Update articol:
DEŞI CURTEA DE CONTURI A CERUT DE ANI DE ZILE ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI DE PRIVATIZARE

Statul așteaptă după OMV Petrom pentru majorarea de capital cu terenurile

• Octombrie 2016: OMV Petrom mai avea de obţinut CADP-uri doar pe 0,78% din totalul terenurilor
• În prezent, Ministerul Energiei nu mai spune această cifră

 

Majorarea de capital cu terenurile statului la OMV Petrom, operaţiune care ar fi trebuit făcută de mulţi ani, nu a fost încă finalizată, statul aşteptând de la OMV Petrom să obţină toate certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor (CADP).
În perioada 2007-2013, Curtea de Conturi a derulat cinci controale referitoare la clarificarea situaţiei terenurilor în curs. Astfel, Curtea a raportat, de mai multe ori, că obligaţia de majorare a capitalului social cu terenurile la Petrom nu a fost îndeplinită. 

În ciuda acestui fapt, în ultima vreme, se pare că statul nici măcar nu mai urmărește îndeplinirea acestei obligații, prin decizia să aștepte cuminte ca OMV Petrom să obțină CADP-urile 100%, ceea ce poate dura oricât, deși, în 2014-2015, s-au purtat negocieri serioase cu societatea, referitoare la prețul la care să se facă majorarea. Interesul statului constă în faptul că, în funcție de valoarea terenurilor aportate, compania austriacă și restul acționarilor vor trebui să contribuie cu cash pentru a-și menține deținerea la Petrom, în caz contrar cota statului urcând.

 

Ministerul Energiei ne-a transmis, la finalul anului trecut, că aşteaptă ca OMV Petrom să termine obţinerea tuturor certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor (CADP), pentru a face majorarea de capital cu terenurile la OMV Petrom, deşi Curtea de Conturi a constatat de ani de zile că obligaţia de majorare a capitalului social cu terenurile la OMV Petrom nu a fost îndeplinită.
În octombrie 2016, OMV Petrom mai avea de obţinut CADP-uri doar pe 0,78% din totalul terenurilor, conform Ministerului Energiei la acea vreme. Potrivit prevederilor contractuale, majorarea capitalului cu terenurile statului la OMV Petrom se va efectua în termen de trei luni de la data la care Societatea, respectiv OMV Petrom, îl notifică pe Vânzător – statul român – că au fost obţinute toate CADP-urile.
Acum, Ministerul Energiei nu spune dacă, din octombrie 2016, s-au mai obținut alte CADP-uri sau situația este aceeași.

Departamentul de Comunicare al Ministerului Energiei ne-a transmis la finalul anului trecut: “Contractul de Privatizare al Societății Naționale a Petrolului Petrom SA a fost încheiat la data de 23.07.2004, între Ministerul Economiei și Comerțului (MEC), prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (OPSPI), în calitate de Vânzător, și OMV Aktiengesellschaft Austria (OMV AG), în calitate de Cumpărător.
Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului “Petrom” – S.A. Bucureşti stabilește la art.13, alin (1) următoarele:
«Ulterior finalizării procesului de privatizare, vânzătorul îi va vinde cumpărătorului partea corespunzătoare din acţiunile referitoare la terenuri, la un preţ egal cu valoarea nominală a acestor acţiuni, sub condiţia ca preţul total de cumpărare ce urmează a fi plătit de cumpărător pentru a-şi menţine procentul de 51% din capitalul social al societăţii să nu depăşească în nici un caz 51% din valoarea maximă a terenurilor.
Majorările de capital social cu privire la terenurile în curs de clarificare se vor efectua după cum urmează:
a) cu privire la o suprafaţă totală de aproximativ 2.000 (două mii) de hectare din terenurile în curs de clarificare, în termen de un an de la data finalizării;
b) cu privire la toate celelalte terenuri în curs de clarificare, în termen de 3 (trei) luni de la data la care societatea notifică vânzătorului că au fost obţinute toate certificatele de atestare a dreptului de proprietate».

