Update articol:

Profitul net al Erste Group a crescut cu 12,2% în primul trimestru, la 377 milioane de euro

www.erstegroup.com www.erstegroup.com

Erste Group:   Taxa bancară din România, în forma modificată, este estimată să afecteze negativ poziția „alte rezultate operaționale” cu maximum 20 milioane de EUR în 2019

 

Profitul net al Erste Group a crescut cu 12,2% în primul trimestru, la 377 milioane de euro, potrivit rezultatelor transmise de bancă.    

Andreas Treichl, CEO al Erste Group Bank AG, a declarat: “Profitul nostru net pentru primele trei luni a ajuns la 377 milioane de euro – o creștere de peste 12% față de aceeași perioadă a anului precedent. Suntem deosebit de mulțumiți de faptul că această creștere continuă să fie generată în mod organic, de performanța noastră operațională. Afacerile clienților se dezvoltă constant, ceea ce a dus la o creștere a veniturilor nete din dobânzi (+ 7,2%), a veniturilor nete din taxe și comisioane (+1,9%) și la un avans excepțional de puternic al venitului net din tranzacționare – toate acestea au generat o creștere anuală de 7% a venitului operațional, până la 1,77 miliarde de euro.
Această performanță sănătoasă este, desigur, o reflectare a creșterii puternice și susținute a economiilor din ECE, în mare parte datorită cererii interne solide, pe fondul creșterii salariilor și al nivelului ridicat al ocupării forței de muncă. Aceste fundamente macroeconomice favorabile au determinat, de asemenea, o creștere a cererii de credite în toate regiunile geografice, în special din partea companiilor, contribuind la o creștere anuală de 7,2% a soldului creditelor. Depozitele clienților au crescut de asemenea în trimestrul I cu 7,0% an-la-an, în pofida mediului în continuare marcat de dobânzi reduse. Acest lucru confirmă încrederea pe care clienții o au în noi – dar este, în același timp, și o dovadă că piețele de capital subdezvoltate din regiunea noastră nu au reușit până acum să-i convingă pe deponenți să investească. Mediul de risc a continuat să fie în mod excepțional benign, permițându-ne să facem eliberări nete suplimentare de provizioane. Rata creditelor neperformante a scăzut până la 3,0% la sfârșitul trimestrului, reflectând astfel scăderea creditelor neperformante cu 773 milioane de euro pe parcursul unui an.
Creșterea cheltuielilor de personal și contribuțiile mai mari la fondurile de garantare a depozitelor, care, că de obicei, au fost plătite în avans în primul trimestru pentru întregul an, au condus la creșterea costurilor în primul trimestru. Dar această evoluție a fost depășită de creșterea cu 11,2% a profitului nostru operațional, ceea ce ne-a ajutat să ne îmbunătățim raportul cost-venit cu 1,3 puncte procentuale. Indicatorii noștri de capital și de lichiditate reflectă, de asemenea, poziția puternică pe care o avem pe piață, rată capitalului comun de rang 1 (CET1) fiind de 13,2%.
În concluzie, a fost un început bun de an. Tabloul actual arată că suntem pe drumul corect spre atingerea obiectivelor stabilite pentru anul 2019: o rentabilitate a capitalului propriu de peste 11% și dividende mai mari pe acțiune. (…)

Anul acesta este unul deosebit de important pentru Erste Group: în 2019 aniversăm 200 de ani de la fondarea noastră ca bancă de economii axată pe răspândirea prosperității în regiunea noastră. Scopul nostru rămâne clar, modelul nostru de afaceri este sustenabil iar poziția noastră ne plasează în cea mai dinamică regiune a UE”.

PERSPECTIVE

Contextul operațional se anunță favorabil expansiunii creditării, conform Erste Group care precizează: ” Estimările privind creșterea reală a PIB în 2019 se situează în jur de 3% pentru toate piețele principale din Europa Centrală și de Est, și de aproximativ 2% pentru Austria. Creșterea reală a PIB ar urma să fie susținută în principal de cererea internă solidă, în timp ce majorarea salariilor și scăderea ratei șomajului ar trebui să sprijine activitatea economică din ECE. Este de așteptat că disciplină fiscală să se mențină la nivelul întregii regiuni”.

Perspective de business 

Erste Group are ca obiectiv în 2019 o rată a capitalului tangibil (ROTE) de peste 11% (pe baza capitalului tangibil mediu în 2019).

Ipotezele de bază sunt: veniturile să crească mai mult decât cheltuielile (presupunând o creștere de peste 5% a portofoliului net de credite), costuri de risc mai mari, dar în continuare la minime istorice (10-20 puncte de bază), rată de impozitare estimată să rămână sub 20%.

Taxa bancară din România, în forma modificată, este estimată să afecteze negativ poziția „alte rezultate operaționale” cu maximum 20 milioane de EUR în 2019.

Riscuri privind perspectivele. Impactul privind evoluția ratelor de dobândă alta decât cea estimată; riscurile politice sau măsurile de reglementare împotriva băncilor; riscurile geopolitice și cele economice globale.

Sumar al rezultatului financiar 

Venitul net din dobânzi a crescut – în principal în Republica Cehă, dar și în alte piețe principale – la 1.160,9 mil. EUR (T1 2018: 1.082,6 mil. EUR). Venitul net din taxe și comisioane a crescut la 487,7 mil. EUR (478,6 mil. EUR), susținut în principal de veniturile semnificativ mai mari din serviciile de plăți. În timp ce venitul net din tranzacționare a crescut semnificativ la 153,3 mil. EUR (11,3 mil. EUR), indicatorul câștiguri/pierderi aferente activelor financiare măsurate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere a scăzut la -77,1 mil. EUR (30,3 mil. EUR), ambii indicatori fiind afectați de efectele evaluării aferente pasivelor proprii ale titlurilor de creanță emise.

Venitul operațional a crescut la 1.771,7 mil. EUR (1.655,1 mil. EUR). Creșterea cheltuielilor administrative generale până la 1.115,6 mil. EUR (+4,8%; 1.065,0 mil. EUR) s-a datorat unei creșteri raportate de categoria „alte cheltuieli administrative” la 358,3 mil. EUR (+4,0%; 344,5 mil. EUR), precum și unor cheltuieli de personal mai mari, în valoare de 621,9 mil. EUR (+2,9%; 604,5 mil. EUR).

Indicatorul „alte cheltuieli administrative”  a inclus aproape toate contribuțiile pentru schemele de garantare a depozitelor estimate pentru 2019, în valoare totală de 87,5 mil. EUR (74,2 mil. EUR). Deprecierea și amortizarea au crescut la 135,4 mil. EUR (115,9 mil. EUR) datorită aplicării pentru prima dată a noului standard de raportare financiară a contractelor de leasing (IFRS 16) începând cu 1 ianuarie 2019, în timp ce un efect pozitiv corespunzător a fost înregistrat de indicatorul alte cheltuieli administrative.

Per ansamblu, profitul operațional a crescut la 656,0 mil. EUR (590,2 mil. EUR). Raportul cost/venit s-a îmbunătățit la 63,0% (64,3%).

Datorită eliberării nete de provizioane pe fondul îmbunătățirii calității a activelor, rezultatul din deprecierea activelor financiare s-a situat la 35,8 mil. EUR, sau, ajustat pentru alocarea netă a provizioanelor pentru angajamente și garanții acordate, la 1 punct de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienți (alocări nete de 54,4 mil. EUR, respectiv -22 puncte de bază). Această s-a datorat în principal veniturilor obținute din recuperarea creditelor deja scoase din bilanț, precum și din eliberarea de provizioane pentru angajamente și garanții acordate în Republica Cehă și România.

Rata creditelor neperformante, calculată în funcție de creditele brute către clienți, s-a îmbunătățit din nou la 3,0 % (3,2%). Rata de acoperire a creditelor neperformante a fost de 74,2% (73,0%).

Poziția „alte rezultate operaționale” s-a situat la 131,1 mil. EUR (-128,0 mil. EUR), incluzând cheltuielile cu contribuțiile anuale la fondurile de rezoluție care au crescut, în special în Republica Cehă, la 78,0 mil. EUR (68,2 mil. EUR). Taxele pe operațiunile bancare și financiare au rămas aproape neschimbate la 38,8 mil. EUR (38,6 mil. EUR), incluzând aici taxele bancare din Ungaria în valoare de 12,5 mil. EUR (13,7 mil. EUR) raportate anticipat pentru întreg anul 2019. Alte taxe au scăzut la 3,7 mil. EUR (9,5 mil. EUR).

Taxa pe participațiile minoritare a crescut la 89,3 mil. EUR (70,1 mil. EUR), pe fondul unor rezultate mai bune ale băncilor de economii. Rezultatul net atribuibil proprietarilor societății mamă a crescut la 377,0 mil. EUR (336,1 mil. EUR).

Capitalul total excluzând elementele de capital suplimentar de nivel 1 (AT1) a crescut la 18,3 mld. EUR (31 decembrie 2018: 17,9 mld. EUR). După aplicarea deducerilor și filtrelor conform cadrului de reglementare CRR, capitalul comun de rang 1 (CET1, final) s-a situat la 15,4 mld. EUR (15,5 mld. EUR). Fondurile proprii totale s-au situat la 21,3 mld. EUR (20,9 mld. EUR). Câștigurile aferente primului trimestru nu sunt incluse în cifrele de mai sus. Datorită eliberărilor nete de provizioane în primul trimestru, nu a fost deduse costuri de risc.

Activele totale ponderate la risc, inclusiv riscurile de credit, de piață și operaționale, (CRR, final) au crescut la 117,2 mld. EUR (115,4 mld. EUR). Capitalul comun de rang 1 (CET1, final) s-a situat la 13,2% (13,5%), iar indicele de capital total la 18,2% (18,1%).

Activele totale au crescut la 243,7 mld. EUR (236,8 mld. EUR). Numerarul și echivalentele de numerar au scăzut la 16,4 mld. EUR (17,5 mld. EUR), în timp ce creditele și avansurile către instituțiile de credit s-au majorat la 22,7 mld. EUR (19,1 mld. EUR). Portofoliul net de credite și avansuri către clienți a crescut la 152,0 mld. EUR (149,3 mld. EUR). În privința pasivelor, depozitele de la bănci s-au majorat la 20,3 mld. EUR (17,7 mld. EUR), iar depozitele de la clienți au continuat să crească – mai ales în Republica Cehă și Austria – și au ajuns la 166,2 mld. EUR (162,6 mld. EUR). Raportul credite/depozite s-a situat la 91,4% (91,8%).

 

BVB | Știri BVB