Update articol:

Transgaz a raportat un profit de 201,86 milioane lei, în primul trimestru în urcare cu 5%

Transgaz (TGN) a raportat un profit net de 201,86 milioane lei, în primul trimestru din 2020, în urcare cu 5% față de primele trei luni de anul trecut, potrivit unui raport al companiei, transmis Bursei de Valori București.

Veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de
construcții conform cu IFRIC12 cresc cu 8% față de realizările din trimestrul I 2019,
înregistrându-se o creștere de 39.821 mii lei.
Veniturile au fost influențate în principal de următorii factori, potrivit companiei:
 veniturile obținute din rezervarea de capacitate mai mari cu 125.579 mii lei
datorită:
– capacității rezervate mai mare cu 11.897.295 MWh, cu influență pozitivă
de 29.423 mii lei;
– tarifului de rezervare a capacității mai mare cu 0,76 lei/MWh, cu influență pozitivă de 96.156 mii lei, creștere determinată în principal de facturarea veniturilor din prima de licitație, ca urmare a licitațiilor de rezervare de capacitate desfășurate conform CAM-NC pe punctele de interconectare;
 veniturile obținute din componenta volumetrică mai mici cu 30.080 mii lei din
cauza:
– tarifului de transport volumetric mai mic cu 0,65 lei/MWh, cu o influență negativă de 29.008 mii lei;
– cantității de gaze transportate mai mică față de trimestrul I 2019 cu 646.721 MWh/68.088 mii mc (▼1%), cu o influență negativă de 1.071 mii lei, detaliată pe categorii de consumatori astfel:

Scăderea tarifelor în perioada 01.01-31.03.2020 față de 01.01-31.03.2019 se datorează în principal: o prevederilor Ordinului președintelui ANRE nr.10/2017, de modificare a Ordinului președintelui ANRE nr. 32/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, care impune creșterea cu 5% anual a proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului pentru rezervare de capacitate, până la nivelul de 85% și respectiv scăderea proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului volumetric. În anul gazier 2018- 2019 componenta variabilă a venitului total care stă la baza tarifelor volumetrice reprezenta 30% din venitul total în timp ce în anul gazier 2019-2020 a scăzut la 25% din venitul total;
o la fundamentarea tarifelor pentru anul gazier 2019-2020 impozitul pe monopol nu a fost recunoscut de către ANRE în categoria costurilor preluate direct și implicit în venitul reglementat;
 veniturile din transportul internațional al gazelor naturale mai mici cu 56.719 mii
lei din cauza încetării contractului de transport cu Gazprom Export Ltd pentru conducta Isaccea 2 – Negru Voda 2 și a reglementării venitului din transport pe conducta Isaccea 1 – Negru Voda 1 în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin Ordinul ANRE nr.41/2019 ca urmare a conectării acestei conducte cu SNT începând din 01 octombrie 2019;
 alte venituri din exploatare mai mari cu 1.040 mii lei.
Veniturile din activitatea de echilibrare au înregistrat o scădere de 39.446 mii lei pe
seama următorilor factori:
– cantitate mai mică cu 6.907 MWh cu influență negativă de 768 mii lei;
– preț de tranzacționare mai mic cu 41,67 lei/MWh, cu o influență negativă de 38.678 mii lei.
Veniturile din activitatea de construcții mai mari cu 189.187 mii lei, înregistrate în conformitate cu IFRIC 12, conform căruia veniturile și costurile aferente serviciilor de construire sau îmbunătățire a rețelei de transport, în schimbul cărora se înregistrează activul necorporal, trebuie recunoscute în conformitate cu IAS 11, Contracte de construcții.
Veniturile financiare cu o influență negativă de 15.417 mii lei din cauza scăderii veniturilor din diferențe de curs valutar pe seama diminuării disponibilităților în valută.
Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 cresc cu 6% față de trimestrul I 2019, nivelul acestora fiind cu 16.596 mii lei mai mare.

Cheltuielile pentru investiții realizate la 31 martie 2020 au fost de 391.838 mii lei, din care 157 mii lei reprezintă instalații de racordare la SNT realizate în baza regulamentului de acces la SNT aprobat prin Ordin ANRE nr.82/2017. În perioada analizată au fost puse în funcțiune investiții în valoare de 379.556 mii lei.

BVBStiri BVB

IAR SA Brasov (IARV) (27/05/2020)

Modificare Convocare AGAO 15.06.2020

PREBET SA AIUD (PREB) (27/05/2020)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (27/05/2020)

Litigiu dosar nr. 3608/63/2019

TERAPLAST SA (TRP) (27/05/2020)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica la 22.05.2020

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (27/05/2020)

Act aditional cf. art. 234 Reg 5/2018 - CTE Iernut