Update articol:

SIF Transilvania explică de ce a propus acționarilor un prag de deținere de 10%; conducerea a avut în vedere menținerea unui free float ridicat și protecția investitorilor

Conducerea SIF Transilvania a avut în vedere menținerea unui free float ridicat și protecția investitorilor, atunci când a propus, pentru AGA din mai, modificarea actului constitutiv, în sensul introducerii unui prag limită de deținere de 10%, în loc de 5%.

S.I.F. Transilvania S.A. a transmis un raport prin care aduce la cunoștința acționarilor și investitorilor motivele care au stat la baza propunerilor Directoratului de modificare a Actului Constitutiv al S.I.F. Transilvania, propuneri regăsite în convocatorul Adunării Generale Extraordinare Acționarilor din 11.05.2020: “Aceste
propuneri au avut în vedere:
 Ȋmbunătăţirea Guvernanţei Corporative la nivelul societăţii;
 Ȋndeplinirea obligaţiilor impuse de Legea nr. 243/2019 privind fondurile alternative de investiţii şi cerinţele Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative şi ale Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiţii alternative;
 Ȋn acest sens, față de limitarea deţinerilor de acţiuni ale societăţii la 5% din capitalul social, conform Legii nr.297/2004, cu considerarea prevederilor Legii nr. 243/2019 s-a propus creşterea nivelului deţinerilor de acţiuni la 10%.

Elemente considerate ȋn formularea propunerii:
o S.I.F. Transilvania este ȋncadrată potrivit Legii nr. 243/2019 ca fond de investiţii alternativ, destinat investitorilor de retail, acţiunile tranzacţionate pe piaţa de capital putând beneficia de premisele unui free-float ridicat, ȋn interesul general al pieţei şi ȋn interesul investitorilor;
o Menţinerea unui free-float ridicat este atât ȋn interesul investitorilor profesionali (ȋn considerarea limitelor investiţionale ale acestora), cât şi ȋn interesul micilor investitori deţinători de acţiuni SIF3;
o Propunerea făcută ţine seama şi de structura acţionariatului S.I.F. Transilvania (cca. 7 milioane de acţionari);
o Se asigură ȋn mod corespunzător protecţia investitorilor, obiectiv important ȋn asigurarea şi consolidarea unui cadru integrat de funcţionare a pieţei de capital;
 Adaptarea numărului membrilor Consiliul de Supraveghere şi a remuneraţiilor
acestora la specificul activităţii societăţii, administrată ȋn sistem dualist, unde rolul
administrării revine ȋn exclusivitate Directoratului (format din 3 membri), Consiliul de Supraveghere exercitând numai atribuţii de supraveghere, conform legii. Ȋn acest sens s-a propus reducerea numărului membrilor Consiliul de Supraveghere de la 7 la 5, cât şi reducerea cuantumului indemnizaţiilor acestora, cu efecte importante ȋn diminuarea cheltuielilor ȋnregistrate de societate;”

SIF Transilvania (SIF3) a convocat acționarii, pe 11 mai, pentru o serie de modificări la actul constitutiv, printre care stabilirea unui prag maxim de deținere de 10%.

În decembrie, președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, (legea FIA), care prevede inclusiv eliminarea pragului limită de deținere de 5% la SIF-uri.

Astfel, SIF-urile nu mai sunt obligate de lege să aibă o limită de deținere, însă acționarii pot stabili una.

Acționarii SIF Oltenia,  SIF Banat Crișana și SIF Muntenia au decis eliminarea pragului de deținere din statute.

BVBStiri BVB

TERAPLAST SA (TRP) (27/05/2020)

Notificare prag detineri/vot >10%

SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) (27/05/2020)

Convocare AGAE pentru data de 2/3 iulie 2020

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (27/05/2020)

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor 29/30.06.2020

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (27/05/2020)

Modalitatea de plata a dividendelor distribuite in temeiul HAGOA nr. 5/2020

SIF MOLDOVA S.A. (SIF2) (27/05/2020)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014