Update articol:

SIF Transilvania va contesta decizia ASF de a-i respinge oferta de răscumpărare

SIF Transilvania (SIF3) a anunțat, astăzi, că va contesta decizia Autorității de Supraveghere Financiară, care i-a respins documentul de ofertă publică de răscumpărare, întocmit în baza hotărârii A.G.E.A. din data de 6 martie 2019, motivând că perioada de derulare a ofertei a expirat și că nu se admite condiția din ofertă „totul sau nimic, condiţie rezolutorie de natură să facă oferta publică de cumpărare revocabilă”.

Pe 6 martie, acționarii SIF Transilvania au aprobat un program de răscumpărare de maxim 7,5% din acțiuni, în cadrul căruia urma să fie oferit, la schimb, pachetul majoritar deținut de societate la COMCM Constanța.  Programul lăsa posibiliatatea de exit lui Constantin Frățilă, care a dus ani de zile lupte cu conducerea executivă a SIF3, acesta urmând să primească în schimbul celor aproximativ 5% din SIF3 pachetul majoritar de la COMCM.

SIF3 a transmis: “Precizăm faptul că documentația aferentă ofertei publice a fost depusă la A.S.F. cu respectarea hotărârii adunării generale a acţionarilor şi a termenelor impuse prin reglementările A.S.F. în vederea aprobării în termen a Documentului de ofertă publică de cumpărare acţiuni. Documentul de ofertă publică de cumpărare acţiuni a fost supus aprobării cu menţionarea expresă a faptului că este irevocabilă pe toată perioada de derulare a acesteia. Decizia de respingere a ofertei va fi contestată prin plângere prealabilă la A.S.F., în termenul legal.”

ASF menționase că oferta trebuia derulată până la 19 iulie 2019, iar aceasta nu mai poate fi derulată în termen, în condițiile în care documentele au fost depuse de interemediar pe 18 iunie, 2 iulie și 18 iulie.

De asemenea, ASF a aratat că documentația depusă la Autoritate conținea condiția de încheiere cu succes „totul sau nimic”, condiție rezolutorie de natură să facă oferta revocabilă, ceea ce contravine prevederilor Art53 din Regulamentul 5/2018 privind irevocabilitatea ofertelor publice de cumpărare. Conform ASF, această condiție era incompatibilă și cu Codul BVB.

Anterior AGA SIF3, ASF a transmis că acţiunile emise de societatea COMCM S.A. nu pot face obiectul unei oferte publice, în lipsa clarificării situaţiei societăţii şi reintroducerii la tranzacţionare.

Ulterior, acțiunile COMCM au fost reintroduse la tranzacționare.

BVBStiri BVB

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (09/04/2020)

Motivarea Directoratului privind propunerile de modificare a Actului Constitutiv

BANCA TRANSILVANIA S.A. (TLV) (09/04/2020)

Propuneri de proiecte de hotarari AGA - 29/30.04.2020

ANTIBIOTICE S.A. (ATB) (09/04/2020)

Hotarari AGA O & E 09.04.2020

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (09/04/2020)

Erata la convocator AGEA 11/12.05.2020 si la raport curent din 09.04.2020