Update articol:

Se înfiinţează Consiliul Interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieței pentru combustibili alternativi

Consiliul Interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieței pentru combustibili alternativi (CC DPCA) este un organism fără personalitate juridică, aflat în coordonarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, potrivit unui proiect de Ordin.

CC DPCA este alcătuit din reprezentanţi, la nivel de secretar de stat, ai următoarelor autorități ale administrației publice centrale:

  1. a) Secretariatului General al Guvernului;
  2. b) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
  3. c) Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
  4. d) Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;
  5. f) Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
  6. g) Ministerul Afacerilor Interne.

Din CC DPCA fac parte, cu statut de invitați permanenți, reprezentanți, la nivel de președinte sau director general, ai următoarelor instituții: Administrația Fondului pentru Mediu, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, Asociaţia de Standardizare din România, Institutul Naţional de Statistică.

În consiliu pot fi prezente și alte instituții și/sau organizații relevante care pot oferi expertiza necesară pentru facilitarea implementării Strategiei privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi în sectorul transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevante în România.

CC DPCA asigură coordonarea, la nivel naţional, a acţiunilor necesare implementării Hotărârii Guvernului nr. 87/2018 pentru aprobarea Strategiei privind Cadrul național de politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibili alternativi în sectorul transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevante în România, precum şi a prevederilor Legii nr.34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi.

Conform art. 4 din H.G. nr. 87/2018, “regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, (…) va fi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor”.

Ministerul Energiei a prezentat o primă formă a regulamentului de organizare și funcționare al CC DPCA către reprezentanții autorităților publice centrale și instituțiilor desemnate prin H.G. nr. 87/2018 în luna mai 2018.

Această formă a fost supusă unui proces continuu de analiză care a integrat observațiile punctuale ale reprezentanților CC DPCA, precum și dezvoltarea conceptelor propuse de reprezentanții acestor autorități și instituții. Forma finală a regulamentului a fost agreată tehnic la finalul lunii iunie 2019, iar procesul de avizare interinstituțională a stagnat din cauza vacantării funcției de secretar de stat în Ministerul Energiei cu atribuții de coordonare a domeniului “Țiței și Gaze Naturale”, implicit a funcției de președinte CC DPCA, precum și a funcției de vicepreședinte și a funcțiilor de membri, potrivit autorităţilor. 

Conform art.2 alin. (4) din H.G. nr. 87/2018, președintele CC DPCA este secretarul de stat desemnat prin ordin al ministrului energiei (Ordinul MEEMA nr. 863/09.04.2020 privind delegarea de atribuții/competențe către secretarii de stat din cadrul aparatului propriu al MEEMA) iar vicepreşedintele CC DPCA este secretarul de stat desemnat prin ordin al ministrului transporturilor (Ordinul MTCI nr. 823/24.03.2020).

BVB | Știri BVB