Update articol:

Patria Bank – profit net de 2,8 milioane de lei, în 2020, în scădere cu 48%

rezultate patria bank 2020

Patria Bank a avut un profit net de 2,8 milioane de lei lei anul trecut, potrivit informaţiilor transmise de bancă, în scădere cu 48% față de 2019.

La 31 decembrie 2020, activele totale însumează 3.430.005 mii Lei în creștere cu 7% față de sfârșitul anului 2019, evoluție generată în principal de activitatea comercială atât prin creșterea portofoliului de credite (+12%), cât și a depozitelor atrase de la clienți (+6%). Valoarea netă a Creditelor și avansurilor acordate clientelei a înregistrat o creștere cu 12%, +190.024 mii Lei comparativ cu 31 decembrie 2019, evoluția pozitivă fiind rezultatul eforturilor echipelor de vânzări pe toate liniile de activitate: MICRO, Agro, IMM & Small Corporate și Retail care au generat credite noi în 2020 de 823 mil. LEI. Optimizarea structurii bilanțiere este o acțiune care concura la atingerea obiectivele strategice redistribuind parte din excesul de lichiditate în credite și avansuri acordate clientelei, reușind creșterea ponderii creditelor brute în total active de la 53% la 31 decembrie 2019 la 56% la 31 decembrie 2020

Oficialii Patria Bank explică: “Pentru al doilea an consecutiv Patria Bank raportează profit și reușește să îmbunătățească Rată Fondurilor Proprii Totale cu peste 350 pp în 2020, confirmând evoluția pozitivă înregistrată în anii precedenți. Profitul net al anului 2020 este în valoare de 2,8 milioane de lei, fiind influențat de contextul pandemic în care predictibilitatea a fost foarte redusă și volatilitatea condițiilor macroeconomice a fost ridicată; aceste elemente au afectat rezultatul financiar al anului 2020 și explică contracția cu 2,5 milioane de lei a rezultatului net față de anul precedent.

Rezultatele curente reprezintă cumulul deciziilor strategice pe care Banca le-a implementat, concretizându-se în următoarele repere financiare atinse în anul 2020:

  • Credite nou acordate în valoare de peste 823 mil. lei în cursul anului 2020 (într-un ritm mai accelerat decât media sistemului bancar), ceea ce a condus la o creștere a portofoliului de credite performanțe cu 13%, respectiv +191 mil. lei comparativ cu decembrie 2019
  • Îmbunătățirea structurii bilantiere a băncii prin creșterea ponderii creditelor brute în total active la 56% de la 53% în decembrie 2019 corelată cu dezvoltarea continuă a unei baze solide de depozite (retail)
  • Optimizarea și reducerea cheltuielilor operaționale cu 11%-15,7 mil. leiîn 2020 față de 2019 prin optimizarea proceselor și accelerarea digitalizarii
  • Astfel, în anul 2020, Banca a reușit să compenseze integral contracția veniturilor operaționale cu rezultatele recalibrarii costurilor, reușind să realizeze un rezultat operațional mai bun decât în 2019, chiar dacă anul 2020 s-a desfășurat în condiții pandemice”.

În urma analizei rezultatelor financiare, managementul consideră că activitatea Patria Bank S.A. a fost deja impactată de pandemia COVID-19, iar efectele viitoare vor putea fi atenuate de măsurile întreprinse de banca, de evoluțiile piețelor financiare sau de măsurile de relansare economică inițiate de Guvern. Contextul actual aduce efecte negative, mai ales în ceea ce privește nivelul potențial al costului riscului în viitor, dar poate genera și oportunități de afaceri pentru creștere și dezvoltare luând în considerare noile programe inițiate de Guvern și de alte Instituții Financiare pentru sprijinirea companiilor. Patria Bank a absorbit impactul negativ din 2020, iar toți indicatorii prudentiali se situează la niveluri superioare față de limitele stabilite de Banca Națională a României, Banca deținând resurse pentru susținerea activității în bune condiții.

