Update articol:

”Programul Național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale” – în şedinţa de Guvern de astăzi

oferte gaze Sursa Facebook Ministerul Economiei

Guvernul vrea să aprobe astăzi ”Programul Național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale”, care are drept obiectiv general reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid pentru asigurarea încălzirii clădirilor de locuit, a asigurării apei calde menajere dar și a preparării hranei, precum și îmbunătățirea calității serviciului public de alimentare cu energie termică dar și de utilizare a gazelor naturale în procesele de producție sau activitatea curentă de către clienții noncasnici. 

 Programul național are de asemenea drept obiective specifice:

 1. a) creșterea standardelor de viață și de locuit a clienților noncasnici prin asigurarea unor servicii publice înaltă calitate;
 2. b) asigurarea accesului la serviciul public de distribuție a gazelor naturale în mod transparent și nediscriminatoriu;
 3. c) asigurarea unor servicii publice de calitate superioară pentru alimentarea cu energie termică destinate clienților noncasnici;
 4. d) asigurarea utilizării gazelor naturale în procesele de producție și activitatea curentă pentru creșterea competitivității clienților noncasnici;
 5. e) asigurarea unor servicii publice de alimentare cu energie termică de calitate superioară pentru unitățile de învățământ, unitățile medicale precum și alte categorii de instituții publice.

Pentru implementarea programului național se desemnează Autoritatea de Management pentru POIM care va exercita toate funcțiile și atribuțiile prevăzute de legislația europeană aplicabilă precum și de legislația națională.

Pentru perioada de programare 2014-2020 valoarea apelului de proiecte aferent programului național este egală cu valoarea în lei a unei alocări de 968.000 mii lei, la cursul de schimb din data aprobării prin ordin de către ministrul fondurilor europene a ghidului solicitantului pentru dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final.

Valoarea programului național pentru perioada de programare 2021-2027 este de 3,872.000 mii lei echivalent în lei la cursul de schimb euro la data aprobării prin ordin de către ministrul fondurilor europene a ghidului solicitantului pentru racordarea populației și a clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, cu condiția aprobării prin decizia Comisiei Europene a programului operațional în cadrul căruia va avea loc finanțarea.

Sursele de finanțare ale programului național sunt constituite din fondurile externe nerambursabile în cadrul axei prioritare 8 „Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale” din cadrul POIM, din cofinanțarea aferentă bugetului de stat potrivit legislației europene aplicabile, precum și din bugetul de stat pentru diferența dintre valoarea întregului program național și valoarea apelului supracontractat finanțat din POIM.

Sursele de finanțare pentru cheltuielile aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare pentru proiectele care nu pot fi incluse la finanțare prin mecanisme specifice prevăzute de legislația europeană aplicabilă pentru perioada 2021- 2027 rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat.

În cadrul programului național se finanțează proiectele care vizează:

 1. a) înființarea rețelelor de distribuție inteligentă a gazelor naturale pentru racordarea consumatorilor casnici și a clienților noncasnici de tipul instituțiilor publice, a operatorilor economici precum și a altor categorii de beneficiari noncasnici;
 2. b) extinderea rețelelor de distribuție inteligentă a gazelor naturale pentru racordarea consumatorilor casnici și a clienților noncasnici de tipul instituțiilor publice, a operatorilor economici precum și a altor categorii de beneficiari noncasnici, cu condiția ca sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale să fie proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale, denumite în continuare UAT, și extinderea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale să nu constituie obligația de a investi pentru operatorii rețelei de distribuție a gazelor naturale existente. Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale poate să conțină în cadrul aceluiași proiect și activități de transformare a rețelei existente de distribuție a gazelor naturale în sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale, cu condiția ca sistemul existent să fie proprietatea publică a UAT și, după caz, operatorul licențiat al sistemului de distribuție existent să nu aibă prevăzută obligația de a realiza investiții similare în sistemul existent de distribuție a gazelor naturale;
 3. c) transformarea rețelelor de distribuție a gazelor naturale existente în sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale pentru racordarea consumatorilor casnici și a clienților noncasnici de tipul instituțiilor publice, a operatorilor economici precum și a altor categorii de beneficiari non-casnici, cu condiția ca sistemul existent de distribuție a gazelor naturale să fie proprietatea publică a UAT și transformarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale să nu constituie obligația de a investi pentru operatorii rețelei de distribuție a gazelor naturale existente. Transformarea rețelei de distribuție a gazelor naturale existente în sistem inteligent de distribuție poate să conțină în cadrul aceluiași proiect și activități eligibile de extindere a sistemului inteligent de distribuție a gazelor naturale, cu condiția ca sistemul existent să fie proprietatea publică a UAT și, după caz, operatorul de distribuție existent să nu aibă prevăzută obligația de a realiza investiții similare în sistemul existent de distribuție a gazelor naturale.

