Update articol:

Proiect de HG: Conducta de transport gaze naturale pe direcția Ghergheasa – Focșani – proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

„Conducta de transport gaze naturale pe direcția Ghergheasa – Focșani” va fi declarată proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern.

Conducta, cu lungimea de 60 km. este un obiectiv de investiții care se va include în Programul de modernizare dezvoltare și investiții al SNTGN Transgaz SA Mediaș, și va fi finanțat din surse proprii ale societății.

Prin realizarea acestei conducte se poate asigura alimentarea cu gaze naturale a localităților din zona de interes a obiectivului, respectiv un număr de aproximativ 25.500 consumatori casnici, 535 instituții publice (școli, primării, dispensare. cămine culturale, cabinete medicale, etc) și aproximativ 864 de agenți economici, potrivt notei de fundamentare a proiectului .

Execuția acestei conducte de transport generează îndeplinirea următoarelor elemente/criterii care justifică componenta de importanță națională a acestui proiect de investiții:

a)    asigurarea – prin transport al gazelor naturale – a unei surse  de energie suplimentară în aceasta zonă și, implicit diversificarea surselor de energie în zona de nord a județului Buzău și în zona de sud a județului Vrancea;

b)    Prin realizarea Conductei de transport gaze naturale pe direcția Ghergheasa – Focșani se echilibrează sistemul de transport gaze din zonă, implicit asigurarea gazelor pentru zona de nord a județului Buzău și în zona de sud a județului Vrancea;

c)    asigurarea alimentării  din 2 surse a zonei de consum Focșani, care în prezent este alimentată dintr-o singura conductă;

d)    îndeplinirea criteriului siguranței și continuității aprovizionării acestei zone cu sursă de energie, săracă în resurse energetice destinate consumului  casnic/ industrial, consum bazat pe energie electrică, respectiv lemn, păcură și cărbune, aceștia reprezentând combustibili fosili care poluează mediul înconjurător;

e)    asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a zonei conduce la protejarea fondului forestier prin diminuarea consumului de lemn și la scăderea nivelului  poluării mediului, știut fiind faptul că gazele arse provenite din consumul gazelor naturale conțin mai puține noxe decât cele rezultate din arderea combustibililor solizi;

f)     dezvoltarea rețelei de  transport/alimentare cu gaze naturale în regiune;

g)    asigurarea unei surse suplimentare de energie în zonă, respectiv a  gazelor naturale.

La nivel național și local, au fost identificate potențiale beneficii generate ca urmare a implementării Proiectului, precum:

• Dezvoltarea sistemului național de transport gaze naturale și, implicit, dezvoltarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în zonă;

•  Impact socio-economic pozitiv prin:

h)    alimentarea cu gaze naturale a orașului Râmnicu Sărat;

i)     crearea de noi locuri de muncă pe perioada de construcție;

j)     crearea posibilităților de câștiguri suplimentare pentru locuitorii zonei prin atragerea de investitori și valorificarea superioară a masei lemnoase.

k)    ridicarea gradul de confort al locuitorilor; 

l)     atragerea de venituri suplimentare la bugetul statului și la bugetele locale;

m)  impact pozitiv asupra activității furnizorilor locali de servicii (de exemplu unități de cazare) și creșterea contribuției acestora la veniturile administrațiilor publice locale (pe perioada implementării proiectului);

n)    dezvoltarea turismului în zonă;

o)    stimularea altor investiții și a afacerilor conexe (producători/distribuitori de materii prime, materiale, utilaje/echipamente și servicii necesare implementării proiectului);

p)    stimularea dezvoltării economiei locale prin asigurarea unei surse de energie nepoluantă;

q)    asigurarea unui mediu sănătos prin reducerea  gazelor cu efect  de seră (GES);

r)     îmbunătățirea nivelului de trai și a calității vieții prin creșterea numărului de gospodării/agenți economici cu posibilitate de racordare la noua rețea de gaze naturale.

 

 

BVBStiri BVB

CEMACON SA (CEON) (23/06/2021)

Linie de Productie Invelis Ceramic

PREBET SA AIUD (PREB) (23/06/2021)

Notificare prag detineri/vot<15%

ELECTROARGES SA (ELGS) (23/06/2021)

Schimbari in Componenta CA - Numire Administratori Provizorii

ELECTROAPARATAJ S.A. (ELJ) (22/06/2021)

Convocare AGAO 26.07.2021/ 27.07.2021