Update articol:

Sindicatul Național Telecomunicații Mobile (SNTM) acuză lipsă de comunicare în negocierile cu Telekom, pentru programul de concedieri

Sindicatul Național Telecomunicații Mobile (SNTM) acuză lipsă de comunicare în negocierile cu oficialii Telekom, pentru programul de concedieri colective. 

În iulie, Telekom Romania a anunțat că va restructura 692 de poziţii din totalul de 5.831 de angajaţi în prezent la nivelul grupului de firme – fostele Romtelecom și Cosmote. Măsura este parte a programului de transformare inițiat în urmă cu 2 ani pentru a reduce complexitatea proceselor, prin redefinirea modelului operaţional, având ca scop îmbunătăţirea interacţiunii cu clienții săi, prin digitalizare şi simplificare.

SNTM spune că singura întîlnire a sindicatului cu oficialii Telekom a avut loc în cadrul unei întâlniri de informare și doar pentru susținerea membrilor de sindicat din TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS: “Nicidecum nu am fost informați legal, în sensul și pentru susținerea membrilor din cadrul TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS. 

Consultarea NU a avut loc pentru niciuna dintre societățile în care se regăsesc membri SNTM, de altfel, nici nu putea avea loc, deoarece singura informare pentru TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS fiind vădit deficitară și lipsita de elemente concrete care ar fi putut sa constituie cadrul de consultare stabilit prin lege. 
Anexele transmise prin email în data de 14.08.2019 sunt absolut ilizibile ceea ce ne pune, din nou, în imposibilitatea formulării unor propuneri. Cu toate aceste impedimente, înțelegem, printre rânduri că „pozițiile” suprimate au fost modificate de la o zi la alta, ceea ce dovedește fără echivoc ca procesul de reorganizare este
insinuat, adică NU are o cauza reală și serioasă.
Notificările primite conțin posturi vacante, însă, NU conțin nicio propunere concretă privitoare la ocuparea acestora, astfel cum rezultă din intenția Societăților că se vor desființa sute de posturi, iar posturile neocupate în prezent vor rămâne neocupate. În acest mod, Societățile camuflează un răspuns concret și transparent cu privire la metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau cele de reducere a numărului de salariați care vor fi concediați.
NU ne este transmis numărul și categoriile de salariați care vor fi afectați de concediere, respectiv organigramele de personal ale Societăților înainte de concediere și cele estimate a fi rezultatul procesului de reorganizare insinuat.
NU sunt transmise criteriile avute în vedere, potrivit legii și/sau contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere si numărul de salariați care urmează a fi afectați;
NU sunt transmise măsurile propuse de Societate, avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor.

NU se face nicio referire la atenuarea consecințelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaților concediați.
NU au fost prezentați robotii, cu atât mai mult, sindicatul NU are cunoștință de existenta unor programe digitalizate insinuate ca urmează sa înlocuiască munca salariaților care vor fi concediați. În acest sens, se prezintă de către Societăți, în fapt, o noua încălcare a contractelor colective de munca aplicabile.
Toate aspectele menționate sunt în sarcina angajatorului, acesta având obligația legală de a le transmite prin intermediul notificării conform prevederilor art. 69 din Legea 53/2003, coroborat cu dispozițiile CCM”.

În consecință, pentru constituirea legala a unei prime întâlniri de consultare, SNTM solicită retransmiterea anexelor într-un format lizibil și care să cuprindă pe lângă datele de identificarea a diviziei, departamentului, funcția, s.a., și numele și prenumele persoanelor avute în vedere a fi concediate, respectiv acele persoane care ocupă pozițiile suprimate. 

SNTM mai spune: “Totodată, sunt necesar de transmis și pozițiile vacante care nu vor urma a fi restructurate, incluse în organigrama de personal a Societăților, atât înainte de procesul de restructurare, cat și în organigrama planificata sa rezulte după concedierea Decisa de către Directorul General.
Solicitarea este în acord cu prevederile Legii 53/2003, Legea 62/2011 și Statutul SNTM. Această clarificare este imperios necesară deoarece, cum bine cunoașteți, sindicatul reprezintă interesele doar a membrilor săi, pe cale de consecință, în vederea identificării salariaților care ocupă pozițiile menționate în anexele la notificarea sus menționată este necesar identificarea persoanelor care ocupă aceste poziții, ori dumneavoastră în calitate de manageri cunoașteți din timp și cu exactitate persoanele pe care le-ați avut în vedere a fi concediate.
Criteriile avute în vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere. Ori, criteriile nu reies din cuprinsul Notificărilor, acestea fiind regăsite, după cum bine cunoașteți, și în cuprinsul contractului colectiv de muncă încheiat. Prin urmare, solicităm să ne comunicați modalitatea concretă de aplicare a criteriilor de selecție avute în vederea stabilirii ordinii de prioritate în cazurile în care măsura vizează reducerea numerică a unor categorii de posturi identice”. 

