Update articol:

Transgaz a raportat un profit de 349,4 milioane lei, pentru 2019, în scădere cu 29%

Transgaz (TGN) a raportat un profit de 349,4 milioane lei, pentru 2019, în scădere cu 29%, arată raportul financiar preliminar transmis Bursei de Valori București.

Cheltuielile pentru investiții preliminate la 31 decembrie 2019 au fost de 1.046.282 mii lei, din care 6.299 mii lei reprezintă instalații de racordare la SNT realizate în baza regulamentului de acces la SNT aprobat prin Ordin ANRE nr.82/2017, potrivit companiei. Cheltuielile totale pentru investiții preliminate pentru anul 2019 în valoare de 1.046.282 mii lei cuprind, în principal, sumele destinate lucrărilor pentru dezvoltarea și modernizarea SNT (841.471 mii lei), pentru majorarea capitalului social al Eurotransgaz S.R.L. (170.286 mii lei), cheltuiala cu dobânda capitalizată aferentă Proiectelor cuprinse în Planul de dezvoltare și nu cuprinde valoarea materialului tubular achiziționat pentru realizarea proiectelor de investiții și nemontat până la data de 31 decembrie 2019.

Transgaz a mai raportat că veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12 scad cu 2% față de realizările din anul 2018, înregistrându-se o scădere de 32.879 mii lei: “Veniturile au fost influențate în principal de următorii factori:

  • veniturile obținute din componenta volumetrică mai mici cu 61.286 mii lei din cauza:

 – tarifului de transport volumetric mai mic cu 0,54 lei/MWh, cu o influență negativă de 83.934 mii lei;

– cantității de gaze transportate mai mare față de anul 2018 cu 6.450.960 MWh, cu o influență pozitivă de 22.647 mii lei, detaliată pe categorii de consumatori astfel:

Scăderea tarifelor în anul 2019 față de anul 2018 se datorează în principal:

– scăderii venitului aprobat în anul gazier octombrie 2018- septembrie 2019 (882.983 mii lei) față de venitul aprobat în anul gazier octombrie 2017 – septembrie 2018 (954.322 mii lei) în principal pe seama diferențelor de ajustare a venitului în anul gazier 2018-2019 (componenta de redistribuire a sporului de eficiență, componenta de corecție a venitului total, etc);

 – scăderea tarifului volumetric este datorată și prevederilor Ordinului președintelui ANRE nr.10/2017, de modificare a Ordinului președintelui ANRE nr. 32/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total și a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, care impune creșterea cu 5% anual a

proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului pentru rezervare de capacitate, până la nivelul de 85% și respectiv scăderea proporției în care venitul aprobat se recuperează prin aplicarea tarifului volumetric. În anul gazier 2018-2019 componenta variabilă a venitului total care stă la baza tarifelor volumetrice reprezenta 30% din venitul total în timp ce în anul gazier 2019-2020 a scăzut la 25% din venitul total;

– la fundamentarea tarifelor pentru anul gazier 2019-2020 impozitul pe monopol nu a fost recunoscut de către ANRE în categoria costurilor preluate direct şi implicit în venitul reglementat.

  • veniturile obținute din rezervarea de capacitate mai mari cu 75.464 mii lei datorită:

– tarifului de rezervare a capacității mai mare cu 0,08 lei/MWh, cu influență pozitivă de 28.611 mii lei;

– capacității rezervate mai mari cu 20.335.403 MWh, cu influență pozitivă de 46.854 mii lei;

  • veniturile din transportul internațional al gazelor naturale mai mari cu 3.316 mii lei datorită aprecierii monedelor de derulare a contractelor;
  • alte venituri din exploatare mai mici cu 50.372 mii lei din cauza înregistrării în anul 2018 a veniturilor din despăgubiri ca urmare a exercitării dreptului de denunțare unilaterală a contractelor de transport gaze naturale încheiate în urma derulării procesului de capacitate incrementală având ca obiect alocarea de capacitate incrementală.

Veniturile din activitatea de echilibrare au înregistrat o creștere de 89.261 mii lei pe seama următorilor factori: – cantitate mai mare cu 1.068.387 MWh cu influență favorabilă de 114.764 mii lei; – preț de tranzacționare mai mic cu 7,82 lei/MWh, cu o influență negativă de 25.503 mii lei.

Veniturile din activitatea de construcții mai mari cu 445.902 mii lei, înregistrate în conformitate cu IFRIC 12, conform căruia veniturile și costurile aferente serviciilor de construire sau îmbunătățire a rețelei de transport, în schimbul cărora se înregistrează activul necorporal, trebuie recunoscute în conformitate cu IAS 11, Contracte de construcții.

Veniturile financiare cu o influență pozitivă de 1.692 mii lei datorită creșterii veniturilor din diferențe de curs valutar. “

Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare și de activitatea de construcții conform cu IFRIC12 cresc cu 13% față de anul 2018, nivelul acestora fiind cu 131.901 mii lei mai mare, mai precizeaza Transgaz.

Societatea a înregistrat economii de 6.215 mii lei, în special la următoarele elemente de cheltuieli:

– cheltuieli cu întreținere și transport: 6.075 mii lei;

-cheltuieli cu provizionul pentru riscuri şi cheltuieli: 140 mii lei

S-au înregistrat depășiri de 138.116 mii lei, în special la următoarele elemente de cheltuieli:

– cheltuieli cu consumul tehnologic: 1.185 mii lei, din cauza a doi factori:

– cantitatea de gaze naturale destinată consumului tehnologic mai mică față de realizări an 2018 cu 162.493 MWh, cu o influență pozitivă de 13.417 mii lei;

– prețul mediu de achiziție preliminat mai mare față de anul 2018 cu 21,31 lei/MWh cu o influență negativă de 14.602 mii lei;

– cheltuieli cu materiale auxiliare și alte cheltuieli materiale: 7.233 mii lei;

– cheltuieli cu personalul: 28.434 mii lei;

– cheltuieli cu amortizarea: 6.630 mii lei;

– cheltuieli cu redevenţe: 256 mii lei;

– cheltuieli cu impozite și taxe: 32.248 mii lei, urmare introducerii contribuției bănești de 2% din cifra de afaceri, conform art.78 din OUG nr.114/2018;

– alte cheltuieli de exploatare: 62.131 mii lei, în principal pe seama constituirii ajustărilor pentru deprecierea activelor curente, care înregistrează o creștere de 54.968 mii lei.

BVBStiri BVB

SOCEP S.A. (SOCP) (31/03/2020)

Informare Depozitarul Central - structura sintetica la 26.03.2020

SIF MOLDOVA S.A. (SIF2) (31/03/2020)

Raport conf. art. 82 din Legea 24/2017

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (31/03/2020)

Informare privind transfer actiuni S.I.F. Transilvania