Update articol:

Roşeanu (ARF): O nouă licitaţie pentru achiziţia de trenuri electrice regionale ar putea fi relansată cel târziu în martie

O nouă licitaţie pentru achiziţia de material rulant nou destinat transportului regional şi suburban feroviar de călători (trenuri electrice regionale RE-R) ar putea fi organizată în următoarele 2-3 luni, iar cel târziu la începutul anului 2023 am putea avea semnat şi contractul, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF), Ştefan Roşeanu.

Aceasta, după ce Curtea de Apel Bucureşti a menţinut deciziile Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC) şi Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF) de anulare a licitaţiei publice pentru achiziţia de rame electrice regionale (RE-R).

“Preconizez că în 2-3 luni, cel târziu în martie, am putea organiza o nouă licitaţie. Aşa sperăm. Acum, pe baza acestei decizii, noi putem să reevaluăm documentaţia aşa cum a fost în licitaţie, să introducem modificările generate de clarificări, de deciziile Curţii de Apel şi CNSC-ului în toate procedurile de contestaţii şi, practic, să venim cu o documentaţie îmbunătăţită, plus să reevaluăm strategia de achiziţie pentru a vedea…adică tocmai punând cap la cap experienţa acestei licitaţii să vedem care au fost cauzele reale ale eşuării procedurii şi să o reluăm, astfel încât să aibă o cât mai mare şansă de succes şi să o rezolvăm cât mai rapid, în interiorul anului 2022 – începutul lui 2023”, a spus Roşeanu.

Întrebat dacă în acest termen s-ar putea încheia şi contractul pentru achiziţia trenurilor electrice regionale, preşedintele ARF a răspuns: “Asta vrem şi de acea nu vreau să promit o lansare a licitaţiei în două zile, pentru că, practic, trebuie evaluat”.

“Atâta timp cât a fost acest proces nu se putea şti clar dacă vom avea sau nu dreptul să reluăm…adică dacă procedura de anulare e menţinută de instanţă, dacă vin alte cerinţe suplimentare – şi asta va trebui să vedem oricum în decizia finală scrisă de la Curtea de Apel, dacă în afară de decizia de respingere mai apare ceva în concluzii – şi toate aceste lucruri se reevaluează împreună cu experţii de la Banca Europeană de Investiţii, care asigură asistenţă pe această procedură, şi să avem o documentaţie corectă şi la care şi piaţa să poată să răspundă”, a adăugat el.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a informat, vineri, că joi, 16 decembrie 2021, Curtea de Apel Bucureşti (CAB) – Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal a respins ca nefondate plângerile ofertanţilor Alstom Ferroviaria S.p.A şi CRRC Qingdao Sifang, formulate în urma anulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică privind “Achiziţia de material rulant nou destinat transportului regional şi suburban feroviar de călători (trenuri electrice regionale RE-R)”.

Potrivit unui comunicat al ARF, prin Decizia nr. 2769/16.12.2021, instanţa de judecată confirmă atât rezoluţia Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor de respingere a contestaţiilor ofertanţilor Alstom Ferroviaria S.p.A şi CRRC Qingdao Sifang, cât şi măsura Comisiei ARF de evaluare – numită în cadrul acestei licitaţii – de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică menţionat.

ARF reaminteşte că, în urma Deciziei CAB nr. 2142 din 12.11.2020, Autoritatea a fost obligată să identifice o modalitate unică de calcul a consumului de energie electrică şi să reevalueze ofertele din punct de vedere energetic, în măsura în care este posibilă compararea acestora, iar în ipoteza contrară să anuleze procedura de atribuire, fapt ce s-a întâmplat în data de 20.08.2021.

“După comunicarea deciziei CAB, ARF va proceda la revizuirea documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică de rame electrice RE-R şi, în cel mai scurt timp, va iniţia o nouă licitaţie publică”, se menţionează în comunicat.

În aprilie 2019, Autoritatea pentru Reformă Feroviară anunţa că a fost lansată procedura de atribuire în vederea achiziţiei unui număr de 40 de rame electrice (RE-R) destinate serviciilor feroviare de transport călători pe rutele regionale, precum şi a serviciilor accesorii de: mentenanţă conform Caietului de Sarcini, instruirea personalului în ceea ce priveşte exploatarea, operarea trenurilor, transportul, asigurarea, punerea în funcţiune şi asistenţa tehnică în perioada de garanţie. Perioada de mentenanţă este de 15 ani, iar cea pentru garanţie este de 3 ani.

Astfel, în contractul de achiziţii urmau să fie prevăzute două clauze de revizuire: posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanţă cu încă 15 ani şi posibilitatea dublării cantităţilor achiziţionate, de la 40 la 80 de rame electrice. Suplimentarea prin dublare a cantităţilor şi serviciilor achiziţionate va putea fi făcută fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adiţional.

Ramele achiziţionate urmau să fie distribuite tuturor operatorilor feroviari de călători pe baza contractelor de servicii publice care urmează a fi elaborate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 1370/2007, modificat prin Regulamentul 2338/2016.

Valoarea estimată (la momentul actual) este de 1.707.125.000 lei, fără TVA. Finanţarea proiectului era asigurată prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, cofinanţarea fiind asigurată de la bugetul de stat.

Autoritatea de Reformă Feroviară – structură specializată aflată în subordinea Ministerului Transporturilor – are ca obiect de activitate implementarea reformei în sectorul feroviar, conform Master Planului General de Transport, care este orientată pe câteva direcţii majore, cum ar fi: restructurarea reţelei de transport feroviar, atribuirea contractelor de servicii publice către operatorii de transport feroviar, introducerea indicatorilor de performanţă care să stea la baza monitorizării contractelor de servicii publice legal încheiate, introducerea unor programe de eficientizare a activităţilor desfăşurate în sectorul de transport feroviar, precum şi achiziţionarea de material rulant care se va preda, în condiţiile legii, operatorilor de transport public feroviar de călători.

BVB | Știri BVB

Obligatiuni Autonom Services 2024 (AUT24E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

Obligatiuni Autonom Services 2026 (AUT26E) (14/06/2024)

Numire intermediar emisiune obligatiuni

ONE UNITED PROPERTIES (ONE) (14/06/2024)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni