Update articol:
Din cauza deprecierii înregistrate la o serie de centrale pe cărbune

Profitul net al Grupului Enel a fost de 813 milioane de euro, în primele nouă luni, în cădere cu 73%

Francesco Starace
Profitul net al Grupului Enel a fost de 813 milioane de euro, în primele nouă luni, în cădere cu 73% față de 3.016 milioane de euro în primele nouă luni ale anului 2018, în principal din cauza deprecierii înregistrate la o serie de centrale pe cărbune, potrivit unui comunicat.
 Profitul curent net al Grupului a fost de 3.295 milioane de euro (2.888 milioane de euro în primele nouă luni ale anului 2018, +14,1%) excluzând elementele extraordinare din cele două perioade. Modificarea reflectă îmbunătățirea rezultatelor operaționale curente, parțial compensată de cheltuieli financiare mai mari, care nu sunt direct atribuibile datoriei, precum și de o scădere a profitului net al investițiilor în capitaluri, contabilizate folosind metoda punerii în echivalență.
Grupul estimează că dividendul total pentru anul 2019 va înregistra cea mai mare valoare și se va situa între 0,32 euro pe acțiune și 70% din profitul curent net al Grupului Enel.
 

Compania a mai raportat venituri de 57.124 milioane de euro, în primele nouă luni (55.246 milioane de euro în primele nouă luni ale anului 2018, +3,4%). Creșterea se datorează în principal activităților Divizei de Infrastructură și Rețele, în special în America Latină, mulțumită contribuției Enel Distribuição São Paulo în Brazilia și soluționării problemelor legate de reglementare în Argentina, precum și activităților Diviziei de Generare Termică și Trading, în principal în Italia, potrivit Enel

EBITDA a fost de  13.209 milioane de euro (12.134 milioane de euro în primele nouă luni ale anului 2018, +8,9%), iar EBITDA curent de13.268 milioane de euro (12.006 milioane de euro în primele nouă luni ale anului2018, +10,5%), excluzând elementele extraordinare din cele două perioade.
Creșterea a fost determinată de performanța Diviziei de Infrastructură și Rețele în America Latină, care a beneficiat de rezultatele înregistrate de Enel Distribuição São Paulo și de modificările în reglementări în Brazilia și Argentina, dar și de creșterea marjelor în generarea de energie nucleară și de extinderea pieței libere, se arată în comunicat.
Datoria financiară netă a fost de 46.505 milioane de euro (41.089 milioane de euro la finele anului 2018, +13,2%). Creșterea este în principal cauzată de cheltuielile de capital din perioada raportată, de plata dividendelor, de evoluția negativă a cursului de schimb și de aplicarea inițială a IFRS 16.
 

Francesco Starace, CEO și director general al Enel, a declarat: „Performanța pozitivă înregistrată în primele noi luni ale anului 2019 demonstrează soliditatea modelului integrat de afaceri al Enel, care a făcut posibilă creșterea profitului curent net al Grupului cu 14% și al EBITDA curent cu 11%.

În această perioadă, Grupul și-a accelerat investițiile până la valoarea de peste 6 miliarde de euro, dintre care 84% dedicate energiilor regenerabile și rețelelor, provenind din generarea puternică de numerar,care va susține în continuare ambițiile noastre de dezvoltare pe termen mediu și lung. Mai mult, în aceste nouă luni, Grupul și-a extins cu 24% investițiile în dezvoltarea activelor, dezvoltări ce vor avea loc în anii 2019 și 2020, oferind astfel o vizibilitate completă asupra realizării obiectivelor noastre industriale.

Acțiunile pentru integrarea sustenabilității în strategia de afaceri a Grupului au fost din ce în ce mai eficiente. Drumul nostru către decarbonizare continuă, iar un pas important în această direcție a fost angajamentul asumat de Enel în septembrie anul trecut de a reduce emisiile directe de gaze cu efect de seră pe kWh cu 70% până în 2030, comparativ cu valorile din 2017. Acest obiectiv a fost certificat prin inițiativa obiectivelor bazate pe știință (Science Based Targets).

În plus, Grupul a lansat primele obligațiuni corporative din lume legate de realizarea obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă, inițial pe piața din SUA și apoi în Europa. Aceste lansări au adus aproximativ 4 miliarde de euro și au fost subscrise cu o valoare de 4 ori mai mare, subliniind încrederea pieței în acest instrument inovator de finanțare durabilă.

În domeniul energiei regenerabile, am instalat 600 MW în aceste nouă luni și ne așteptăm să intre în funcțiune 2.400 MW adiționali până la sfârșitul anului. Acest lucru ne permite să confirmăm ținta de 3 GW pentru noi capacități instalate în energie verde până la sfârșitul anului 2019. De asemenea, depunem eforturi pentru a crește obiectivul nostru anual privind capacitatea regenerabilă suplimentară la 4 GW, începând cu 2020.

Privind în viitor, creșterea operațională, efortul continuu de îmbunătățire a eficienței și simplificarea structurii corporative ne situează în cea mai bună poziție pentru a depăși obiectivul nostru EBITDA curentconsolidat pe întregul an, ajungând la aproximativ 17,8 miliarde de euro, dar și pentru a genera un profit curent net consolidat de aproximativ 4,8 miliarde de euro la sfârșitul lui 2019. Aceste acțiuni au loc conform abordării strategice care poziționează sustenabilitatea drept factor cheie în crearea de valoarepentru grup și pentru părțile interesate.