Update articol:

Acţionarii Nuclearelectrica, convocaţi să aprobe Strategia de continuare a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă şi majorarea capitalului EnergoNuclear cu 25 de milioane de lei

Nuclearelectrica convoacă acţionarii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 05.04.2021, ora 10:00, pentru aprobarea Strategiei de continuare a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă.

Tot în aceeaşi zi, acţionarii sunt convocaţi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru aprobarea majorării capitalului social al EnergoNuclear (EN) S.A. cu suma de 25 de milioane de lei și, totodată, aprobarea participării Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. la majorarea capitalului social al EnergoNuclear S.A., filiala deținută integral de către Societatea Națională Nuclearelectrica S.A., cu suma de 25 milioane RON.

Un alt punct supus aprobării AGEA este mandatarea Consiliului de Administraţie al SNN să iniţieze, să deruleze şi să aprobe procedurile, operaţiunile și deciziile corporative necesare pentru majorarea capitalului social al EN, operaționalizarea EN și asigurarea resurselor necesare, în conformitate cu Strategia aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SNN.

Totodată, acţionarii sunt chemaţi să aprobe suportarea, de către SNN, prin intermediul societății EN, filiala deținută integral de SNN, a cheltuielilor generate de Etapa 1 a Proiectului Unităţile 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, în conformitate cu prevederile Strategiei aprobate, în condițiile încadrării în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor legale.

BVBStiri BVB

UCM RESITA S.A. (UCM) (16/04/2021)

Completare Convocare AGAO 28 (29).04.2021 versiune limba engleza

Patria Bank Obligatiuni 2028 EUR (PBK28E) (16/04/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014