Update articol:

Oil Terminal a obţinut în primul semestru un profit net de 9,74 milioane lei

Oil Terminal a înregistrat, în primul semestru al acestui an, un profit net de 9,739 milioane lei, cu 99,3% (respectiv cu 4,853 milioane lei) peste prevederile bugetate şi cu 28,1% mai mare faţă de cel înregistrat în perioada similară din 2020, conform datelor remise, joi, Bursei de Valori Bucureşti.

Creșterea cifrei de afaceri cu 2,2% și reducerea cheltuielilor totale cu 3,7%, comparativ cu nivelul BVC aprobat pentru Sem. I 2021, au condus la realizarea unui profit brut în suma de 10.981 mii lei, potrivit companiei.

Veniturile totale realizate sunt în sumă de 95.389 mii lei, mai mari cu 2,2% comparativ cu nivelul aprobat pentru 6 luni 2021 și mai mari cu 2,1% comparativ cu 30.06.2020.

Veniturile din exploatare realizate înregistrează o creștere cu 1,9% atât comparativ cu nivelul bugetat, pe seama veniturilor din servicii prestate care dețin o pondere de 98,4% în cifra de afaceri, cât și comparativ cu nivelul realizat la 30.06.2020.
Veniturile financiare în sumă de 396 mii lei sunt mai mari de 3,7 ori (respectiv, cu 289 mii lei) față de BVC aprobat și cu 44,5% (respectiv, cu 122 mii lei) comparativ cu 30.06.2020.

Pentru anul 2021 cheltuielile pentru investiţii ale Oil Terminal sunt în sumă de 34,439 milioane lei, din care: rambursări de credite pentru investiţii în sumă de 6,97 milioane lei şi cheltuieli de investiţii în valoare de 27,469 milioane lei, valoare care reprezintă ţinta anuală de realizat la 31 decembrie 2021.

Cheltuielile totale realizate la 30.06.2021 sunt în scădere cu 3,7% (3.230 mii lei) față de nivelul aprobat prin BVC, de la 87.638 mii lei la 84.408 mii lei, și mai mici cu 0,1% comparativ cu 30.06.2020.

Cheltuielile de exploatare sunt mai mici cu 3,2% față de nivelul bugetat și în creștere cu 0,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent (S1 2020), de la 82.799 mii lei la 83.027 mii lei.

Cheltuielile financiare sunt sub nivelul bugetat cu 26,7% și în scădere cu 16,9% față de 30.06.2020.

La finele lunii iunie, nivelul cheltuielilor de investiţii realizate a fost în sumă totală de 8,309 milioane lei, fiind mai mic cu 32,9% faţă de nivelul planificat (12,375 milioane lei) şi mai mic cu 2,7% comparativ cu nivelul realizat în primul semestru din 2020 (8,536 milioane lei lei).

La 30 iunie, compania avea active totale de 568,384 milioane lei şi datorii de 113,667 milioane lei. Comparativ cu 31.12.2020, în primele 6 luni ale anului 2021 activele totale au crescut cu 0,5%, iar capitalurile proprii cu 1,8%, în principal, pe seama majorării de 2,6 ori a profitului net, care la 30.06.2021 a înregistrat valoarea de 9,7 mil. lei.

Pentru semestrul II 2021 se estimează  majorarea cu 4% a programului fizic cantitativ și cu 5,8% a veniturilor din prestări servicii comparativ cu nivelul aprobat inițial. “În acest context, estimăm și o creștere a cheltuielilor de exploatare în corelație cu necesitățile activității operaționale și a veniturilor de realizat, ceea ce va conduce până la finele anului la scăderea nivelului profitului brut realizat la 30.06.2021, dar cu încadrarea în nivelul valoric aprobat la 31.12.2021”, potrivit oficialilor Oil Terminal.

Oil Terminal SA ocupă o poziţie strategică în Zona Marii Negre, fiind cel mai mare operator de produse petroliere pe mare, specializat în vehicularea ţiţeiului, produselor petrochimice lichide şi a altor produse şi materii prime în vederea import/exportului şi tranzitului.

BVB | Știri BVB

ELECTROAPARATAJ S.A. (ELJ) (29/09/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017(R) 05.05.2023_29.09.2023

CEC 2028 EURO (CECRO28E) (29/09/2023)

Modificare calendar financiar 2023

CEC BANK SA (CECRO25E) (29/09/2023)

Modificare calendar financiar 2023

CEC BANK SA (CECRO25) (29/09/2023)

Modificare calendar financiar 2023