Update articol:

Posibilă listare la bursă a viitorului Fond Român de Investiţii; randament anual de 10-15%, după achitarea costurilor

Viitorul fond român de investiții (FRI) va avea o capitalizare inițială de aproximativ 300 milioane euro, potrivit PLANULUI NAȚIONAL DE INVESTIȚII ȘI RELANSARE ECONOMICĂ.  

Valoarea Fondului va fi până la 500 mil €, cu opțiune ulterioară până la 1 mld €. 

Potrivit documentului lansat astăzi, este posibilă listarea Fondului la Bursă. Randamentul anual este de 10-15% (după achitarea costurilor).

Fondul va putea investi în companii private, în domenii de activitate cu potențial de dezvoltare și avantaj competitiv pentru a susține companiile din aceste domenii precum IT, energie, agricultură etc.

Un fond de investiții creat de stat poate să aibă o structură complexă de coagulare sub o singură umbrelă a uneia sau mai multor activități precum private equity (fonduri de investiții sub formă de participare la capitalul social al unor societăți comerciale care vor să crească), venture capital (fonduri de investiții în societăți comerciale nou sau de curând înființate), bancă de dezvoltare, bancă de import-export, societate de asigurare, fond de pensii, agenție de dezvoltare, agenție de locuințe, agenție de promovare a investițiilor, proiecte educaționale pentru antreprenori etc.

Având în vedere aceste opțiuni, strategia Guvernului este înființarea unui fond de investiții tip private equity în jurul căruia, ulterior și eventual, să se coaguleze și alte forme instituționale de susținere a economiei naționale care să poată acționa unitar în aspecte de interes economic pe baza unei strategii naționale agreate trans-partinic.

În paralel trebuie creat și un program de educație investițională pentru antreprenori, care poate avea valoarea unei precalificări pentru atragerea investiției.

Varianta de constituire a unui astfel de fond este cu o capitalizare inițială a fondului de 300 milioane euro, 200 milioane euro contribuție de la bugetul de stat și 100 milioane euro identificate din FEI. Se pare că va exista şi o contribuţie a fondurilor de pensii de 250 milioane de euro. 

FRI are ca obiectiv dezvoltarea accelerată a unui ecosistem investițional autohton, sustenabil și independent, prin realizarea și atragerea de finanțări de orice tip în întreprinderile românești cu capital majoritar privat ce produc bunuri și prestează servicii în România, din diverse sectoare economice, prin capitalizarea în scopul dezvoltării lor și pentru crearea, în timp, a unor avantaje competitive la nivel regional și global, precum și pentru creșterea rezilienței lor la variațiile financiare impuse de ciclurile economice sau de apariția unor situații economice imprevizibile.

Realizarea scopului FRI se face prin finanțarea din fonduri proprii și din fonduri atrase ale unor proiecte de investiții cu potențial de rentabilitate și sustenabilitate, în diverse sectoare economice.

Activitatea FRI se realizează, în principal, prin următoarele:
a) participarea sa directă la capitalul social al unor întreprinderi, sau, ca finanțator de fond de fonduri, prin intermediul unor fonduri de investiții de tip private equity, singur ori împreună cu alți investitori;

b) administrarea directă a investițiilor sau acordarea unor mandate de gerare către entități care administrează fonduri de investiții de tip private equity cu o experiență demonstrabilă și cu o bună reputație în executarea unor astfel de mandate;

c) educația financiară, promovarea și comunicarea activității de investiții tip private equity, singur sau în colaborare cu alte persoane juridice de drept public ori de drept privat, din România sau din străinătate, inclusiv organizații europene ori internaționale.

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (27/01/2023)

Solicitare completare ordine de zi AGA 15(16).02.2023

ROMCARBON SA (ROCE) (27/01/2023)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) pentru S2, 2022