Pe plan comercial Banca a continuat să fie un participant activ pe segmentele de persoane juridice reprezentative pentru activitatea să (IMM, Microîntreprinderi și Agro), cu adresabilitate atât în zona urbană, dar și în mediul rural, și a accelerat strategia de creștere a segmentului de retail (persoane fizice), preponderent în mediul urban, inclusiv prin creșterea pe zona de credite ipotecare și prin optimizarea creditării fără garanții reale.

Unul dintre obiectivele principale ale Băncii în 2020 a fost cel de creștere semnificativă a eficienței și productivității fiecărei unități, semnarea de noi parteneriate externe sau dezvoltarea celor intra-grup cu Patria Credit IFN și SAI Patria Asset Management, precum și implementarea unor modele alternative de operare care să asigure în continuare deservirea tuturor zonelor geografice de interes.

De asemenea, în 2020 s-au accelerat o serie de proiecte de digitalizare care vor fi implementate și lansate în 2021. În cursul anului 2020, activitatea de creditare a generat credite noi de aproximativ 823 mil. lei, cu o dinamică superioară în zona de persoane juridice.

Ca urmare a finalizării procesului de optimizare a structurii de sucursale, anul 2020 a asigurat o creștere semnificativă a productivității per unitate bancară.

Pe zona de persoane juridice Banca a consolidat cele trei direcții principale: • IMM și Small Corporate (IMM/SME) • Microîntreprinderi (MICRO) • Agribusiness (AGRO)

La nivel de creștere a soldului de credite, ca urmare a celor de mai sus și a faptului că baza de plecare este relativ mică, în 2020 Patria Bank a reușit să crească de cel puțin două ori mai mult decât sistemul bancar românesc.

Astfel creșterea soldului de credit a fost de: • 11,90% pe zona de persoane fizice, față de 4,80% rată de creștere a sistemului bancar • 11,91% pe zona de companii, față de 7,46% rata de creștere a sistemului bancar.

În cursul anului 2020 Patria Bank a continuat să crească pe zona de credite, intr-un ritm mai ridicat decât cota actuală de piață (în special în zona de persoane juridice).

Astfel, din total credite noi acordate în 2020, Patria Bank a atras:

• 1,7% din total producție nouă credite la nivel național pe zona de persoane juridice (față de o cota de piață prezența de aproximativ 0,9%).

• 0,5% din total producție credite la nivel național pe zona de gospodării, în contextul în care parteneriatele cu brokerii au intrat în vigoare de facto doar în luna decembrie 2020.

Cu toate aceste realizări, în 2020 țintele bugetate nu au fost atinse în întregime din cauza impactului negativ generat de criză Covid-19.

În ceea ce privește sursele atrase, Patria Bank a continuat in 2020 să își consolideze baza solidă de depozite, înregistrând o creștere de 6% a pasivelor comerciale comparativ cu 2019.

Încă de la momentul declanșării pandemiei COVID-19 în Martie 2020 Banca și-a asumat trei roluri majore:

1. Sprijinirea debitorilor persoane fizice și a clientelei de persoane juridice afectate de criză COVID-19, fie prin implementarea unui program de amânare la plata a datoriilor (atât printr-o soluție proprie, cât și prin soluția moratorie legală), fie prin asigurarea finanțărilor pentru acoperirea gap-ului temporar de lichiditate

2. Rolul de finanțator activ al antreprenorilor (din sectoarele economice neafectate și din piețele unde criză COVID-19 a generat chiar oportunități de dezvoltare) și al persoanelor fizice (în special pe zona de achiziții imobiliare). Patria Bank a continuat să sprijine clienții Micro și IMM pe parcursul pandemiei. În anul 2020 strategia comercială a fost adaptată în consecință, inclusiv prin accesarea unor instrumente noi de garantare (incluzând IMM Invest, plafon majorat EASI, etc). Accelerarea procesului de creditare s-a realizat odată cu ieșirea din lockdown, inclusiv prin creșterea constanța a numărului de clienți noi achiziționați, într-un cadru de risc adecvat

3. Asigurarea continuă și permanentă a serviciilor bancare oferite clienților: • atât prin intermediul funcționarii permanente a sucursalelor și a rețelei de bancomate, • cât și prin dezvoltarea canalelor de operare la distanță. A fost menținută în permanentă relația cu clienții – companii care au beneficiat de amânare la plata, atât prin soluția proprie Patria Bank, cât și prin OUG37, pentru a verifică, în fiecare caz în parte, evoluția cash-flowului, capacității de plata, probabilității de a rambursa odată cu expirarea perioadei de amânare, nevoile suplimentare care pot apărea, etc.

