Update articol:

Petrolexportimport intră în insolvenţă

www.primet.ro

Importatorul de produse petroliere SC Petrolexportimport SA (simbol PEI) intră în insolvenţă, potrivit unui comunicat transmis BVB.

”Consiliul de Administraţie, constatând starea de insolvenţă a societăţii, va convoca Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor şi va propune spre aprobare formularea cererii de deschidere a procedurii simplificate a insolvenţei conform Legii nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă”, precizează documentul.

Consiliul de Administrație al Petrolexportimport S.A. informează investitorii și actionarii că, urmare analizării situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017 și a situațiilor financiare interimare întocmite la 30.06.2018, a constatat că activul net al societății calculat că diferența între totalul activelor și totalul datoriilor s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, înregistrând valori negative. La cererea creditorului PIRAEUS BANK ROMÂNIA S.A., în dosarul de executare nr. 103 EP/2018 a fost executat silit imobilului situat în București, B-dul Unirii, nr. 72, bl. J3C, Tronson 1, Sector 3.

Compania a fost înfiinţată în anul 1948, având ca principal obiect de activitate exportul petrolului şi al tuturor derivatelor petrolifere. Începând cu data de 1 ianuarie 1991, s-a transformat în societate pe acţiuni, fiind pricipalul agent de comerţ exterior în domeniul importului de petrol şi exportului produselor petroliere pentru sistemul de rafinare românesc. Până în 1997, Petrolexportimport a deţinut monopolul importului de ţiţei şi exportului de produse petroliere pentru sistemul de rafinare din România.
Din 9 mai 2000, societatea a fost complet privatizată.

BVB | Știri BVB

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (06/02/2023)

Finalizare achizitie companie de proiect fotovoltaic - Vulturu

OMV PETROM S.A. (SNP) (06/02/2023)

Raport tranzactii cu parti afiliate 14 dec 2022 - 5 feb 2023

PROMATERIS S.A. (PPL) (06/02/2023)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) S2 2022

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI) (06/02/2023)

Notificare - rascumparare actiuni proprii 30.01.2023-03.02.2023