Update articol:

Rezultatul brut preliminat pe 2020 al Oil Terminal înregistrează o majorare cu 27,5% faţă de 2019, iar rezultatul net preliminat o creștere mai mare cu 47,8%

Rezultatul brut preliminat la 31.12.2020 al Oil Terminal înregistrează o majorare cu 27,5% faţă de 31.12.2019, iar rezultatul net preliminat o creștere mai mare cu 47,8%, potrivit cifrelor transmise BVB.

Indicatorii financiari la 31.12.2020 (preliminat) comparativ cu indicatorii financiari la 31.12.2019 (realizați):

• cifra de afaceri este în creștere cu 14%
• veniturile totale sunt mai mari cu 14,5%
• cheltuielile totale sunt în creștere cu 14,2%
• EBITDA crește cu 19,2%
• profitul brut preliminat în sumă de 5.477 mii lei este mai mare cu 27,5%
• profitul net preliminat în sumă de 3.548 mii lei este mai mare cu 47,8%

Gradul de realizare a Programului de investiții

Pentru anul 2020 cheltuielile pentru investiții au fost prevăzute în sumă de 25.900 mii lei constituite la nivelul sursei de finanțare a investițiilor, din care: rambursări de credite pentru investiții în sumă de 5.013 mii lei și cheltuieli de investiții în valoare de 20.887 mii lei.

La 31.12.2020, sursa de finanțare a investițiilor a crescut cu 3%, de la 25.900 mii lei la 26.710 mii lei pe seama profitului reinvestit în echipamente tehnologice, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, precum și a utilizării din creditul de investiții a unei sume suplimentare față de nivelul aprobat.

Cheltuielile de investiții preliminate la 31.12.2020 au fost la nivelul sursei de 26.710 mii lei, din care rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții în sumă de 5.013 mii lei la nivelul planificat și cheltuieli pentru investiții în sumă de 21.697 mii lei în creștere cu 3%.

Activele totale au crescut cu 1,9% față de nivelul înregistrat la 31.12.2019, din care: Activele imobilizate au înregistrat o majorare cu 1% față de 31.12.2019, iar Activele circulante au înregistrat o creștere cu 15,5% față de 31.12.2019, datorită creșterii cifrei de afaceri cu 14%, de la 168 mil. lei la 191,5 mil. lei.

Capitaluri proprii și datorii

Datoriile pe termen lung au înregistrat o creștere cu 2,7% față de 31.12.2019, ca urmare a contractării în anul 2020 a unui credit de investiții în lei pe termen lung pentru finanțarea obiectivului de investiții “Modernizare rezervor T31/S” situat în SP Sud.
Datoriile curente au înregistrat o creștere cu 14,6% faţă de 31.12.2019, determinată, în principal, de majorarea datoriilor comerciale către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, precum și a împrumuturilor pe termen lung (partea curentă).

La 31.12.2020 societatea nu înregistrează datorii restante faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, instituții financiar bancare, furnizori de investiţii, furnizori pentru prestări de servicii şi livrări de bunuri, salariați, alți terți.
Capitalurile proprii au înregistrat o creștere cu 0,55% față de 31.12.2019, în principal, pe seama înregistrării profitului net în sumă de 3,5 mil. lei.
Provizioanele constituite în conformitate cu legislația aplicabilă și înregistrate în sold la 31.12.2020 au crescut cu 34,8% față de 31.12.2019 pe seama constituirii unor provizioane pentru: litigii, beneficiile angajaților reprezentând ajutoare acordate cu ocazia pensionării, pierderi din creanțe incerte și debitori diverși, provizioane
în legătură cu contractul de mandat, provizioane pentru participarea salariaților la profitul anului 2020.

BVB | Știri BVB

BANCA TRANSILVANIA S.A. (TLV) (26/05/2022)

Decizie CA - rascumparare actiuni proprii

OIL TERMINAL S.A. (OIL) (26/05/2022)

Majorare tarife reglementate

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (26/05/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

ROPHARMA SA (RPH) (26/05/2022)

Raport anual 2021-completare situatii financiare consolidate,raport audit,ESEF

CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI (CRC) (26/05/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)