Update articol:

Oil Terminal: Ministerul Energiei propune aprobarea unui dividend brut de 0,00007858 lei/acțiune

Sursa: www.oil-terminal.com

OIL TERMINAL informează acționarii și investitorii că Ministerul Energiei, în calitate de acționar al societății OIL TERMINAL SA cu o cota de participare de 59,62% din capitalul social, propune următoarele proiecte de hotărâre pentru punctele 1,2,3,7 și 11 ale ședinței AGOA convocată pentru data de 24/25.04.2019, după cum urmează:

Punctul 1 – Cu votul acționarilor reprezentând ….% din capitalul social și …% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se aprobă situațiile financiare aferente anului 2018 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Deciziei Consiliului de Administrație, a Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent.

Punctul 2 – Cu votul acționarilor reprezentând ….% din capitalul social și …% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018 în valoare de 286.326 lei, pe baza Deciziei Consiliului de Administrație, după cum urmează:

· Rezerve legală: 95.537 lei
· Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 139.934 lei
· Participarea salariaților la profit: 5.086 lei
· Dividende acționari 45.769 lei
· Sursă proprie de finanțare: 0 lei

Punctul 3 – Cu votul acționarilor reprezentând ….% din capitalul social și …% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se aprobă valoarea dividendului brut propus a se acorda acționarilor, în baza Deciziei Consiliului de Administrație, în cuantum de 0,00007858 lei/acțiune.

Punctul 7 – Cu votul acționarilor reprezentând ….% din capitalul social și …% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se aprobă Raportul financiar anual al exercițiului financiar 2018, în baza Deciziei Consiliului de Administrație, Raport întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Punctul 11 – Cu votul acționarilor reprezentând ….% din capitalul social și …% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se ia act de Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2018 conform art. 55 din OUG 109/2011 și având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 41/28.03.2019.

BVBStiri BVB

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (18/05/2021)

Litigiu dosar nr.3607/63/2020

Sphera Franchise Group (SFG) (18/05/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

IAR SA Brasov (IARV) (18/05/2021)

Convocare AGAO 21.06.2021

BRK Argint Turbo Short 28.5 (BKSLVTS2) (18/05/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 18 si 19 Mai 2021

EB WTI INDEX 0,10 (EBWTI1) (18/05/2021)

Notificare Erste Group Bank AG - ajustare parametri produs structurat