Update articol:

Ovidiu Gales, Mare Orator al Marii Loji Naționale din României: Rolul așa zisei Comisii Speciale este acela de destabilizare a Marii Loji Naționale din România

Comunicat Mare Orator cu privire la documentul “Decizie” al auto-intitulatei Comisii Speciale

“Iubiți Frați,
Având în vedere faptul că în mediul on-line circulă un înscris intitulat DECIZIE, prin care un număr de 13 frați consideră că s-au constituit într-un grup care și-a atribuit în mod nelegal denumirea de „Comisie specială” și au emis în acest sens această Decizie, în data de 08.06.2020, în numele Marii Loji Naționale din România, folosind pentru aceasta antetul MLNR, 
Instituția Marelui Orator, in temeiul art. 4.1.1.5 din Constituția MLNR formulează următoarele:

PRECIZARI

Până la data prezentei, înscrisul emanat de la auto-intitulata Comisie Specială, denumit DECIZIE din 08.06.2020, nu a fost comunicat în mod oficial către MLNR.

Având în vedere faptul că înscrisul denumit DECIZIE se fundamentează pe prevederile Regulamentului General al M؞L؞N؞R؞- art. 9.4, care prevăd constituirea unei Comisii Speciale, ce ar avea ca atribuții realizarea unui demers expres prevăzut în legislația specifică, menționăm că aceste dispoziții nu se răsfrâng asupra membrilor Marelui Consiliu al Marii Loji Naționale din România sau asupra hotărârilor Marelui Consiliu al Marii Loji Naționale din România, cu atât mai puțin asupra deciziilor și hotărârilor pronunțate de Justiția Masonică, fapt ce ar fi reprezentat o ingerință de nepermis și ar încălca principiul separației instituționale sub aspect decizional.

Acest demers, în forma prezentată îmbracă un caracter totalitar, în sensul preluării de către comisie a atribuțiilor Marelui Consiliu, Justiției Masonice și chiar al Conventului, practic 13 Frați substituindu-se fără mandat, în drepturile a 14 000 de Frați.

Încălcând, așadar, dispozițiile expres prevăzute de Regulamentul General al MLNR,
înscrisul emanat de la auto-intitulata Comisie Specială, datat 08.06.2020 precizează direcții de acțiune ale acestei comisii care încalcă si depășesc limitele menționate în mod expres in art. 9.4. din Regulamentul General al M؞L؞N؞R؞, prin faptul că așa-zisa comisie urmeaza sa analizeze hotararile Marelui Consiliu al Marii Loji Naționale din România precum si deciziile și hotărârile pronunțate de Justiția Masonică, or aceste acte exced analizei aceastei comisii.

Totodata, arogarea unor drepturi si atributii care depasesc limitele mentionate in Constitutie si Regulamentul General al M؞L؞N؞R؞ cum ar fi acela al suspendarii tuturor prerogativelor Marelui Maestru Radu BALANESCU reprezinta acte de deturnare si uzurpare a puterii de catre un grup de frati ce nu au dreptul sa faca parte din aceasta comisie. Astfel pentru constituirea acestei auto-denumitei comisii speciale, observăm faptul că niciunul dintre semnatarii înscrisului nu are dreptul să facă parte din această comisie, așa cum prevede articolul 9.4. din Regulamentul General al M؞L؞N؞R؞ ci au acest drept următorii:

– Marii Maeștrii din Trecut ai Marii Loji Naționale din România;
– Demnitarii în funcție ai Marii Loji Naționale din România;
– Președintele Tribunalului Masonic;
– Presedintele Curtii Superioare de Justitie Masonica;
– Presedintele Comisiei “Curtea Constitutionala a Marii Loji Naționale din România.

Fiecare dintre fratii care ocupa demnitatile de mai sus menționate au fost alesi in cadrul Conventului M؞L؞N؞R؞, prin vot și de aceea doar ei au un mandat valabil de a constitui Comisia Specială.

Se poate observa cu ușurință faptul că rolul acestei așa-zise comisii este acela de destabilizare a Marii Loji Naționale din România, de anulare a hotărârilor pronunțate de instituțiile M؞L؞N؞R؞ cu singurul scop de preluare nelegala a puterii in cadrul Masoneriei Romane si uzurparea calitatilor conferite de către Conventul MLNR.
Mai mult decât atât se poate observa că o altă finalitate a acestui demers este aceea de a genera o stare anarhică la nivelul MLNR.
Înscrisul emanat de la auto-intitulata Comisie Specială, denumit DECIZIE din 08.06.2020, încalcă grav dispozițiile constituționale și regulamentare, ale Marii Loji Naționale din România.
Am zis!

OVIDIU GALEȘ,
MARE ORATOR
al Marii Loji Naționale din România”

Drept la replică al Marii Loji Naționale din România

 

BVBStiri BVB

BIOFARM S.A. (BIO) (13/08/2020)

Raport semestrial S1 2020

MedLife S.A. (M) (13/08/2020)

Disponibilitate raport S1 2020 si detalii teleconferinta