Menționăm că prima majorare a capitalului social al Petrom S.A. s-a finalizat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 22.11.2005 şi prin decizia Consiliului de Administraţie al Petrom nr. 5/21.02.2006, la care OMV AG a subscris, în temeiul prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin aport în numerar la capitalul social al Petrom SA valoarea acţiunilor care îi erau necesare pentru menţinerea cotei de 51%.

Facem precizarea că, până în prezent, OMV Petrom SA nu a notificat Ministerul Energiei referitor la finalizarea obținerii tuturor certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor (CADP), fapt pentru care nu s-au îndeplinit condițiile legale pentru declanșarea procedurii celei de a doua majorări a capitalului social al societății.

Conform informațiilor transmise de societate, se continuă, de către aceasta, eforturile de obținere a certificatelor de atestare a drepturilor de proprietate pentru terenurile necesare desfășurării obiectului de activitate a OMV Petrom SA, iar suprafața totală a acestora, cu a căror valoare se va majora capitalul social, va fi cunoscută la finalizarea acestei acțiuni”.

Termenul de finalizare a majorării capitalului OMV Petrom cu terenurile statului, prevăzut în contractul de privatizare, era de 3 ani de la data finalizarii (14.12.2007). Totuşi, această prevedere nu a mai fost preluată în Legea 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom – S.A. București.

În perioada 2007-2013, Curtea de Conturi a derulat cinci controale referitoare la clarificarea situaţiei terenurilor în curs. Astfel, Curtea a raportat, de mai multe ori, că obligaţia de majorare a capitalului social cu terenurile la Petrom nu a fost îndeplinită.

În 2014, ministrul Energiei de atunci, Răzvan Nicolescu, a prezentat în cadrul unei şedinţe de guvern stadiul majorării de capital. Documentul propunea modificarea contractului de privatizare încheiat în anul 2004 între stat şi OMV pentru a pune în aplicare deciziile Curții de Conturi privind terenurile.

În 2015, autorităţile noastre au înaintat un ultimatum companiei austriece. La acea vreme, OMV era dispusă să vină la majorarea capitalului “Petrom” cu 12,7 milioane de dolari, pentru a-şi păstra deţinerea de 51% în Petrom, conform valorii de piaţă a terenurilor, calculată la momentul derulării operaţiunii, în timp ce statul calculase suma la 50 de milioane de euro, potrivit informaţiilor din presă.

În variantele discutate între autorităţile noastre şi OMV, suma cu care OMV ar fi trebuit să participe la majorare, pentru a-şi păstra participaţia de 51%, varia între 9,34 milioane de euro (12,7 milioane de dolari) şi … 598 milioane de euro!

Raportul Curţii de Conturi pe 2015 arată că OMV Petrom nu a îndeplinit dispunerea Curţii din 2009, cu privire la majorarea de capital cu valoarea terenurilor pe care societatea a obţinut atestat de proprietate, din cauza unor neînţelegeri cu statul român privind evaluarea.

În data de 3 august 2015, OMV a transmis o notificare în baza articolului 7.1.1. din Contractul de Privatizare privind o potenţială dispută ce derivă din, şi este în legătură cu majorarea de capital social menţionată, după cum reiese din prospectul ofertei prin care Fondul Proprietatea vindea 6,4% din “Petrom”. În prospectul respectiv se arată: “Obiectul acestei potenţiale dispute se referă la mecanismul de implementare detaliat al majorării de capital social. Având în vedere că această dispută nu a fost soluţionată prin negocieri pe cale amiabilă, iar termenul de 180 de zile de la notificare a expirat, OMV ar putea cere iniţierea procedurilor de arbitraj împotriva Statului Român, conform Regulilor Camerei de Comerţ Internaţional, locul arbitrajului fiind Paris, Franţa”.
OMV Petrom a precizat, atunci, că majorarea de capital cu terenurile de la stat este încă în aşteptare şi nu poate fi făcută nicio estimare cu privire la data când aceasta va fi implementată.

În mai 2017, Ministerul Energiei a publicat un proiect de hotărâre de Guvern, potrivit căruia majorarea capitalului social cu aportul în natură al statului reprezentând terenuri pentru care s-au obţinut certificate de atestare a dreptului de proprietate se va efectua la valoarea justă determinată prin raport de evaluare şi nu, ca acum, la valoarea din certificatele de atestare, ajustată cu inflaţia.

