Update articol:

SIF Transilvania: ASF a transmis că punctele introduse pe ordinea de zi a ședinței AGOA, ca urmare a solicitării lui Constantin Frățilă, nu respectă cadrul legal în vigoare

Autoritatea de Supraveghere Financiară a transmis că punctele introduse pe ordinea de zi a ședinței AGOA SIF Transilvania, ca urmare a solicitării formulate de un grup de acționari (apropiați de Constantin Frățilă), nu respectă cadrul legal în vigoare, arată un raport al SIF Transilvania, transmis Bursei de Valori București.

SIF3 a transmis: “SIF Transilvania aduce la cunoștința acționarilor faptul că, în data de 20.11.2020, a fost înregistrată la sediul societății adresa A.S.F. nr. VPI/12377/20.11.2020, ca răspuns al demersurilor efectuate de către societatea noastră privind legalitatea punctelor introduse pe ordinea de zi a AGOA din 4/5.12.2020, formulate de un grup de acţionari format din Frăţilă Constantin, Frăţilă Mihaela, Frăţilă Irina-Elena, Cociu Maria-Alexandra şi Societatea Mamaia North Investments S.A., care deţin împreună 5,044128% din capitalul social, precum și cele referitoare la blocajul creat la nivelul Consiliului de Supraveghere al societății, generat de indisponibilitatea d-lui Constantin Frățilă.

Din cuprinsul adresei sus-menționate se desprind următoarele opinii ale A.S.F.:
• Punctele introduse pe ordinea de zi a ședinței AGOA convocată pentru data de 04/05.12.2020, ca urmare a solicitării formulate de un grup de acționari care dețin împreună 5,044128% din capitalul social al SIF Transilvania, care vizează ”alegerea unui secretariat de ședință care are ca atribuții, printre altele, inlusiv verificarea şi încadrarea în condiţiile legale a tuturor candidaţilor care şi-au depus candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Supraveghere şi informarea corespunzătoare a acţionarilor în timpul şedinţei cu privire la candidaţii validaţi şi invalidaţi, raportat la condiţiile din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019” și ”aprobarea conținutului dosarului de candidatură pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al SIF Transilvania SA” nu respectă cadrul legal în vigoare;

• Consiliul de Supraveghere nu are ca atribuții respingerea candidaților la funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fiind organul suprem competent la nivelul SIF Transilvania de a alege dintre persoanele care si-au depus candidatura pe aceia care vor deține funcția de membri CS, publicarea rezultatelor evaluării caracterului adecvat al candidaților derivând din stricta aplicare a art. 24 alin.3 din Regulamentul ASF 1/2019.”

SIF3 a primit o cerere de completare a convocatorului AGA din 4 decembrie, de la un grup de acţionari format din Frăţilă Constantin, Frăţilă Mihaela, Frăţilă Irina-Elena, Cociu Maria-Alexandra şi Societatea Mamaia North Investments S.A., care deţin împreună 5,044128% din capitalul social, referitor la verificarea dosarului de candidatura. Actionarii au sustinut ca acesta nu poate contine cerinte suplimentare celor legale.

Drept raspuns, compania a transmis, ca, prin conținutul dosarului de candidatură, SIF Transilvania (SIF3) nu aduce atingere și nici nu restrânge dreptul vreunei persoane de a fi înscrisă pe lista candidaților pentru funcția de membru ȋn Consiliului de Supraveghere.

SIF Transilvania a convoacat acționarii, pe 4 decembrie, pentru trecerea la un Consiliu de Supraveghere din cinci membri.

BVBStiri BVB

DAFORA SA (DAFR) (04/12/2020)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (04/12/2020)

Hotarari AGA O & E din 04.12.2020

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (04/12/2020)

Litigiu dosar nr. 5179/2/2019

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (04/12/2020)

Structura actionariat la data de 30 noiembrie 2020