Update articol:

SIF Banat Crișana a cumpărat 5.287 acțiuni SIF Oltenia ca să poată cere convocarea AGA

SIF Banat Crișana a cumpărat, săptămâna aceasta, 5.287 acțiuni SIF Oltenia ca să poată cere convocarea AGA, împreună cu SIF Muntenia, după cum se arată într-un raport transmis Bursei de Valori București.

Aseară, SIF Banat-Crișana (SIF1) și SIF Muntenia  (SIF4) care dețin împreună acțiuni reprezentând 5,00% din capitalul social al SIF Oltenia, au solicitat convocarea Adunării Generale, pentru modificarea actului constitutiv, astfel încât să fie înființat un Comitet investițional, dar și să se reducă numărul administratorilor de la 7 la 5.

Astăzi, SIF1 a raporta: „În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, Societatea de Investiții Financiare (SIF) Banat-Crișana S.A. aduce la cunoștință că, în urma tranzacțiilor efectuate în perioada 07.03.2019 -08.03.2019 și decontate în perioada 11.03.2019 – 12.03.2019, a achiziționat un număr de 5.287 acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare (SIF) Oltenia S.A.
SIF Banat-Crișana S.A. a achiziționat acțiunile descrise mai sus pentru ca, împreună cu SIF Muntenia S.A. să exercite dreptul corporativ legitim de a cere consiliului de administrație al SIF Oltenia S.A. convocarea unei adunări generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/1990.
O condiție esențială pentru exercitarea dreptului de a cere convocarea unei adunări generale a acționarilor o reprezintă deținerea de acțiuni (personală sau împreună cu alți acționari) reprezentând cel puțin 5% din capitalul social al societății căreia îi este adresată cererea de convocare a adunării generale.
SIF Banat-Crișana a achiziționat acțiunile menționate exclusiv pentru a îndeplini cerința legală necesară în vederea exercitării dreptului legal de a cere convocarea unei adunări generale a acționarilor SIF Oltenia S.A.
Situației descrise îi sunt aplicabile prevederile art. 2, alin. (3) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit cărora „Cooperarea dintre acționari în cazul oricăreia dintre activitățile enumerate mai jos nu conduce, prin ea însăși, la concluzia că acționarii acționează în mod concertat:
(…) c) exercitarea drepturilor legale ale acționarilor, altele decât cele referitoare la numirea membrilor consiliului de administrație/de supraveghere:
(…) (iii) de a convoca o adunare generală, alta decât adunarea generală ordinară care trebuie întrunită, conform legii, minimum o dată pe an”.

Norma legală prezumă cu titlu de prezumție legală că între acționarii care se regăsesc în ipotezele prevăzute de lege nu există o acțiune concertată, simpla cooperare între aceștia în vederea exercitării unor drepturi legale nefiind suficientă pentru a demonstra existența unei politici comune cu privire la un emitent.
În urma achiziției acțiunilor arătate, SIF Banat-Crișana deține împreună cu Societatea de Investiții Financiare (SIF) Muntenia S.A. un număr total de 29.008.287 acțiuni emise de SIF Oltenia S.A. Craiova (simbol SIF5), reprezentând un procent de 5,000000% din totalul drepturilor de vot”.

Astfel, SIF1 are 2,00086% din capitalul social SIF5, iar SIF4 2,99914%.

SIF Banat Crișana și SIF Muntenia vor înființarea unui Comitet investițional la SIF Oltenia și reducerea numărului de administratori