Update articol:

Transgaz – Plan de Măsuri în situația declarării epidemiei generate de virusul de tip COVID-19

Conducerea Transgaz a întocmit un  Plan de Măsuri în situația declarării epidemiei generate de virusul de tip COVID-19. 

Coordonatele principale ale acestui plan sunt:  

– MINIMALIZAREA EFECTELOR ASUPRA SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII SALARIAŢILOR
– ASIGURAREA CONTINUITĂŢII SERVICIULUI DE TRANSPORT GAZE ŞI SIGURANŢA SNT
– ASIGURAREA SECURITĂŢII OBIECTIVELOR SOCIETĂŢII.

Astfel vor fi luate măsuri tehnico-organizatorice pentru limitarea transmiterii în companie:

 Monitorizarea şi depistarea personalului bolnav sau suspicionat de a fi bolnav în contextul unei epidemii, inclusiv contactarea personalului absent în mod neaşteptat:

– Conducătorii locurilor de muncă vor solicita salariaților din subordine să răspundă la următoarele întrebări dintr-un chestionar:

1. Ați călătorit în străinătate sau în țară, în localități din zonele afectate de COVID-19 declarate oficial (zona roșie) sau în altele decât cele cu transmitere comunitară extinsă (zona galbenă)?
2. Ați venit în contact direct cu persoane suferind din cauza infecției cu Coronavirus COVID-19 în vecinătatea locuinței, la serviciu, vizitând unități medicale sau alte tipuri de locații în ultimele 14 zile?

– Conducătorii locurilor de muncă vor instrui personalul din subordine în ceea ce privește conștientizarea și obligativitatea ca de fiecare dată când iau la cunoștință despre cazuri potențiale sau dovedite de infectare și au fost în contact cu acestea sau pot avea legătură cu personalul, să ceară completarea chestionarului;

– Completarea chestionarului va fi declanșată, de asemenea, de fiecare dată când în aria de desfășurare a activității sunt anunțate cazuri de infectare sau persoane în regim de carantină/izolare, cu scopul de a identifica salariații care pot avea sau au avut contact cu persoanele în cauză;

– În cazul în care răspunsurile la întrebările din chestionar vor fi afirmative, se vor contacta autoritățile la numărul de urgență 112 în vederea instituirii măsurilor de specialitate necesare; În aceste situații măsurile ce se vor lua vor fi cele indicate de către autoritățile competente;

 Instituirea unor măsuri de reducere a contactelor care nu sunt necesare în cadrul companiei, în rândul personalului propriu precum şi între personalul propriu şi public/terți. În acest sens, în sediile TRANSGAZ nu va mai fi permis accesul terților decât în situații obligatorii și cu luarea cel puțin a următoarelor măsuri:

– Se va amenaja un spațiu adecvat la parterul sediilor ET/sectoarelor, cât mai aproape de intrare, unde vor fi primite persoanele terțe pentru activități curente (corespondență poștală, solicitări avize, întâlniri de lucru);
-Persoanele terțe care intră în sediile TRANSGAZ, se vor dezinfecta la intrarea în sedii prin aplicare de dezinfectanți pe mâini;
– Accesul terților se va face doar pe traseul Poartă – Spațiul special amenajat, fără acces în alte spații de lucru sau administrative din cadrul sediului respectiv;
– Se recomandă efectuarea plăților de către terți în sistem electronic, pentru sediile unde există această posibilitate (ex. taxe avizare etc.);

 Limitarea deplasărilor, în special cele care presupun tranzitarea frontierelor, precum și a deplasărilor în zone în care au fost declarate îmbolnăviri;
 Asigurarea că la locul de muncă se află suficiente materiale necesare igienei personale, păstrării curăţeniei în clădiri, curățirii echipamentelor de protecţie și de lucru;

 Promovarea măsurilor igienico-sanitare oficiale provenite de la autorități;
 Promovarea materialelor elaborate de autorități și transmise de Ministerul Sănătății și Departamentul Pentru Situații de Urgență, prin postare la locuri vizibile;
 Încurajarea revenirii personalului la lucru după îmbunătăţirea stării de sănătate şi/sau trecerea perioadei de carantină;
 Se va asigura pentru tot personalul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. necesarul de materiale dezinfectante care să permită un cadru cât mai bun pentru derularea unei dezinfecții eficiente, atât la nivelul personalului cât și a spațiilor în care acesta își desfășoară activitatea;
 Personalul administrativ responsabil de curățenia și igienizarea spațiilor de lucru va fi instruit privind modul de folosire a dezinfectanților și frecvența dezinfectării spațiilor din aria arondată.

