Update articol:

Romcab transmite că acționarul majoritar va depune azi la ASF documentația privind derularea ofertei publice de preluare obligatorii; informații despre cererea de faliment

Romcab transmite că acționarul majoritar va depune azi la ASF documentația privind derularea ofertei publice de preluare obligatorii, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București despre stadiul cererii de faliment a companiei depusă de Valtecia.

“Menționăm că în cursul zilei vom transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară documentația privind derularea ofertei publice de preluare obligatorii, în conformitate cu raportul curent nr. 3750 din data de 19 Martie 2021”, arata raportul.

În 19 martie, Romcab a informat că ASF cerut acționarului majoritar al companiei – Sadalbari SRL, respectiv Motoplus Paneuro SRL, să deruleze o ofertă publică de preluare obligatorie, în cel mult 2 luni de zile de la reluarea tranzacționării Romcab, respectiv 4 martie.

De asemenea, Romcab a transmis mai multe precizări legate de cererea de faliment depusă de Valtecia:

  • “În conformitate cu prezentarea facută în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 Aprilie 2021 referitor la subiectul ”Valtecia”, menționăm că cererea de faliment depusă de Valtecia este motivată prin referire la sume care au fost pretinse de această entitate pe o perioadă de până în luna ianuarie 2021 , sume neachitate de Romcab întrucât subscrisa a solicitat compensarea acestora cu sume aferente investițiilor pe care Romcab le-a realizat de la momentul semnării contractului de închiriere. Conform unui raport elaborat de o societate independentă, sumele investite de Romcab în spațiul din Str. Voinicenilor nr. 35 în perioada 2012 — 2016, nu numai ca acopereau contravaloarea chiriei restante la data elaborării raportului în discuție, însă exista și un surplus ce acoperea contravaloarea chiriei datorate pentru o perioadă de 51 luni.
  • Cererea de compensare depusă de Romcab a fost supusă soluționării la Judecatorul sindic în cadrul dosarului nr. 50/1371/2017/a180, la data de 29 Aprilie 2021 , dispunându-se amânarea pronunțării pentru data de 14 Mai 2021 . În acest context, apreciem că se impune să așteptăm pronunțarea sentinței, în funcție de care vom decide plata acestor obligații.
  • Menționăm că toate litigiile aflate pe rolul instanțelor de judecată cu Valtecia au fost prezentate pieței de capital prin Raportul curent nr. 2637 din 25 Februarie 2021, respectiv în cuprinsul planului de reorganizare, capitolul Sumar Executiv.
  • Urmare a pronunțării soluției de către Tribunalul Specializat Mureș în dosarul nr. 2547/320/2020/a1 având ca obiect apelul formulat de Valtecia Development SRL împotriva încheierii civile din data de 05.01 .2021 pronunțată de Judecătoria Tg. Mureș privind proprietatea în suprafață de 24,667 mp, conexă spațiilor de producție situate în Tg. Mureș, Str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureș, în suprafață de 17,41 1 mp, ce fac obiectul contractului de închiriere încheiat între subscrisa și Valtecia Achiziții SRL în data de 14.01 .2010, așa cum aceasta a fost adusă la cunoștința pieței de capital prin Raportul Curent nr. 5690 din 26 Aprilie 2021 , dosar referitor la suspendarea evacuării, menționăm că, deși Romcab a avut o sentință de primă instanță favorabilă, aceasta nu a fost menținută în apelul promovat de către Valtecia și soluționat de către Tribunalul Specializat. Ca atare, Valtecia a procedat la evacuarea Romcab de pe suprafața de 24,667 mp, reprezentând în principal căi de acces, corp administrativ, alături de anumite suprafețe de producție. Pe cale de consecință, Romcab s-a retras pe supfarața de 17,411 mp pe care, conform sentinței definitive, executorii și irevocabile pronunțate de Curtea de Apel, o deține în utilizare în baza contractului de închiriere valabil pana in 2027, deși, în baza contractului de închiriere anterior menționat, Romcab are drept de folosință pe întreaga suprafață, situație ce vine în contradicție cu soluția pronunțată.

Această situație afectează capacitatea de producție a Romcab, relația cu toți stakeholder-ii Romcab, respectiv angajați, clienți, furnizori, creditori, autorități ale statului.

  • Subscrisa suntem în curs de evaluare a efectelor acestei evacuări, urmând să revenim cu rezultatele acestei evaluări în 14 zile de la data prezentului raport curent.
  • Căutăm să identificăm alte locații în care să ne putem continua desfășurarea activității, având în vedere că proprietarul și-a exprimat disponibilitatea de a acorda un termen de până la 30 zile, conform legii, pentru relocarea bunurilor aflate pe proprietatea evacuată.”

Acțiunile Romcab (MCAB) au revenit la tranzacționare, la inceputul lunii martie, după confirmarea planului de reorganizare, în instanță, pe 18 februarie, și aprobarea revenirii pe bursă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Instanța a confirmat, pe 18 februarie, planul de reorganizare al Romcab (MCAB). Decizia este executorie. La finalul anului trecut, creditorii Romcab (MCAB) au aprobat planul de reorganizare.

ROMCAB S.A. se află în insolvență şi este reprezentată în mod legal prin administrator special Zoltan Prosszer și sub supravegherea administratorului judiciar RTZ & Partners SPRL.