Update articol:
La nouă luni,

Scădere de 14% a profitului Romgaz, la 1,02 miliarde lei

Compania a plătit o redevență suplimentară de 97 milioane lei, ca urmare a modificării prețului de referință la gaze de către ANRM

Profitul net obţinut de Romgaz (SNG), în primele nouă luni ale anului, este de 1,02 miliarde lei, cu 167,2 milioane lei mai mic decât cel înregistrat în perioada anterioară (-14,0%), potrivit raportului transmis Bursei de Valori București.

Compania a precizat: “Rezultatul brut este mai mic cu 13,8% faţă de perioada similară a anului precedent ca urmare a următorilor factori de influenţă:

  • redevenţa (+97 milioane lei). Conform prevederilor Ordinului ANRM nr.32/20184 , începând cu data de 12 februarie 2018 „prețul de referință pentru gazele naturale extrase în România, care stă la baza calculului valorii producției brute de gaze naturale și a contravalorii redevenței petroliere” s-a modificat, fiind legat de preţul de referinţă al indexului „PEGAS CEGH Day Ahead Market Single Day Select, VWAP/CEGHIX Central European Gas Hub AG (CEGH)”.
  • impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale (+104 milioane lei);
  • modificarea politicii contabile (+59 milioane lei). Schimbarea politicii contabile prin care cheltuielile de explorare pentru prospecțiuni seismice, studii geologice, geofizice și alte lucrări similare sunt trecute pe cheltuială în momentul efectuării lor și nu mai sunt capitalizate a dus la înregistrarea unor cheltuieli de explorare de această natură în perioada de raportare de 74 milioane lei, iar în perioada similară a anului trecut 15 milioane lei; · diminuarea cu 26% a tarifelor de înmagazinare aprobate de ANRE, aplicate începând cu data de 1 aprilie 2018;
  • scăderea producţiei de energie electrică, ca urmare a condiţiilor nefavorabile din piaţă, ceea ce a dus la diminuarea cu cca.55% a cifrei de afaceri înregistrate pe acest segment”.

În cele nouă luni încheiate la 30 septembrie 2018, cifra de afaceri a înregistrat o creştere de 6,26% (202,96 milioane lei) faţă de perioada similară a anului anterior. Fără influența IFRS 15, creșterea cifrei de afaceri ar fi fost de 3,80%, potrivit companiei.

Veniturile consolidate din vânzarea gazelor în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2018 au fost în sumă de 2.936,8 milioane lei, în creștere cu 18,02% față de aceeaşi perioadă a anului 2017, creștere care a compensat scăderea veniturilor din serviciile de înmagazinare cu 34,44% și a veniturilor din energie electrică în scădere cu 45,54%. Diminuarea cu 26% a tarifelor de înmagazinare aprobate de ANRE, aplicate începând cu data de 1 aprilie 2018 a dus la scăderea cu 34,44% a veniturilor din servicii de înmagazinare.

Veniturile totale sunt mai mari cu 275,7 milioane lei, înregistrând o creştere de 8,5% în timp ce cheltuielile totale au înregistrat o creştere de 25,7%.

Program de investiții de 1,5 miliarde lei

Pentru anul 2018 Romgaz îşi propune realizarea unui program de investiţii cu un buget total de 1.500 milioane lei, fundamentat în cea mai mare parte pe obiective ce vizează compensarea declinului natural şi producerea de energie electrică, astfel:

  • continuarea lucrărilor de cercetare geologică prin noi foraje de explorare pentru descoperirea de noi rezerve de gaze naturale;
  • dezvoltarea potenţialului de producţie prin asigurarea de noi capacităţi pe structurile existente (foraj sonde de exploatare, instalaţii tehnologice de suprafaţă, staţii de uscare, staţii de comprimare, comprimare în câmpurile de gaze), îmbunatăţirea performanţelor instalaţiilor şi echipamentelor aflate în dotare, în scopul asigurării creşterii siguranţei în operare, reducerea consumurilor energetice şi eficientizarea exploatării optime a zăcamintelor de gaze;
  • modernizarea şi retehnologizarea construcţiilor, instalaţiilor şi echipamentelor din dotare, precum şi achiziţia de noi echipamente şi instalaţii performante specifice activităţii de bază;
  • achiziţia de utilaje specifice pentru asigurarea transportului tehnologic şi mentenanţei activităţii de bază şi menţinerea în condiţii optime a infrastructurii de drumuri în câmpurile de gaze.

În cifre absolute, cheltuielile de investiții la data de 30 septembrie 2018 au atins nivelul de 823.543 mii lei, ceea ce reprezintă: – 72,67 % din nivelul planificat de 1.133.289 mii lei pentru primele 9 luni; – 54,9 % din totalul Programului de Investiţii pentru anul 2018; – 154,75% comparativ cu nivelul realizărilor înregistrate în perioada similară a anului 2017.

Investiţiile au fost finanţate după cum urmează: – surse proprii şi surse atrase din Programul Naţional de Investiţii (în procent de cca.22% din cheltuielile eligibile) pentru “Dezvoltarea CTE Iernut prin construcţia unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine de gaze”; – exclusiv din surse proprii pentru celelalte obiective de investiţii aprobate.

Cota de piaţă a Romgaz pe piaţa livrărilor de gaze din România în primele 9 luni ale anului a ajuns la 48,96%

Consumul de gaze naturale la nivel naţional a înregistrat în primele 9 luni ale anului 2018 o scădere de cca.1,84% faţă de perioada similară a anului anterior, în timp ce livrările Romgaz putem spune că au rămas la nivelul celor din anul anterior, diminuându-se cu doar 0,28%, de la 42,91 TWh la 42,79 TWh, cu menţiunea că în perioada similară a anului 2017 livrările au înregistrat o creştere cu cca.35% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016, de la 31,86 la 42,91 TWh, a mai arătat compania. Ca urmare, cota de piaţă a Romgaz pe piaţa livrărilor de gaze din România în primele 9 luni ale anului a ajuns la 48,96%, fiind cu 0,77% mai mare decât cota deţinută în perioada anterioară (48,19%).

Producţia de gaze naturale a fost de 3.922 milioane mc, cu 171 milioane mc mai mare decât producţia realizată în perioada similară a anului anterior (+4,6%) şi cu 61 milioane mc mai mare decât cea programată (+1,5%).

Cu această producţie, conform estimărilor societăţii, Romgaz a avut o cotă de piaţă de 53,54% din consumul de gaze provenite din producţia internă, fiind în creştere cu 1,77% faţă de cota deţinută în perioada anterioară (51,77%).

Producţia de energie electrică a Romgaz a fost de 284,4 GWh, fiind mai mică decât cea realizată în perioada similară a anului 2017 (465,8 GWh). Cu această producţie Romgaz deţinând o cotă de piaţă de 1,89%.

BVBStiri BVB

DAFORA SA (DAFR) (15/01/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

ROMCARBON SA (ROCE) (15/01/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014