SNTM mai solicită conducerii Telekom să precizeze expres și în concret câte posturi sau poziții urmează să fie desființate și la fel de concret, ce se întâmplă cu posturile vacante existente în Societăți și fisele de post eferente acestora: “Totodată, solicităm:

– să fim informați expres cu privire la angajările care au avut loc în Trimestrul 3 – 2019, care vor fi evidențiate expres în organigramele Societății ce urmează sa fie transmise organizației noastre sindicale;
-sa ne precizați expres daca societățile prin reprezentații lor își mai mențin punctul din notificările anterioare privind posibilitatea salariaților care vor face obiectul concedierii colective de a opta pentru ocuparea unor ”poziții nou create” sau a unor ”poziții vacante”;
-daca în perioada aflata în cauza, de la momentul Deciziei Directorului General și pana la momentul când veți formula prezentul răspuns, ați dispus subalternilor sau ați întreprins orice fel de demersuri de a atrage anumiți salariați în ofertarea acestora de a-si prezenta demisia, cu scopul de a fi angajați deîndată în societăți partenere
de leasing de personal, și care în fapt, sa desfășoare identic același sarcini de serviciu, având un salariu egal sau mai mare. Care sunt acești salariați și care este motivul pentru care au fost selectați?
– sa ne precizați expres și în concret câți dintre salariați au părăsit Societățile în lunile anului 2019 cu acordul părților conform art. 55 lit. b din Codul muncii și au beneficiat de plăti compensatorii diferite fata de cele stabilite în prezent, precum și bugetul cheltuit;
-pentru o corectă informare din punct de vedere legal, SNTM revine la solicitarea anterioară și cerem punerea la dispoziție a unor informații concrete atât cu privire la persoanele afectate, denumirea postului, divizia și departamentul, s.a. cat și în cadrul căruia se înființează noi posturi, atribuțiile aferente postului – fisa postului,
salariul, astfel după cum urmează:
i. posturile pe care urmează să le înființați în cadrul Societăților;
ii. posturile existente și disponibile din cadrul Societăților;
iii. posturile care sunt ocupate în cadrul Societăților de către aceeași salariați;
iv. salariații care dețin mai multe CIM-uri în cadrul Societăților, cu precizarea tipului de CIM;
v. posturile din cadrul Societăților reprezentând pozițiile ocupate de salariați temporari, respectiv acele persoane care au încheiate CIM cu un agent de muncă temporară, în vederea punerii acestora la dispoziția unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea și conducerea acestuia din urmă;
vi. posturile similare și/sau identice din cadrul Societăților versus cele care se vor identifica în anexe și care sunt ocupate cu CIM pe durată determinată.
-organigramele de personal existente înainte de procesul de restructurare, precum și cele estimate a fi aplicabile Societăților ca urmare a restructurării, în care sa se regăsească întocmai mențiunile de mai sus;
-bugetele operaționale ale Societăților, aprobate pentru 2018 – 2019 și cele pentru 2019 – 2020. 

În scopul apărării drepturilor și promovării intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor SNTM, reiteram necesitatea respectării obligației legale ce revine angajatorului, respectiv și aceea de a se transmite Hotărârile Consiliilor de Administrație în baza cărora au fost emise Deciziile nr. 41 și nr. 42 din 17.07.2019,
Hotărâri care în raport cu prevederile art. 30 alin. (3) din Legea 62/2011 ar fi trebuit comunicate în ”termen de două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței” coroborate cu prevederile din Legea 467/2006, precum și comunicarea fizica a acestora, organizației noastre sindicale.

În consecință, raportat la Notificările ilizibile transmise organizației sindicale, totodată, nefiind regăsite în cuprinsul acestora elementele de natură să pună sindicatul în situația de a avansa propuneri către Societățile angajatoare ale membrilor SNTM; ori, în vederea respectării dispozițiilor art. 69 din Legea 53/2003 privitor la informațiile relevante, condițiile de fond și de formă a notificării, cât și pentru respectarea dispozițiilor art. 71 din Codul muncii privitor la termene, solicitam transmiterea unor informări întocmai cu obligațiile legale ce sunt în sarcina angajatorului, totodată, având un conținut lizibil, coerent și consistent pe măsura proiectului de reorganizare insinuat.

Din cuprinsul Notificării nr. 140819/TKRM/HRD/CEO/173402 privind Decizia nr. 41 din 17.07.2019 a Directorului General privind reorganizarea TELEKOM ROMÂNIA MOBILE COMUNICATIONS SA rezultă faptul că potrivit pct. 7 lit. b prin care Societatea își propune „Transferul de posturi și al salarialilor care ocupa respectivele
posturi (…) se va face în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 67/2006” în această situație se impun aplicarea dispozițiilor art. 11 și art. 12 din Legea 67/2006, care transpune Directiva 2001/23/EC.

Pe cale de consecință, având în vedere, atât impactul masiv pe care îl are un proces de concediere colectivă asupra salariaților, cât și faptul că ar fi prima concediere colectivă de la nivelul celor două companii principale din grup, respectiv TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS, dar și caracterul de noutate privind transferul
”unor activități” la nivelul TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA, se impune în mod necesar ca în cazul salariaților, membrilor SNTM, care fac obiectul concedierii colective și/sau al transferului de activități, să fie respectate prevederile legale coroborate cu cele exprimate în cuprinsul CCM aplicabil”.

BVBStiri BVB