Update articol:

SIF Oltenia și-a înființat reprezentanța București

SIF Oltenia și-a înființat reprezentanța București, potrivit informațiilor transmise BVB.

S.I.F. OLTENIA S.A. aduce la cunoștință acționarilor că, în baza prevederilor Legii nr.31/1990 R și în conformitate cu art.2 alin.(2) din Actul Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație a aprobat înființarea unui sediu secundar al S.I.F. Oltenia S.A., cu statut de Reprezentanta, la adresa din București, Sector 3, str. Mircea Vodă nr. 34, bloc M1, scară 1, etaj 1, ap.2.

S.I.F. Oltenia S.A., cu sediul în Craiova,  este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară că “Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.)” și că “Fond de Investiții Alternative destinat Investitorilor de Retail (F.I.A.I.R.) închis, de tip diversificat”, funcționează că o societate comercială pe acțiuni, autoadministrata, cu capital fix, integral privat și are o politică de investiții diversificată.

Activitățile de depozitare – prevăzute de legislație și regulamentele Autorității de Supraveghere Financiară – sunt asigurate de Raiffeisen Bank S.A.
Evidența acționarilor S.I.F. OLTENIA S.A. este ținută de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București.

S.I.F. OLTENIA S.A. este listată la Bursă de Valori București începând din data de 01.11.1999, cu un free-float de 100%.

Obiective ale activității: restructurarea calitativă a portofoliului de acțiuni printr-o politică investițională dinamică; constituirea unui portofoliu diversificat cu un grad scăzut de risc; menținerea unui nivel ridicat de lichiditate al portofoliului administrat, care să permită atât realizarea politicii investiționale, cât și pe cea de dividend; dezvoltarea organizațională; implementarea principiilor de guvernanță corporativă.

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (23/07/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (IMP) (23/07/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (23/07/2021)

Prelungire credit overdraft - Dendrio Solutions

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (23/07/2021)

Solicitare completare ordine de zi AGA 11.08.2021