Pe tot parcursul anului (dar în special în Trimestrul IV, când ratele amânate au început să ajungă la scadență) Banca a efectuat constant o analiză și o monitorizare superioară a portofoliului de clienți pentru a contracara efectele negative ale pandemiei și a asigura o gestiune eficientă a portofoliului și a relației cu fiecare client.

În ceea ce privește segmentul IMM și Small Corporate, accelerarea procesului de creditare s-a putut realiza și datorită programului guvernamental IMM Invest. Astfel, la nivelul anului 2020 Banca a semnat cu FNGCIMM Convenția de garantare de Plata a granturilor pentru Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA. Plafonul înțial pentru programul IMM Invest a fost de 135 Mil. RON, iar ulterior acesta s-a suplimentat până la concurență sumei de aproximativ 280 Mil. RON.

Abordarea comercială a Patria Bank pe zona IMM Invest a vizat în principal clienții IMM & Corporate și entitățile AGRO și MICRO de dimensiuni mai mari.

La nivelul Băncii principalul beneficiar al programului a fost segmentul IMM & Corporate – aproximativ 37% din sumele debursate la nivelul anului 2020 provin din împrumuturile acordate prin programul IMM Invest (care aduce avantaje pentru clienții IMM în ceea ce privește prețul finanțării și garanțiile).

Patria Bank a continuat să sprijine clienții din sub-segmentul Micro.

În 2020 Banca a semnat cu Fondul European de Investiții (FEI) majorarea plafonului de garanții EASI cu încă 300 Mil. RON in cursul lunii iunie 2020. Pe tot parcursul anului 2020 s-au acordat peste 1.000 de astfel de credite cu garanție de 80% emisă de FEI. La finalul anului 2020 Banca a asigurat, cu suportul partenerilor, posibilitatea dublării sumei maxime acordate unui debitor (240.000 lei/debitor) că măsură de suport COVID-19 aprobată de FEI, precum și creșterea valorii garanției de la 80% la 90%. Această măsură se va aplică până la dată de 30 iunie 2021.

În anul 2020, pentru clientela MICRO s-a continuat consolidarea strategiei de dezvoltare în condiții controlate a riscului de credit, asigurându-se un procent constant al numărului de credite de valoare mică și de dispersie a riscului către un număr semnificativ de clienți (valoarea medie a finanțărilor acordate a fost de aproximativ 22,4 mii Euro în 2020).

Suplimentar, capacitatea de originare a băncii a crescut, deoarece dincolo de forță de vânzări dedicată exclusiv MICRO, a crescut volumul originat direct de angajații non-MICRO din unitățile teritoriale. Prin definitivarea și consolidarea inrolarii majorității unităților teritoriale în producția de credite acordate microîntreprinderilor, acestea au asigurat 17,5% din volum și 20% din numărul aplicațiilor, majorând eficientă vânzărilor deși numărul de unități bancare s-a redus.

Banca a reușit că segmentul MICRO să rămână una dintre principalele sale specializări și diferentiatorul principal față de concurență, valorificand expertiză acumulată în peste 10 ani (în Patria Bank și Patria Credit IFN), inclusiv prin dezvoltarea rețelei de parteneriate. Implicarea comunităților în creșterea și finanțarea segmentului de mici antreprenori a continuat inclusiv prin atragerea constanța de noi parteneri de lead-uri; astfel 71 noi contracte au fost semnat anul trecut, iar partenerii Patria Bank au generat, prin lead-uri, 38% din producția anuală de credite MICRO.

