Update articol:

Acţionarii Transgaz au aprobat menținerea cotei de 50,01707% la repartizarea profitului net sub formă de dividende

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” a aprobat astăzi menținerea cotei de 50,01707% la repartizarea profitului net sub formă de dividende pentru anul 2020, aprobată prin Hotărârea AGOA nr.3/2021.

Anterior, Secretariatul General al Guvernului (SGG) ceruse distribuirea de dividende de cel puțin 90% din câștig.

La finalul lunii mai, compania a transmis: “SNTGN Transgaz SA informează pe toți cei interesați asupra faptului că, Secretariatul General al Guvernului în calitate de acționar majoritar al SNTGN Transgaz SA, în numele Statului Român, a transmis Memorandumul cu tema: Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor/Consiliul de Administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2020 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia.”

La AGA din 27 aprilie, actionarii Transgaz au aprobat dividendul brut pe acțiune în valoare de 8,14 lei/acțiune, aferent anului financiar 2020.

 

BVBStiri BVB

MECANICA FINA SA (MECE) (17/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (17/09/2021)

Functionarea Unitatii 1 la putere redusa

EB EBS TURBO SHORT 0,1/44,5/44 (EBEBSTS35) (17/09/2021)

Tranzactionare valoare rascumparare in piata RVSP pe 20 si 21 Septembrie 2021

ROMCAB SA (MCAB) (17/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

EB EBS TURBO SHORT 0,1/44,5/44 (EBEBSTS35) (17/09/2021)

Suspendare tranzactionare - 16:36 - Notificare Erste Group Bank AG - atingere bariera