Update articol:

SIF Moldova convoacă acţionarii pentru schimbarea denumirii societăţii în Evergent Investments SA

sif moldova evergent

Consiliul de Administrație al SIF Moldova a hotărât convocarea Adunărilor generale extraordinară și ordinară ale acționarilor SIF Moldova pentru data de 30/31 octombrie 2020.

Unul din subiectele de pe ordinea de zi a adunărilor generale este aprobarea schimbării denumirii societății din Societatea de Investiții Financiare Moldova S.A. în Evergent Investments S.A.

Noul slogan propus este Slogan: Drive for performance.

Potrivit SIF Moldova, logo-ul a fost creat sub inspirația conceptului de forță a oportunităților și face o trimitere directă către simbolul recognoscibil al piețelor financiare – taurul. “Identitatea noului brand arată o companie de investiții modernă, animată de valori progresiste, cu un mindset deschis, care apreciază curajul, dar și responsabilitatea investițională, a cărei credință în potențialul creator de valoare al capitalului românesc este completată acum de ambiția de a deveni un jucător cu anvergură europeană, reputat și respectat”, precizează conducerea SIF Moldova.

Un alt punct de ordinea de zi este aprobarea modificării Actului constitutiv al SIF Moldova SA, în vederea corelării cu reglementările legale privind organizarea și funcționarea societății în dubla sa calitate, de Administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA) și de Fond de investiții alternative (FIA). Astfel, societatea este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în calitate de Administrator de fonduri de investiții alternative – începând cu anul 2018 și în prezent se află în proces de autorizare ca Fond de investiții alternative de tipul societăţilor de investiţii – F.I.A.S., categoria Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail – F.I.A.I.R, cu o politică de investiții diversificată, închis, autoadministrat, conform prevederilor Legii nr. 243/2019.

De asemenea, acţionarii SIF Moldova sunt convocaţi pentru aprobarea numirii auditorului financiar al societății, pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și 31.12.2022. Înscrierea acestei probleme pe agenda AGA este motivată de prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către ASF, care stipulează încheierea contractului de audit până la dată de 31 octombrie a anului în curs, astfel încât să intre în vigoare începând cu dată de 1 ianuarie a anului următor.

BVB | Știri BVB

ELECTROAPARATAJ S.A. (ELJ) (29/09/2023)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017(R) 05.05.2023_29.09.2023

CEC 2028 EURO (CECRO28E) (29/09/2023)

Modificare calendar financiar 2023

CEC BANK SA (CECRO25E) (29/09/2023)

Modificare calendar financiar 2023

CEC BANK SA (CECRO25) (29/09/2023)

Modificare calendar financiar 2023