Gabriel Dumitraşcu, fost sef OPSPI a scris, atunci, că OMV AG ar fi marele beneficiar al modificării cadrului legal, în forma propusă de Ministerul Energiei: “În urma majorării capitalului social cu valoarea terenurilor însumând peste 1.300 ha, aduse ca aport de statul român şi având o valoare actualizată, conform legislaţiei (încă) în vigoare de peste 1,3 miliarde lei, reprezentând în jur de 290 milioane euro, statul român primeşte peste 3 milioane de noi acţiuni la Petrom. OMV AG, pentru a-şi păstra participarea de 51%, ar trebui să aporteze la capitalul social peste 165 milioane euro. Dacă OMV AG nu ar aduce acest aport şi ceilalţi acţionari ar subscrie la majorarea de capital social, atunci OMV AG ar scădea de la peste 51% din acţiunile Petrom la 47% şi statul român ar urca de la 20%, în prezent, la 24%.
În fapt, OMV AG invocând contractul de privatizare, dar aflat în conflict cu legea societăţilor comerciale, doreşte să subscrie sau să cumpere acţiunile nou emise în favoarea statului român, în valoare echivalând cu 290 milioane euro, cu doar 12,75 milioane dolari.
Sunt de acord că prevederile legale actuale sunt confuze şi complicate în aplicare dar, aşa cum s-au aplicat în toate privatizările, ar trebui aplicate şi acum. În caz contrar, ce valoare ar mai avea articolul 135 din Constituţia României”.

În aprilie 2018, Ministerul Energiei a transmis, pentru libertatea.ro: “Permanent, Ministerul Energiei prin Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie informează Curtea de Conturi a României cu privire la stadiul obținerii Certificatelor de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor (CADP) de către OMV Petrom. În cadrul discuțiilor purtate cu reprezentanții OMV AG s-a reliefat diversitatea de opinii cu privire la interpretarea clauzelor contractuale privind majorarea capitalului social cu valoarea CADP-urilor obținute ulterior finalizării procesului de privatizare. În ceea ce privește opinia privind existența unei diferențe de interpretare asupra valorii terenurilor, menționăm că până la momentul obținerii de către OMV Petrom a tuturor CADP-urilor, statul român nu se poate pronunța asupra valorii terenurilor care fac obiectul CADP-urilor”.

Dacă OMV Petrom va termina obţinerea tuturor certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor (CADP) peste 100 de ani, oare ce va face statul român? Va aştepta 100 de ani? Ministerul Energiei spune că da.

În prezent, OMV deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom, statul român – 20,6%, FP – circa 9,99%, restul fiind în posesia altor acţionari.

…………..
Raport Curtea de Conturi 2010

În Raportul Curţii de Conturi pe 2010 se preciza că a fost verificat modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) ca urmare a controlului efectuat la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu privire la „îndeplinirea de către părţi a clauzelor contractuale cuprinse în contractul de privatizare a SC PETROM SA”

Cu ocazia controlului efectuat la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), în anul 2009, cu privire la „îndeplinirea de către părţi a clauzelor contractuale cuprinse în contractul de privatizare a SC PETROM SA”, în condiţiile în care s-a constatat că instituţia cu atribuţii în domeniul privatizării nu a urmărit modul în care Cumpărătorul şi-a respectat obligaţia (asumată prin Contractul de privatizare nr.5/2004) de a depune toate eforturile rezonabile pentru a determina Societatea să pregătească în mod corespunzător documentaţia necesară şi să depună cereri pentru obţinerea tuturor certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra „Terenurilor în curs de Clarificare” conform legii şi în timp util, respectiv să efectueze majorarea capitalului social (până la data de 14.12.2007), Curtea de Conturi a dispus, prin decizie, AVAS:
• să solicite Cumpărătorului să dispună SC PETROM SA (societate denumită după privatizare SC OMV PETROM SA) să acţioneze în vederea: inventarierii tuturor terenurilor transferate societăţii de către statul român, spre administrare şi folosinţă; întocmirii documentaţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru obţinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor;
• pe cale de consecinţă, iniţierea demersurilor, pe lângă Cumpărător, de a majora capitalul social al societăţii comerciale cu valoarea reactualizată, conform dispoziţiilor legale în vigoare, a terenurilor pentru care SC PETROM SA a obţinut certificate de atestare a dreptului de proprietate, precum şi transmiterea pachetului de acţiuni aferent în portofoliul instituţiei publice cu atribuţii în domeniul privatizării care administrează acţiunile în numele statului. În condiţiile în care, începând cu data de 03.01.2009, potrivit Legii nr.308/2008 pentru respingerea OUG nr.101/2006 privind reorganizarea AVAS prin comasare prin absorbţie cu Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, OPSPI a retrecut de la AVAS în subordinea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, obligaţia aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia Curţii de Conturi, a revenit Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.

