Update articol:
Precizări

Ministerul Finanţelor Publice: „Înrolarea în SPV, o facilitate opțională la dispoziția românilor din afara țării”

Ministerul Finanţelor Publice răspunde solicitărilor de clarificări ale reprezentanților mass-media privind proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică:

„Precizăm că propoziția ”identificarea contribuabililor la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României” din Referatul de aprobare al proiectului de ordin se referă la îndeplinirea procedurii de confirmare a identității contribuabililor, care solicită înregistrarea ca utilizatori ai serviciului “Spaţiul privat virtual” (SPV) la sediul misiunilor diplomatice/oficiilor consulare ale României.

Scopul acestei prevederi este de a veni în întâmpinarea persoanelor fizice, care au cetățenia română și doresc să se înroleze voluntar în SPV, dar domiciliază, au reședința sau lucrează în străinătate.  În acest sens, pentru a le oferi si posibilitatea de a se prezenta și la ambasada sau oficiile consulare din țara în care se află, care sunt mai apropiate, se propune următoarea completare pentru art. 20 alin. 6 lit. b):

„b) aprobare la ghișeu. În acest caz persoana fizică trebuie să se prezinte la orice organ fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în scopul identificării fizice. În cazul persoanelor fizice care au cetățenia română şi domiciliază, au reședința sau lucrează în străinătate, în scopul identificării fizice, se pot prezenta şi la oficiile consulare sau ambasadele României în circumscripția cărora domiciliază, au reședința sau lucrează, după caz.”

Referatul proiectului de ordin a fost actualizat și poate fi consultat pe site-ul MFP la rubrica Transparență decizională.”