Update articol:

Notă de informare a investitorilor Fondului Deschis de Investiţii PLUS Invest

SAI Muntenia Invest SA, administratorul Fondului Deschis de Investiţii PLUS Invest, aduce la cunoștința investitorilor faptul că Raportul privind administrarea FDI Plus Invest în anul 2021 (disponibil pe site-ul www.munteniainvest.ro) a fost completat în cadrul anexei având denumirea Anexă la Raportul anual al FDI PLUS Invest privind remunerațiile acordate de SAI Muntenia Invest S.A. în exercițiul financiar 2021, în sensul detalierii funcțiilor incluse în categoriile de la pct. 2C Funcții cu atribuții de control și la pct. 2D Alte funcții decât cele indicate la lit. A-C de mai sus, incluse in categoria personalului identificat.

Anexa la Raportul aferent anului 2021, actualizată conform celor prezentate mai sus, este disponibilă pe site-ul SAI Muntenia Invest SA la următorul link: http://www.munteniainvest.ro/index.php?opt=FDI.

SAI Muntenia Invest SA
administrator al
Fondului Deschis de Investiţii PLUS Invest

Nicușor Marian BUICĂ
Director General

BVB | Știri BVB

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (28/09/2022)

Informare privind strategia de dezvoltare a societatii

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (28/09/2022)

Hotarare CA 28.09.2022 - avizare majorare capital social incorporare rezerve

CONPET SA (COTE) (28/09/2022)

Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

MedLife S.A. (M) (28/09/2022)

Disponibilitate Raport Sustenabilitate 2021