie de CO2 este un alt factor care în ultimul an a influențat prețul
energiei electrice.
Din ce în ce mai multe state din Uniunea Europeană plătesc sume record pentru
tranziția la energie verde (Ex: Germania 2020 – 31 miliarde. Euro). Subvențiile
pentru tranziția la energia verde se reflectă în facturile de energie electrică iar
prețurile sunt suportate de către populație la nivelul întregii Uniunii Europene.
Dezechilibrul tot mai mare dintre cerere și ofertă pe piața gazelor naturale, precum
și pierderile aferente anului 2020 înregistrate de cele mai mari grupuri energetice
din lume sunt, de asemenea, factori care influențează prețul energiei electrice si cel
al gazelor naturale la nivel internațional.

Nota de Fundamentare mai spune: “Pandemia Covid-19 a accelerat și agravat situația preexistentă din domeniul energie prin reducerea în mod forțat a capacității de producție la nivel mondial, fapt ce a influențat întreg domeniul energiei.
Angajamentele asumate pe plan mondial pentru decarbonare influentează direct
prețul energiei electrice și al gazelor naturale prin creșterea prețurilor pentru
cerfificatele de emisie de CO2 este un alt factor care în ultimul an a influențat prețul
energiei electrice.

Din ce în ce mai multe state din Uniunea Europeană plătesc sume record pentru tranziția la energie verde (Ex: Germania 2020 – 31 miliarde. Euro). Subvențiile
pentru tranziția la energia verde se reflectă în facturile de energie electrică iar
prețurile sunt suportate de către populație la nivelul întregii Uniunii Europene.
Dezechilibrul tot mai mare dintre cerere și ofertă pe piața gazelor naturale, precum
și pierderile aferente anului 2020 înregistrate de cele mai mari grupuri energetice
din lume sunt, de asemenea, factori care influențează prețul energiei electrice si cel
al gazelor naturale la nivel internațional.

BVB | Știri BVB

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (28/10/2021)

Disponibilitate Raport T3 2021 si teleconferinta

MedLife S.A. (M) (28/10/2021)

MedLife anunta cea mai mare tranzactie din 2021 - Neolife Medical Center Romania

SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) (27/10/2021)

Completare ordine de zi AGAE 15/16 noiembrie 2021