Update articol:

Raport ASF: Societatea Euroins Romania se menține în categoria de supraveghere intensă; societatea Euroins este entitate cu relevanță sistemică pe piața asigurărilor

asf

Societatea Euroins este entitate cu relevanță sistemică pe piața asigurărilor și se menține în categoria de supraveghere intensă, se arată în Raportul de stabilitate financiară nr. 2/2022, publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Autoritatea de Supraveghere desfășoară periodic analize interne pentru identificarea entităților relevante sistemic, precum și din perspectivă sectorială, în vederea consolidării monitorizării și supravegherii acestora, pentru asigurarea obiectivelor strategice ale Autorității: stabilitatea pieței asigurărilor și protecția consumatorilor.

În urma celei mai recente analize derulate în cadrul ASF, nu au fost identificate entități relevante sistemic din perspectiva dimensiunii, având în vederea ponderea redusă pe care activele totale, respectiv primele brute subscrise ale societăților de asigurare autorizate și supravegheate de Autoritate o au în PIB.

Cu toate acestea, gradul ridicat de concentrare (în special pe anumite segmente), inclusiv în ceea ce privește piața asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto (RCA), indică relevanța sistemică a societății Euroins din perspectiva stabilității pieței de asigurări, se arată în raport: ”Astfel, având în vedere numărul redus de asigurători autorizați și reglementați de ASF pe piața RCA43, cota de piață ridicată deținută de societatea Euroins pe segmentul RCA (32% dacă luăm în considerare și subscrierile sucursalei Axeria Iard), expunerea semnificativă a societății față de produsul obligatoriu RCA44, precum și portofoliul acesteia, considerăm că societatea Euroins este entitate cu relevanță sistemică pe piața asigurărilor”.

Potrivit ASF, Societatea Euroins Romania se menține (conform celei mai recente evaluări) în categoria de supraveghere intensă, pe baza criteriilor prevăzute în cadrul intern de evaluare a riscurilor care ia în calcul riscurile aferente activității și impactul la nivel de piață: “ În consecință, intensitatea acțiunilor de supraveghere a societății a fost specifică acestei categorii de supraveghere.

În anul 2022 s-au efectuat 3 acțiuni de control permanent (supraveghere) și 3 acțiuni de control inopinat. De asemenea, o acțiune de control periodic a fost efectuată, conform planului anual de control aprobat pentru anul 2022.

În urma acțiunilor desfășurate în anul 2022, ASF a aplicat sancțiuni și a impus o serie de măsuri.

Amenzile în sarcina societății ca urmare a acțiunilor de control inopinat au cumulat 2.428.573 lei, respectiv 2.821.300 lei ca urmare a acțiunilor de control permanent. De asemenea, directorului general al societății i s-au aplicat sancțiuni cu amendă în sumă totală de 310.000 lei”.

ASF mai arata ca, printre măsurile impuse societății, în urma acțiunilor de mai sus, se numără:

– transmiterea săptămânală a situației tuturor încasărilor și plăților zilnice, inclusiv a transferurilor intra și interbancare, pentru tranzacțiile care depășesc valoarea de 100.000 lei sau echivalentul în valută;

– raportarea modului de implementare a măsurilor luate privind guvernanța activității investiționale, precum și modul în care societatea a ținut cont de recomandările echipei de control cuprinse în procesul verbal de control;

– inventarierea până la data de 31.12.2022 a dosarelor de daună aflate pe rolul instanțelor de judecată având ca obiect pretențiile formulate de terți împotriva asigurătorului și transmiterea la ASF a situației inventarierii și a măsurilor luate.

La acestea se adaugă măsurile aprobate în anul 2021, care sunt în vigoare la această dată și care vizează monitorizarea rezervelor tehnice și activitatea de soluționare a daunelor:

– transmiterea situației trimestriale a analizei run-off pentru RBNS45 și a analizei run-off pentru IBNR46 pe grupuri de risc omogen;

– transmiterea lunară a situației daunelor aflate în soldul rezervei RBNS, a dosarelor de daună plătite, a dosarelor de daună avizate în luna de raportare, a dosarelor de daună respinse/prescrise în luna de raportare.

În prezent se desfășoară alte verificări conform prevederilor Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare și a Regulamentului de control nr. 4/2021 privind activitatea de control desfășurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară. În ceea ce privește societatea Euroins, în primele 9 luni ale anului 2022, s-au înregistrat în total 3.149 petiții și informări de neconformitate unice.

De asemenea, se constată existența unui grad ridicat de concentrare și pe piața asigurărilor de garanții, în cadrul căreia societatea Onix Asigurări deține o pondere de circa 35% în primele brute subscrise de toate societățile autorizate și reglementate de ASF pentru acest segment de asigurare. Valoarea subscrierilor societății Onix Asigurări a scăzut în semestrul I 2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

ASF mai arata: “În contextul actual, considerăm că este importantă intensificarea procesului de supraveghere în cazul societăților de asigurare autorizate și reglementate de ASF, cu atât mai mult în cazul societăților de asigurare ce dețin cote de piață semnificative pe segmente strategice, cu grad ridicat de concentrare. Din acest punct de vedere, sunt necesare monitorizarea și supravegherea intensă inclusiv a riscurilor din perspectiva conduitei societăților de asigurare, și anume existența unor condiții contractuale ambigue sau abuzive, de natură să conducă la refuzul societăților de a plăti despăgubirile în cazul producerii riscurilor asigurate.”

ASF a desfășurat o serie de acțiuni de supraveghere, orientate pe etapele principale ale procesului de subscriere a asigurărilor de garanții, în urma cărora a identificat anumite riscuri și vulnerabilități. În acest sens, ASF a emis o serie de recomandări cu privire la procesul de subscriere și monitorizare a asigurărilor de garanții, publicate pe pagina de internet a Autorității și transmise societăților de asigurare autorizate să subscrie Clasa 15 – Asigurări de Garanții, împreună cu solicitarea comunicării conformării precum și a modalităților de implementare.

ASF mai arata ca, pe piața asigurărilor din România, volumul subscrierilor a crescut semnificativ în primele 6 luni, în principal în urma majorării valorii primelor brute subscrise pentru asigurarea de răspundere civilă auto și pentru cea de răspundere a transportatorilor.

Rata cerinței de capital de solvabilitate pentru societățile de asigurare din România s-a menținut una supraunitară, dar la un nivel mai redus față de poziția de solvabilitate pe plan european, pentru care a avut loc o ușoară îmbunătățire. Pentru activitatea de asigurări generale, riscul de lichiditate s-a menținut la un nivel similar cu cel înregistrat la finalul lunii decembrie 2021, în timp ce pentru activitatea de asigurări de viață, acesta a înregistrat o scădere moderată.

Cu toate acestea, societățile dețin un nivel supraunitar al indicatorului de lichiditate, ceea ce  indică un nivel suficient al activelor pentru asigurarea onorării obligațiilor față de asigurați, conform raportărilor societăților de asigurare către ASF.

BVB | Știri BVB

Erste Group Bank AG (EBS) (20/03/2023)

Notificare - tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

BIOFARM S.A. (BIO) (20/03/2023)

Convocare AGA O & E 26/27.04.2023 (data de referinta 13.04.2023)

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (20/03/2023)

VAN la data 31.01.2023 - date finale

ROMPETROL RAFINARE S.A. (RRC) (20/03/2023)

Schimbari in Consiliul de Administratie

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. (PTR) (20/03/2023)

Schimbari in conducerea societatii