• Constatări referitoare la îndeplinirea măsurilor dispuse

Ulterior controlului efectuat în anul 2009, când au fost identificate terenuri fără certificate de atestare a dreptului de proprietate, în suprafaţă de 575,7 ha, au mai fost identificate, în aceeaşi situaţie 524,3 ha. Aferent suprafeţei totale de 1100 ha, terenuri identificate ca neavând certificate de atestare a dreptului de proprietate, în perioada 2009-2011, au fost obţinute certificate de proprietate pentru 178,5 ha, rămânând de obţinut certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru 921,5 ha;
În condiţiile în care au fost identificate ca existând, până în anul 2009, 180 certificate de atestare a dreptului de proprietate (pentru suprafaţa totală de 931,3 ha), neînregistrate în capitalul social al SC OMV PETROM SA, în perioada 2009-2011, au fost obţinute 778 certificate de atestare a dreptului de proprietate, pentru suprafaţa totală de 246,8 ha. Astfel, la data controlului, octombrie 2011, existau 958 certificate de atestare a dreptului de proprietate, pentru suprafaţa totală de 1178,1 ha, neînregistrate în capitalul social al SC OMV PETROM SA.

În condiţiile nefinalizării aducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie, s-a acordat un nou termen. De asemenea, având în vedere depăşirea termenului din contractul de privatizare a SC PETROM SA, privind obţinerea tuturor certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra „Terenurilor în curs de Clarificare” (cu a căror valoare urma să fie majorat capitalul social al societăţii, şi apoi să se efectueze transmiterea pachetului de acţiuni aferent în portofoliul instituţiei publice cu atribuţii în domeniul privatizării care administrează acţiunile în numele statului), în vederea sprijinirii Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, pentru îndeplinirea clauzei sus menţionate, precum şi pentru iniţierea măsurilor legale ce se impun în vederea apărării intereselor statului, în condiţiile în care cumpărătorul nu s-a achitat de obligaţia asumată prin contractul de privatizare, a fost informat, despre situaţia creată, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.

………….
Raport Curtea de Conturi 2014

În cazul verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi prin decizia emisă în anul 2009, pentru înlăturarea abaterilor constatate cu ocazia acțiunii „Control cu privire la îndeplinirea de către părți a clauzelor contractuale cuprinse în contractul de privatizare a SC PETROM SA”, efectuate la Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, s-a constatat nefinalizarea măsurilor prin care s-a dispus:
• instituția publică cu atribuții în domeniul privatizării va solicita Cumpărătorului să dispună SC PETROM SA să acționeze în vederea: inventarierii tuturor terenurilor transferate societății, de către statul român, spre administrare și folosință, întocmirii documentațiilor, prevăzute de legislația în vigoare, pentru obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor;
• inițierea, pe cale de consecință a celor menționate mai sus, a demersurilor pe lângă Cumpărător de a majora capitalul social al societății comerciale cu valoarea reactualizată, conform dispozițiilor legale în vigoare, a terenurilor pentru care SC PETROM SA a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate, precum și transmiterea pachetului de acțiuni aferent în portofoliul instituției publice cu atribuții în domeniul privatizării, care administrează acțiunile în numele statului.

