Update articol:

Transelectrica extinde programul de burse acordate studenților în anul universitar 2020-2021 pentru domeniile IT și construcții

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA oferă pentru anul universitar 2020-2021 un număr de 10 burse, în valoare unitară de 2230 de lei, studenților de la multe universități cu profil tehnic din București și din țară. În plus față de anii trecuți, Compania a suplimentat numărul de burse și a inclus în aria de interes, pe lângă domeniul electroenergetic, specializări de la Facultatea de Automatică și Calculatoare (UPB) și de la Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole (UTCB).

Procesul de selecție pentru programul de burse lansat de Transelectrica pentru anul universitar 2020-2021 se desfășoară pe parcursul lunii noiembrie 2020, iar studenții selectați vor fi integrați în activitatea: Dispecerului Energetic Național; Direcției Tehnice, Eficiență Energetică și Tehnologii; Direcției Tehnologia Informației și Comunicații și a Unităților Teritoriale de Transport București, Timișoara, Constanța și Bacău.

Corneliu Bogdan MARCU, membru al Directoratului CNTEE Transelectrica: „Prin această inițiativă, încurajăm educația și formarea tinerilor specialiști încă din anii de facultate. De aceea, susținem atât proiecte de practică pentru viitorii profesioniști din domeniu, cât și programul de burse, pe care l-am îmbunătățit anul acesta. Numai investind în tineri cu perspective înalte și îndrăznețe, Compania va avea o dezvoltare progresivă pe măsură și la standarde ridicate. Considerăm că pentru a putea face față noilor provocări ale sectorului energetic este nevoie de ingineri bine pregătiți și familiarizați cu tehnologiile utilizate în sector. Iar acest lucru nu-l putem obține decât printr-o colaborare foarte strânsă cu mediul universitar și prin implicarea activă în pregătirea inginerilor viitorului”.

Cătălin NIȚU, Președintele Directoratului CNTEE Transelectrica SA: „Prin susținerea programului de burse pentru anul universitar 2020-2021, Transelectrica se implică în dezvoltarea profesională a studenților din cadrul facultăților de profil și își propune să asigure tinerilor bursieri un parcurs coerent, prin care noțiunile teoretice dobândite în timpul studiilor să fie corelate cu evoluțiile tehnologice la zi din domeniului energetic. Obiectivul pe termen lung este acela de a clădi viitoarea generație de profesioniști ai Companiei, care să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a Sistemului Electroenergetic Național“.

Bursele lunare acordate de Transelectrica se adresează studenților din anul al III-lea și al IV-lea din cinci universități, după cum urmează:
• Universitatea Politehnica București (Facultatea de Energetică – specializare Ingineria Sistemelor Electroenergetice; Facultatea de Automatică și Calculatoare – Specializarea Automatică și Informatică Aplicată, Domeniul Ingineria Sistemelor);
• Universitatea Tehnică de Construcții București (Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole);
• Universitatea Politehnica Timișoara (Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică);
• Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi (Facultatea de Inginerie Electrică și Energetică);
• Universitatea „Ovidius“ din Constanța (Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă).

Studenții beneficiari ai acestui program vor stabili un parteneriat direct cu Transelectrica sub forma unui contract și vor avea prilejul de a-și dezvolta competențele sub îndrumarea profesioniștilor de vârf ai Sistemului Electroenergetic Național. Astfel, pe lângă beneficiile de ordin financiar ale programului, Transelectrica poate asigura unui student bursier posibilitatea de efectua stagiul de practică în cadrul Companiei, iar la momentul absolvirii studiilor chiar o ofertă de muncă pe o funcție corespunzătoare pregătirii profesionale.

 

BVBStiri BVB

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (21/09/2021)

Convocare AGOA 27 (28) octombrie 2021

ROMCAB SA (MCAB) (21/09/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (21/09/2021)

Numire administrator provizoriu

TURISM FELIX S.A. (TUFE) (20/09/2021)

Informare Depozitarul Central - operare diminuare capital social - nr. actiuni