Update articol:
Fit for 55

Nuclearelectrica: ”Energia nucleară poate contribui semnificativ la atingerea țintelor de decarbonizare”

Fit for 55, Nuclearelectrica, energie nucleara, decarbonicare, Green Deal Sursa foto: Pagina de Facebook Nuclearelectrica

Comisia Europeană a lansat recent “Fit for 55%”, un pachet legislativ puternic corelat cu Green Deal care care își propune să accelereze ritmul decarbonizarii până la nivelul anului 2030, concret reducerea emisiilor de CO2 cu 55% până la nivelul anului 2030, raportat la nivelurile din anul 1990, potrivit unei postări de pe pagina de Facebook Nuclearelectrica.

Reprezentanții Nuclearelectrica precizează: ”Având în vedere impactul asupra mediului, propunerile Comisiei europene reprezintă un set de măsuri adecvate, aliniate scopului Europei de a deveni primul continent neutru din punct de vedere climatic, făcând din Green Deal o realitate cu suportul politicilor ambițioase transpuse în “Fit for 55”.

Pachetul “Fit for 55” include politici cu impact asupra sectorului energetic, transporturilor, taxării, eficienței energetice crescute, mecanismul Carbon Border Adjustment și schema de comercializare a certificatelor de emisii (Emissions Trading Scheme-ETS), toate cu impact semnificativ asupra sectoarelor industriale, cu precădere asupra celui energetic, din punct vedere al capabilităților de reducere a emisiilor de CO2 pornind de la condiția esențială: aceea a neutralității tehnologice.
Fit for 55 devine astfel aplicabil unui serii de sectoare diverse, industrii, clădiri, transport, însă provocarea majoră derivă din atingerea punctului de echilibru între revigorarea economică post COVID și atingerea țintelor din acest pachet fără a împiedica anumite sectoare să atingă performanța și creșterea necesare, cu impact direct asupra dezvoltării și resurselor umane.

În acest context, Taxonomia în sensul includerii, fără discriminare, a tuturor surselor fără emisii de CO2 va juca un rol esențial. “Fit for 55” trebuie să fie o platformă pentru încurajarea investițiilor în surse curate de energie, într-un ritm avansat, cu accent prioritar pe datele științifice rezultate din raportul JRC solicitat de Comisia Europeană, rezultate confirmate de cele două grupuri de experți independenți care au evaluat raportul (SCHEER și grupul constituit în baza art. 31 din Tratatul EURATOM).

Energia nucleară are un rol fundamental din acest punct de vedere. Lipsa emisiilor de CO2, ETS și mecanismul transfrontalier de ajustare a carbonului, toate aceste propuneri furnizează un cadru în care energia nucleară poate contribui semnificativ la atingerea țintelor de decarbonizare.

Flota actuală de reactoare, dar în egală măsură extinderea capabilităților nucleare este și se va dovedi în timp o necesitate absolută pentru asigurarea securității în aprovizionare. Din punct de vedere financiar, pe fondul comparațiilor de costuri, Agenția Internațională pentru Energie și OECD au demonstrat că operarea pe termen lung a centralelor nucleare rămâne cea mai ieftină sursă de electricitate dintre toate sursele fără emisii de CO2! Un cost mediu de 32 USD/MWh pentru energia nucleară comparativ cu 50 USD/MWh pentru energia eoliană și 94 USD/MWh pentru energia solară.

Așadar, includerea energiei nucleare în Taxonomie în așa fel încât să permită statelor dezvoltarea de proiecte în timp util, timpul fiind un factor esențial în contextul atingerii țintelor de decarbonizare, devine nu doar un adjuvant, ci o condiție esențiala în atingerea obiectivelor din Fit for 55.

Se estimează că fără investiții în industria nucleară, două treimi din capacitățile existente în economiile dezvoltate vor fi închise până în 2040, ceea ce ar conduce la o creștere a costului tranziției către o economie sustenabilă cu 1,6 trilioane de dolari. La acest aspect se adaugă revigorarea economică post Covid, iar experiența ne spune că dezvoltarea implică o creștere a emisiilor de CO2.

În acest context, neutralitatea tehnologică trebuie să devină coloana vertebrală a decarbonizarii. Orice dezbatere dincolo de dovezile științifice asupra rolului surselor fără emisii de CO2 va determina întârzieri și va fi o provocare majoră în atingerea țintelor și menținerea costurilor asociate.

Lipsa emisiilor de CO2, disponibilitatea 24/7, costurile reduse pe perioada de operare sunt trei aspecte esențiale în acest proces de tranziție pentru sistemul energetic, mediu și consumator. În plus, energia nucleară oferă soluții competitive pentru industriile intens consumatoare de energie, incluse în cadrul „Fit for 55”.
Mai mult, pachetul „Fit for 55” are nevoie de inovații pentru susținere pe termen lung. Industria nucleară a venit deja cu una, reactoarele mici modulare și va juca un rol esențial în producția de hidrogen curat, fie că vorbim de flota existentă de reactoare, fie că vorbim de inovație, prin SMR.

Un mediu curat este o necesitate absolută pentru generațiile viitoare, însă tot o necesitate absolută este utilizarea la potențial maxim a tuturor surselor fără emisii de CO2, într-o manieră sustenabilă, neutră, echilibrată.”

BVB | Știri BVB

DAFORA SA (DAFR) (09/12/2022)

Numire auditor financiar - auditare situatii financiare 2022-2023

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (09/12/2022)

Semnarea unui contract de investitie cu Dataware Consulting SRL

SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) (09/12/2022)

VAN la data 30 Noiembrie 2022

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (09/12/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (09/12/2022)

Structura actionariat la data de 30 noiembrie 2022