Update articol:

PNL propune amnistie pentru sumele impuse la diurnele transportatorilor și muncitorilor detașați în străinătate

PNL

Parlamentarii Partidului Național Liberal au depus la Paralament un proiect de lege pentru amnistierea obligaţiilor fiscale principale şi obligaţiilor fiscale accesorii, calculate de fisc ca urmare a reîncadrării sumelor reprezentând indemnizaţii sau orice alte sume de aceeasi natura, primite pe perioada delegării, detaşării sau desfășurarii activității pe teritoriul altei țări.

Proiectul de lege, care ar urma să fie discutat în regim de urgență în Parlament, mai prevede că ANAF va putea face reîncadrarea acestor indemnizații numai în baza constatărilor realizate Inspecției Muncii, prin care, potrivit legislației în materie, natura acestora este stabilită ca venit din salarii sau asimilat salariilor.

Actul normativ a fost depus de deputatul liberal Gheorghe Pecingină și-i mai are ca inițiatori pe senatorul PNL Alina Gorghiu și deputații liberali Bogdan Huțucă, Gheorghe Cristian Tuță și Tuidor Polak.

Parlamentarii liberali propun amnistie pentru toate obligațiile calculate de fisc ca urmare a reîncadrării sumelor primite de către angajaţi ai angajatorilor români care și-au desfășurat activitate pe teritoriul altei țări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 și data intrării în vigoare a legi propuse şi neachitate.

Organul fiscal nu va mai reîncadra nicio altă sumă de natura diurnelor și indemnizațiilor şi nu va emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare pentru perioada fiscală menționată.

Diferențele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de ANAF prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului și plătite prin orice fel de mijloace, se restituie firmelor. Restituirea se face la cererea contribuabililor.

Termenul de prescripţie a dreptului de a cerere restituirea pentru sumele plătite la ANAF începe să curgă de la data intrării în vigoare a legii.

Anularea obligaţiilor fiscale se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.

În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, Fiscul a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii de natura celor amintite, acesta nu mai comunica decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

Procedura de aplicare a se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

NU vor putea fi rambursate sumele pentru care instanțele judecătorești au stabilit, prin hotărâri judecătorești rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, că sunt datorate bugetului general consolidat.

Actul normativ stabilește și un nou criteriu pentru limita indemnizațiillor plătibile în străinătate, care se va încadra nu doar înplafonul a  2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, dar și în limita a 3 salarii de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare .

 

BVBStiri BVB

ALRO S.A. (ALR) (15/10/2021)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (15/10/2021)

Convocare AGEA pentru data de 8 decembrie 2021

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (15/10/2021)

Act aditional la contract de credit

ALRO S.A. (ALR) (15/10/2021)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)