Update articol:
AGA Idea Bank: Piotr Janusz Kaczmarek, numit membru și Președinte al Consiliului de Administrație pentru un nou mandat

Profitul Grupului Idea Bank în 2018, de 17.579.336 RON, va fi utilizat pentru acoperirea pierderilor din perioadele anterioare

Adunarea Generală a Acționarilor Idea Bank a aprobat numirea lui Piotr Janusz Kaczmarek, în calitate de membru și Președinte al Consiliului de Administrație al Idea Bank S.A., pentru un nou mandat de 4 (patru) ani, începând cu data 23.06.2019.

Adunarea Generală a Acționarilor Idea Bank S.A., având ca acţionari GETIN INTERNAȚIONAL S.A. şi GETIN HOLDING S.A., a decis aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Idea Bank S.A. la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, a Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2018, însoțite de Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare individuale ale Idea Bank S.A. la 31 decembrie 2018.

Profitul înregistrat de Idea Bank pentru anul financiar 2018 a fost în sumă de 8.356.909 RON. Acţionarii au decis ca acest profit să fie utilizat pentru acoperirea pierderilor din perioadele anterioare, astfel că acest profit net este integral încorporat în capitalul propriu al băncii.

De asemenea, acţionarii au mai aprobat situațiile financiare anuale consolidate ale Grupului Idea Bank S.A. la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, a Raportului administratorilor Idea Bank S.A. privind activitatea aferentă entităților cuprinse în perimetrul de consolidare al Idea Bank S.A., pentru exercițiul financiar 2018, însoțite de Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare consolidate ale Grupului Idea Bank S.A. la 31 decembrie 2018, precum și a Raportului financiar anual elaborat potrivit prevederilor art.63 din Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Au fost aprobate rezultatele Grupului Idea Bank S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018: profitul înregistrat al Grupului Idea Bank S.A. pentru anul financiar 2018 în suma de 17.579.336 RON. Acest profit va fi utilizat pentru acoperirea pierderilor din perioadele anterioare, astfel că acest profit este integral încorporat în capitalul propriu la nivel consolidat.

Acţionarii au mai aprobat bugetul individual al Idea Bank S.A. și bugetul consolidat al Grupului Idea Bank S.A. pentru anul 2019 și a liniilor generale pentru 2020 și 2021.

 

BVBStiri BVB

Sphera Franchise Group (SFG) (09/04/2021)

Raport voluntar privind tranzactiile cu partile afiliate in 2020

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (09/04/2021)

Solicitare a actionarului majoritar privind sedinta AGOA 29.04(04.05).2021

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. (PTR) (09/04/2021)

Solicitare completare ordine de zi AGOA 26(27).04.2021

FOND DESCHIS DE INVESTITII ETF TRADEVILLE (TVBETETF) (09/04/2021)

Preluare administrare ETF BET Tradeville de catre SAI Patria Asset Management SA

ELECTROARGES SA (ELGS) (09/04/2021)

Solicitare Completare Ordine de Zi - AGOA 26/27.04.2021