De asemenea, în contextul expansiunii segmentului online în timpul și după perioada de lock-down, se observă o creștere a numărului clienților care au solicitat un credit online, prin aplicarea pe site-ul băncii, prin email sau prin SMS în urmă unor campanii de informare realizate de către banca. În anul 2020 s-a acordat o atenție deosebită servisarii complete a clienților și educației acestora în sensul evitării pe cât posibil a efectuării operațiunilor la ghișeu, ceea ce a generat creșterea veniturilor per client, creșterea operațiunilor efectuate prin conturi, îmbunătățirea frecvenței de utilizare a cardurilor de business și creșterea numărului de pachete de cont curent utilizate de clienți și tranzacții valutare.

Grupul Patria Bank acoperă o gama largă de clienți din domeniul agricol, de la cei foarte mici (mai puțin de 50ha, acoperiți de Patria Credit IFN) și companii micro (între 50 ei 300ha, acoperiți de sub-segmentul Micro) până la clienți IMM și corporate (acoperiți de sub-segmentul Agro). În sub-segmentul Agro s-au menținut echipele dedicate (atât în zona de vânzări, cât și în departamentul de aprobare). Un pilon important al creditării a continuat să fie reprezentat de finanțarea culturii agricole vegetale.

Portofoliul AGRO în Patria Bank este în continuare preponderent în zona de cultură vegetală (în detrimentul zootehniei și pomiculturii), atât datorită expertizei superioare pe care banca o are în acest segment, cât și datorită controlului superior al riscurilor. Legumicultura de talie mare în România este acoperită semnificativ la nivel de finanțare, însă majoritatea producătorilor legumicultori români au o dimensiune redusă și, de aceea, sunt deserviți preponderent prin forță de vânzări MICRO și prin unitățile teritoriale prin produse dedicate.

Interesul băncii în sprijinirea companiilor care activează în domeniul agriculturii este, de asemenea, reiterat prin finanțările acordate în cadrul programului APIA (și in anul 2020 Banca a fost una dintre primele semnatare ale convenției cu APIA) și prin finanțările acordate pentru achiziția de utilaje și de terenuri agricole.

Patria Bank rămâne în continuare în topul utilizatorilor de garanții emise de Fondul de Garantare a Creditului Rural din România (FGCR) din sistemul bancar. Merită menționat că în cursul anului 2020, în urmă unei analize care a relevat anumite dificultăți ale clienților agro de a asigura garanțiile necesare dezvoltării afacerilor lor, Patria Bank și FGCR au dezvoltat un produs nou de finanțare colateralizat doar cu garanție FGCR, fără că fermierului să i se solicite garanții reale suplimentare. Clienții ce exploatează culturi mari au fost afectați în 2020 de seceta, iar banca a venit în sprijinul acestora prin implementarea de soluții pentru continuarea activității, fie prin amânări la plata, fie prin acordarea de finanțări noi pentru activitatea curentă. În acest context dificil, prima prioritate a Băncii a fost rămânerea în contact cu clienții și concentrarea pe experiență și satisfacția acestora. Se constată în același timp o creștere semnificativă a interesului pentru finanțarea echipamentelor de irigații, proces ce va continuă, într-un ritm și mai mare, în cursul anilor viitori. Beneficiind de faptul că Banca dispune de specialiști și ingineri agronomi, s-a continuat procesul de creare de produse noi, proiectate împreună cu clienții, partenerii și colaboratorii specifici, îmbinând tehnicalitatile specifice domeniilor agricole cu finanțările uzuale bancare, astfel încât produsele de creditare să respecte necesitățile sectorului, atât din perspectiva structurării, cât și a planurilor sezoniere/atipice de rambursare.

În zona de Retail (persoane fizice), anul 2020 a însemnat o accelerare atât în activitatea de creditare, cât și în îmbunătățirea catalogului de produse, a proceselor, fluxurilor și sistemelor, ceea ce a dus la o creștere a soldului de credite Retail cu 10% față de anul anterior. În contextul pandemic din 2020, Patria Bank a ajustat și îmbunătățit o serie de aspecte ale interacțiunii cu clienții prin crearea de fluxuri și produse noi, care să răspundă nevoii de deservire la distanță, fără prezența fizică în unități. Banca a continuat să ofere niveluri ridicate ale serviciilor prin rețeaua de agenții, care a rămas deschisă pe parcursul pandemiei Covid-19.

