Update articol:

Nuclearelectrica și statul român trebuie să se pună de acord asupra responsabilităţilor părţilor cu privire la asigurarea finanţării Unităților 3 și 4, înainte de luarea Deciziei Preliminare de Investire

Nuclearelectrica/ Sursa Facebook

Nuclearelectrica (SNN) și statul român trebuie să se pună de acord asupra responsabilităţilor părţilor cu privire la asigurarea finanţării Unităților 3 și 4, înainte de luarea Deciziei Preliminare de Investire, potrivit Notei pregătite pentru acționari, anterior Adunării Generale din 5 aprilie.

Compania a convoacat acţionarii la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 05.04.2021, ora 10:00, pentru aprobarea Strategiei de continuare a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă.

Ca o condiţie prealabilă pentru luarea Deciziei Preliminare de Investire şi trecerea în Etapa 2 a Proiectului, se impune încheierea unui Acord între Statul român şi SNN, prin care să se stabilească responsabilităţile părţilor cu privire la asigurarea finanţării, adoptarea mecanismelor de sprijin şi asigurarea condiţiilor de infrastructură pentru finalizarea şi exploatarea Proiectului”, se arata in Nota citata.

Conform documentului, studiul de fezabilitate a concluzionat ca Proiectul Unitatilor 3 si 4 este sustenabil din punct de vedere financiar, cerintele privind fluxurile de numerar fiind indeplinite.

Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă constă în finalizarea şi punerea în funcţiune a doua unitati de tip CANDU 6 pe amplasamentul CNE Cernavodă, având o putere instalată brută de minimum 2 x 724 MWe. Structurile existente pentru Unităţile 3 şi 4, specifice si utilizabile exclusiv numai la o centrala nuclearoelectrica de tip CANDU 6, constau, în principal, in structuri de constructii civile, cum ar fi cladirea reactorului, cladirea turbinei-generatorului şi structuri ale circuitului hidrotehnic, care se afla in diferite stadii de finalizare şi vor fi utilizate in continuare pentru realizarea centralei.

Proiectul ar urma sa aiba 3 etape distincte de dezvoltare, dupa cum urmează:
Etapa 1 – Etapa pregătitoare – Preliminary Notice to Proceed (Pre-LNTP), având un buget estimat la 15 milioane euro, ce va fi finanţat de către SNN, prin majorarea corespunzătoare a capitalului social al EN ( EnergoNuclear S.A. –  societate dedicata acestui proiect, avand regimul juridic de filiala detinuta 100% de catre SNN), şi o durată estimată de 24 de luni. Principalele obiective ale acestei faze sunt: reoperaţionalizarea societăţii de proiect EN, contractare serviciilor de asistenta tehnica, juridica si financiara, contractarea serviciilor de inginerie pentru actualizarea Specificatiei tehnice de procurare (BIS), lansarea, selectarea si atribuirea Contractului de Inginerie, Procurare şi Construcţii IPC în două faze (Faza 1 – Lucrări preliminare – Limited Notice to Proceed şi Faza 2 – Implementarea Proiectului – Emiterea Ordinului Final de Incepere a Lucrărilor – Final Notice to Proceed). In cadrul acestei etape se vor contracta orice alte studii/rapoarte/evaluari necesare pentru configurarea proiectului in limitele bugetului aferent acestei etape..
Notă. In vederea optimizării graficului de lucrări pregătitoare, SNN, în calitate de proprietar al activelor care vor fi contribuite ca aport în natură, va contracta servicii de inginerie pentru elaborarea studiului tehnic (modificări de proiect, analize de securitate nucleară deterministice/probabilistice etc.) pentru confirmarea conformităţii Proiectului
cu cerinţele Directivei de Securitate Nucleară 87/2014 (DSN). Acest studiu va fi contribuit în natură la capitalul social al EN.
• Etapa 2 – Lucrări Preliminare (Limited Notice to Proceed – LNTP) – Faza 1 a Contractului IPC, având o durată estimată de 18-24 luni. Obiectivele acestei etape constau in dezvoltarea, de către Contractorul IPC, a părţii de inginerie critică a Proiectului, a documentaţiilor de securitate nucleară şi a analizelor privind piaţa locală a furnizorilor de echipamente si servicii necesare implementării lucrărilor de construcţie, astfel incât preţul total al Proiectului să fie de tip fix/ferm pentru un
procent considerabil al lucrarilor si serviciilor necesare. De asemenea, tot în această etapă vor fi dezvoltate documentaţiile de securitate nucleară necesare obţinerii Autorizatiei de Securitate Nucleara precum si documentaţia de notificare a Proiectului la Comisia Europeană în baza articolului 41 din Tratatul EURATOM. La finalul acestei etape, se va reanaliza fezabilitatea Proiectului pe baza noilor indicatori tehnico-economici şi se va lua Decizia Finală de Investire, care va permite trecerea Proiectului in Etapa 3.
Pentru luarea Deciziei Finale de Investire trebuie îndeplinite o serie de condiţii ce includ obţinerea autorizărilor necesare de la Comisia Europeană pentru măsurile de sprijin şi structurarea şi închiderea pachetului de finanţare pentru Proiect.
• Etapa 3 – Construcţie (Emiterea Ordinului Final de Incepere a Lucrărilor / Final Notice to Proceed – FNTP) – Faza 2 a Contractului IPC, având o durată estimată la 69 – 78 de luni (finalizare U3 – 2030 /finalizare U4 – 2031), constând în demararea efectivă a lucrărilor de construcţie, montaj şi punere în funcţiune.

Nota de sedinta mai arata ca energia nucleară reprezintă o alternativă durabilă de dezvoltare a sectorului energetic, având în vedere resursele limitate de materii prime energetice, precum și nevoia obținerii de energie electrică care nu produce emisii de gaze cu efect de seră. Rolul energiei nucleare devine și mai evident în atingerea țintelor ambițioase de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, asigurând în același timp securitatea energetică și un preț suportabil la consumatorii finali, precum și creșterea gradului de independență energetică a țării. Proiectul de „Strategie energetică a României 2019-2030, cu perspectiva anului 2050”, îşi propune ținte concrete, stabilește direcții clare și definește reperele prin care România își va menține poziția de producător de energie în regiune și de actor activ și important în gestionarea situațiilor de stres la nivel regional; dezvoltarea sectorului energetic este direct proporțională cu realizarea unor proiecte de investiții strategice de interes naţional, finalizarea Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă fiind prioritară, potrivit documentului.

BVBStiri BVB

CONPET SA (COTE) (12/04/2021)

Completarea ordinii de zi a AGOA din data de 28(29).04.2021 si B.V.C. 2021

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (12/04/2021)

Actualizare lista preliminara persoane propuse pentru functia de administrator

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (12/04/2021)

Actualizare si completare materiale AGOA 29.04(04.05).2021

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (12/04/2021)

Cerere pentru completare ordine de zi AGOA 28(29) aprilie 2021

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. (PTR) (12/04/2021)

Completare ordine de zi AGOA din 26/27 aprilie 2021