Aceste măsuri au fost dispuse în condițiile în care s-a constatat:

– neurmărirea, de către instituția cu atribuții în domeniul privatizării, a modului în care Cumpărătorul și-a respectat obligația asumată prin Contractul de privatizare nr. 5/2004, respectiv de a „depune toate eforturile rezonabile pentru a determina Societatea să pregătească în mod corespunzător documentația necesară și să depună cereri pentru obținerea tuturor certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra Terenurilor în curs de Clarificare, conform legii și în timp util, pentru efectuarea majorărilor de capital social;
– neurmărirea, de către instituția publică cu atribuții în domeniul privatizării, a modului de îndeplinire de către Cumpărător a angajamentelor asumate prin contractul de privatizare, privind terenurile în curs de clarificare. Totodată, nu s-a urmărit respectarea, de către societate, a prevederilor art. 12, alin. (3) din Legea nr. 137/2002, potrivit cărora: „Administratorii societății comerciale sunt obligați să solicite înregistrarea majorării capitalului social la Oficiul Registrului Comerțului în termen de 30 de zile de la data emiterii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor”.

S-a constatat că au fost inițiate demersuri în sensul măsurilor dispuse prin Decizia emisă în anul 2009, măsuri care nu au fost finalizate însă în condițiile în care:
• SC OMV Petrom SA nu a obținut certificatul de atestare a dreptului de proprietate pentru toate terenurile transferate societății de către statul român, spre administrare și folosință;
• nu s-a majorat capitalul social al SC OMV Petrom SA, cu valoarea reactualizată, conform dispozițiilor legale în vigoare, a terenurilor în suprafață totală de 1386 ha, pentru care societatea a obținut un număr de 1873 de certificate de atestare a dreptului de proprietate și nu s-a transmis pachetul de acțiuni aferent, în portofoliul instituției publice cu atribuții în domeniul privatizării care administrează acțiunile în numele statului, deși termenul de finalizare al acestei acțiuni, prevăzut în contractul de privatizare, era de 3 ani de la Data Finalizării (14.12.2007).

Cu privire la stadiul ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse, Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie a prezentat două documente primite de la SC OMV Petrom SA, prin care aceasta confirmă că a realizat un inventar al tuturor terenurilor primite în administrare și/sau folosință de la statul român, conform datelor/informațiilor disponibile în evidențele sale și pentru care la momentul privatizării era prevăzută aplicarea procedurilor din HG 834/1991 pentru obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate și, de asemenea, a semnat un contract de prestări servicii în vederea actualizării valorii terenurilor. Având în vedere situația de fapt, Departamentul pentru Energie-Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie a întocmit, în anul 2014, MEMORANDUMUL cu tema „Stadiul majorării capitalului social cu valoarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate obținute de către SC OMV PETROM SA”, aprobat de Guvernul României, în aprilie 2014.

Prin MEMORANDUM, Departamentul pentru Energie propune: „Având în vedere cele prezentate, supunem analizei și deciziei aprobarea pentru reluarea corespondenței și discuțiilor cu OMV Aktiengesellschaft privind posibilitatea modificării prevederilor contractuale și, în cazul obținerii acestui acord, inițierea unui act normativ pentru modificarea prevederilor Legii nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului „Petrom” – SA București, precum și menționarea în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a problemelor semnalate, întrucât până la această dată nu au fost duse la îndeplinire deciziile Curții de Conturi a României privind terenurile transferate OMV Petrom de către Statul român spre administrare și/sau folosință”. Cu privire la situația actuală s-a constatat că demersurile nu au avansat. Având în vedere stadiul prezentat, pentru înlăturarea abaterilor s-a dispus prelungirea termenelor de ducere la îndeplinire a măsurilor.

……….

Raport Curtea de Conturi 2016

“Existența unor divergențe între Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie din cadrul Ministerului Energiei și cumpărătorul acțiunilor societății SC Petrom SA cu privire la modul de stabilire a valorii terenurilor pentru care s-au obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate, cu a căror valoare urmează să se majoreze capitalul social al societății, acțiunile aferente urmând a fi transmise instituției cu atribuții în domeniul privatizării”.

BVB | Știri BVB

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (27/01/2023)

Solicitare completare ordine de zi AGA 15(16).02.2023

ROMCARBON SA (ROCE) (27/01/2023)

Raport auditor - art. 108 Legea 24/2017 (R) pentru S2, 2022