Patria Bank a continuat seria de transformări ale banking-ului tradițional în direcția unor soluții dezvoltate deja în jurul noilor tehnologii – internet banking/mobile banking, plăti contactless sau în direcția unor soluții ce urmează a se lansa în 2021: înrolare/deschidere cont online, acordare de credite online, plăti instant prin mobile banking, autentificare biometrică (amprenta, identificare facială) sau semnarea documentației contractuale utilizând semnătură electronică calificată. Toate produsele lansate în 2020 sunt gândite să răspundă contextului atipic actual. Astfel, creditul ipotecar cu soluții incluse de ergonomizare spațiu sau creditul ipotecar cu avans zero (fără avans în bani), răspunde nevoii tot mai mare de spațiu spuplimentar pe care o înregistrează, în special, locuitorii marilor aglomerări urbane, care lucrează remote (în regim de telemunca). Banca a continuat să fie aproape de clienții care au traversat o perioada dificilă în acest context pandemic. Astfel, au fost implementate soluții pentru amânarea ratelor la plata (pe varianta OUG 37 sau pe soluția internă) pentru aproximativ 5% dintre clienții din portofoliul de credite Retail.

Patria Bank va continuă să rămână și în viitorul apropiat o banca de rețea, însă cu o prezența tot mai importantă în mediul online și cu o tehnologie din ce în ce mai avansată care să permită creșterea graduală a portofoliului de produse digitale. Extinderea și creșterea prin parteneriate cu brokeri, cu rețele de retail online sau off-line, precum și cu furnizori de servicii financiare va fi tot mai accentuată.

Un obiectiv distinct pentru banca în 2020 a fost legat de accelerarea programelor de digitalizare și educație financiară a clientelei: • Dezvoltarea suplimentară a Platformei de Internet & Mobile Banking a Băncii, Patria Online, cu noi opțiuni digitale ale clientului în relaționarea tranzacțională cu Banca (platforma este disponibilă la adresa https://www.patriabank.ro/nouă-platforma-patria-online) • Patria Online a înregistrat la 31.12.2020 o creștere cu peste 127% a numărului de utilizatori față de dată migrării clienților pe nouă platforma, implementată în ultima parte a anului 2019 • Promovarea noilor pachete de cont curent Retail cu o importantă componentă digitală în cadrul structurii acestora și cu costuri optimizate pentru clienți • Echiparea clienților Băncii cu aproximativ 40.000 de produse care facilitează tranzacționarea/informarea la distanță (Serviciul de Internet & Mobile Banking, Serviciul SMS Alert, Carduri și pachete tranzacționale) • Continuarea accelerată a proiectelor de digitalizare: autentificare biometrică la plata cu cardul, instant payment, Online Onboarding, Online Customer Lending, Program Mulți Funcțional Machines (dotarea atât a unităților teritoriale cu mașini multifuncționale cât și amenajarea de zone de self-service în cadrul unităților ce vor fi incluse în program) • Continuarea proiectului de tehnologizare a spațiilor comerciale tradiționale, că de exemplu proiectul „POS la Piață” ce a presupus instalarea de terminale POS în alte 7 piețe agroalimentare în anul 2020 (în total fiind prezenți cu serviciul de acceptare la plata a cardurilor în 12 piețe din România). Numărul de tranzacții a crescut cu peste 350% iar volumele tranzacționate prin terminalele POS din piețele agroalimentare au crescut de peste 3 ori în 2020 comparativ cu perioada similară din 2019, an în care a fost lansat acest program (depășind 1.6 mil. lei). • Dezvoltarea Blogului Patria Bank cu componente suplimentare de educație financiară a clienților și potențialilor clienți

BVB | Știri BVB

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (28/09/2022)

Informare privind strategia de dezvoltare a societatii

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (28/09/2022)

Hotarare CA 28.09.2022 - avizare majorare capital social incorporare rezerve

CONPET SA (COTE) (28/09/2022)

Raport conform art. 234, aliniat 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

MedLife S.A. (M) (28/09/2022)

Disponibilitate Raport Sustenabilitate 2021