Update articol:

Ministerul Finanţelor vrea să o numească preşedinte CA la CEC Bank pe Mirela Călugăreanu, şef ANAF

Ministerul Finanţelor vrea să o numească preşedinte CA la CEC Bank pe Mirela Călugăreanu, şef ANAF, în locul lui Valentin Tiberiu Mavrodin.

Pentru a putea fi numită preşedinte CEC Bank, în condiţiile în care este şi preşedinte ANAF, este nevoie de aprobarea unui memorandum în Guvern. Astfel, mâine va intra în şedinţa Guvern un memorandum privind exercitarea calităţii de preşedinte al consiliului de administraţie al CEC Bank S.A. de către doamna Mirela CĂLUGĂREANU, președinte cu rang de secretar de stat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Memorandumul precizează: 

«CEC BANK – S.A. este persoană juridică română de drept privat, organizată în forma juridică a unei societăţi pe acţiuni, sens in care isi desfasoara activitatea ca bancă, în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile, respectiv in baza statutului, regulamentului propriu de organizare şi funcţionare şi reglementărilor interne emise în condiţiile legii.
Statul român este acţionar unic al CEC BANK – S.A. şi îşi exercită toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din această calitate prin Ministerul Finanţelor Publice, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările și completările ulterioare.
CEC Bank S.A. este administrată, în sistem unitar, de un consiliu de administrație format din cel puțin 7 și maxim 11 administratori, condus de un preşedinte ales de Adunarea Generală a Acționarilor dintre membri neexecutivi.
Potrivit art. 84 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de secretar de stat, funcţia de subsecretar de stat precum şi funcţiile asimilate acestora sunt incompatibile cu funcţia de “administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare”.

În conformitate cu dispoziţiile art. 84 alin.(3) din Legea nr. 161/2003, în mod excepţional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor care deţin funcţia de secretar de stat, funcţia de subsecretar de stat precum şi funcţiile asimilate acestora “ca reprezentanţi ai statului în adunarea generală a acţionarilor ori ca membri în consiliul de administraţie al regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, de interes strategic sau în cazul în care un interes public impune aceasta”.

Având în vedere aceste prevederi legale, în data de 4.08.2017 Guvernul României a aprobat participarea doamnei Mirela Călugăreanu, la acea dată având funcția de președinte, cu rang de secretar de stat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în calitate de membru al Consiliului de administrație al CEC Bank S.A.

În data de 09.05.2019, Adunarea generală a acţionarilor CEC Bank S.A. a reînnoit mandatul de membru al Consiliului de administraţie acordat doamnei Mirela Călugăreanu, pentru o perioadă de 4 ani.
Prin Decizia Primului-Ministru nr. 104/2019, doamna Mirela Călugăreanu a fost numită în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
Având în vedere cadrul legal existent și ținând cont de calitățile profesionale și experiența doamnei Mirela Călugăreanu, precum şi capacitatea de a lua decizii importante și cu un grad ridicat de complexitate, supunem aprobării exercitarea de către doamna Mirela Călugăreanu, președinte cu rang de secretar de stat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, și a calităţii de preşedinte al Consiliului de administraţie al CEC Bank S.A».

BVBStiri BVB

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (02/03/2021)

Reluare plata dividend 2019

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. (PTR) (02/03/2021)

Raport curent cf art. 234, alin. 1, litera i) din Reg. 5/2018

ELECTROARGES SA (ELGS) (02/03/2021)

Rezultate financiare preliminare 2020 - versiune limba Engleza

Erste Group Bank AG (EBS) (02/03/2021)

Notificare - detineri < 4%