Update articol:

Serviciul Român de Informaţii – investiţie de 88,97 milioane de lei în “Dezvoltarea facilităţilor de pregătire necesară gestionării situaţiilor de urgenţă în domeniul CBRNe, generate de acte de rea-voinţă”

Serviciul Român de Informaţii vrea să construiască în Giurgiu un centru pentru „Dezvoltarea facilităţilor de pregătire necesară gestionării
situaţiilor de urgenţă în domeniul CBRNe, generate de acte de rea-voinţă”. 

Domeniul CBRNe se referă la apărare chimică, biologică, radiologică și nucleară. 

Valoarea investiţiei, inclusiv TVA, este de 88,97 milioane de lei, din care 
construcţii-montaj – 59,905 milioane de lei, eşalonată pe trei ani, potrivit unui proiect de HG.   

Suprafaţa construită va fi de 12.116 mp, suprafaţa desfăşurată – 18.878 mp, iar 
drumuri, alei, platforme – 34.682 mp. Durata de realizare a investiţiei este de 36 de luni, din care durata de execuție 24 luni. 

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic conform Normativului „Cod de proiectare seismică P100-1/2013”, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri alocate prin POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 5, OS 5.2. „Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție”), precum și de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Român de Informaţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Ordonator principal de credite este Serviciul Român de Informații, Autoritatea contractantă – Unitatea Militară 0929 București din cadrul Serviciului Român de
Informații, iar beneficiar – Unitatea Militară 0466 București din cadrul Serviciului Român de Informații. 

 

BVB | Știri BVB

Digi Communications N.V. (DIGI) (28/11/2022)

Disponibilitatea versiunii in limba romana a Raportului Anual pentru 2021

ROMCARBON SA (ROCE) (28/11/2022)

Finalizare proces fuziune Greenfiber Intl. SA-Greentech SA,detineri indirecte

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (28/11/2022)

Document informare - alocare actiuni

ROPHARMA SA (RPH) (28/11/2022)

Hotarari AGA O & E 28.11.2022

ROMCARBON SA (ROCE) (28/11/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014