În cadrul programul național sunt eligibile următoarele categorii de beneficiari:

 1. a) UAT-urile;
 2. b) Parteneriate constituite din UAT-uri cu condiția ca până la începerea etapei de operare a infrastructurii construite să se constituie în Asociații de Dezvoltare Intercomunitară. UAT-urile în parteneriat depun o singură cerere de finanțare și un proiect pentru care soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale precum și   celelalte elemente ale proiectului să fie elaborate în mod unitar;
 3. c) Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară cu condiția depunerii unei singure cereri de finanțare și un proiect pentru care soluția tehnică de alimentare cu gaze naturale precum și celelalte elemente ale proiectului să fie elaborate în mod unitar.

Sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale nou înființat, transformarea/extinderea sistemelor de distribuție existente în sisteme inteligente de distribuție a gazelor naturale, realizate prin finanțarea din fondurile externe nerambursabile în cadrul axei prioritare 8 – Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale din cadrul POIM precum și cofinanțarea aferentă bugetului de stat potrivit legislației europene aplicabile, sunt proprietatea publică a UAT-urilor.

În vederea înființării sistemului de distribuție a gazelor naturale, beneficiarul proiectului are obligația obținerii în prealabil a autorizației de înființare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritățile publice locale pot acorda sprijin financiar sub formă de subvenții consumatorilor casnici care se află în situație de precaritate material și/sau financiară, pe bază de anchetă socială pentru următoarele categorii de costuri:

 1. a) suportarea în cota parte a costului investiției, în procent de maxim 60%, necesar pentru realizarea instalației de racordare a consumatorului la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale și a instalației de utilizare gazelor naturale;
 2. b) suportarea tarifului de distribuție a gazelor naturale, în procent de maxim 60% în vederea asigurării consumului de gaze naturale necesar pentru încălzirea locuinței și asigurarea apei calde menajere pe perioada sezonului rece.

Potrivit documentului, România are rezerve de gaze naturale dovedite de 100 miliarde metri cubi; cea mai mare parte a resurselor de gaze naturale ale României sunt situate în Transilvania, Moldova, Muntenia și Marea Neagră, cu aproximativ 75% din ele aflânduse în Transilvania, în special în județele Mureș și Sibiu; cel mai mare câmp de gaze naturale din România se află la Deleni, descoperit în 1912 și se află între comuna Băgaciu și Județul Mureș cu rezerve dovedite de 85 miliarde metri cubi; alte câmpuri de gaze naturale sunt cele de la Filitelnic (40 miliarde metri cubi), câmpul de la Roman-Secuieni (24 miliarde metri cubi), Voitinel (11,8 miliarde metri cubi), Ghercești (11 miliarde metri cubi) și Sărmășel (10 miliarde metri cubi), toate cu rezerve mai mari de 10 miliarde metri cubi, iar în prezent, România are a treia rezervă de gaze din Uniunea Europeană, imediat după Olanda și Marea Britanie.