2. ASIGURAREA CONTINUITĂŢII SERVICIULUI ŞI SIGURANŢA SNT

 Activităţi de bază ce nu pot fi întrerupte, a căror funcţionare este obligatorie şi necesită măsuri speciale de siguranţă sunt:

– Transportul gazelor naturale;
– Dispecerizarea gazelor naturale;
– Activitatea echipelor de intervenție/mentenanță SNT pentru situațiile care pun în pericol funcționarea SNT;

 Activităţi ce pot fi întrerupte pentru o perioadă de timp:
– Activitățile conexe prestării serviciului de transport gaze, dacă perioada de carantină impune astfel de măsuri;
– Relațiile contractuale, unde prin acte doveditoare furnizorii vor demonstra că nu pot onora obligațiile privind livrarea de materiale necesare derulării investițiilor TRANSGAZ din cauza situațiilor generate de epidemiile din țările afectate și a efectelor asupra importurilor din țările în cauză, se va proceda la sistarea
temporară justificată a contractelor în derulare afectate;
• Procedura de sistare temporară a contractelor se va realiza doar cu sprijinul Direcției Juridice care va asista entitățile TRANSGAZ implicate și le va consilia privind legalitatea și posibilele efecte asupra îndeplinirii obiectivelor și asumărilor companiei;

• Dacă entitățile afectate simt nevoia unei reglementări superioare, cu suportul Direcției Juridice se va elabora o circulară care să trateze spețele menționate în relația cu societățile aflate sub contract cu S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.;
– Se vor limita pe cât posibil deplasările personalului TRANSGAZ, pentru toate activitățile care suportă amânare se va anula deplasarea de personal.

Dispecerizare gaze naturale:
– Actualmente redundanța Dispeceratului Național Mediaș este asigurată prin Dispeceratul Național București. Pentru asigurarea serviciului în condiții optime, personalul dispeceratelor naționale și teritoriale va fi dotat cu laptopuri și acces către platformele on-line specifice derulării activității, în vederea continuării activității în condiții de izolare la domiciliu.

Activitatea de transport gaze:
 Funcție de zonele afectate de potențiala epidemie urmată de carantină, se vor prelua responsabilitățile Exploatării Teritoriale afectate, de Exploatarea Teritorială neafectată de carantină, privind strict intervențiile de urgență de care depinde siguranța în exploatare a SNT;
 Pentru dezvoltarea unei astfel de scheme au fost întocmite liste cu sectoarele de exploatare SNT și s-a stabilit redundanța, asigurată fie cu ajutorul altor sectoare din cadrul aceleiași Exploatări Teritoriale, fie, la nevoie, cu sprijinul echipelor din sectoare aparținând Exploatărilor Teritoriale vecine;
 Pentru stațiile de import, de comprimare și la obiectivele desemnate ICN/E se va asigura personalul necesar pentru exploatarea în condiții de siguranță prin sprijinul sectoarelor sau al altor Exploatări Teritoriale, care vor desemna personal ce poate fi
transferat temporar în cadrul acestora;
 Sucursala Medias va asigura permanent echipe de intervenție specializate echipate corespunzător, pregătite pentru a interveni operativ în cazul unor incidente/accidente tehnice în zonele afectate de intervenții. Se interzice alocarea în echipele de lucru ale Sucursalei forță de muncă, utilaje și echipamente pentru intervenție, din zonele aflate în carantină.

 

3. ASIGURAREA SECURITĂŢII OBIECTIVELOR COMPANIEI:

 În eventualitatea intrării în incapacitate a operatorului privat care asigură serviciile de pază în cadrul companiei, se vor reevalua obiectivele TRANSGAZ care beneficiază de servicii de pază și se vor prioritiza, întocmindu-se o nouă listă care să cuprindă, în primul rând, toate obiectivele de infrastructură critică de interes național/european și sediile administrative unde activează echipele
de comandă;

 Se va solicita operatorului să ne anunțe de îndată zonele în care nu mai poate presta serviciile de pază, urmând a se analiza posibilitatea asigurării securității cu personal propriu calificat;
 De asemenea, vom solicita ca firma prestatoare să notifice de urgență dacă persoane care au activat în serviciul de pază în cadrul obiectivelor TRANSGAZ au fost identificate ca infectate sau puse în carantină.

 

În cazul în care epidemia provocată de COVID-19 va genera o situație de urgență la nivel național, comunicarea cu autoritățile abilitate și implementarea măsurilor cuprinse în acest Plan vor fi atributul Celulei de Urgență a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., sub conducerea strictă a domnului Director General, conform Deciziei DG nr. 104/07.02.2019, urmând ca toate acțiunile să fie coordonate prin departamentele
naționale abilitate.
* În cazul declarării unei situații de Forță Majoră de către autoritățile abilitate, se recomandă consultanță de specialitate juridică privind răspunderea companiei în cazul unor posibile sincope în asigurarea serviciului de transport gaze generate de condiții extreme, independente de efortul societății de a mitiga efectele unei
astfel de situații de urgență.

BVB | Știri BVB

CONPET SA (COTE) (12/08/2022)

Raport semestrial S1 2022

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (12/08/2022)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni

CONPET SA (COTE) (12/08/2022)

Convocare AGOA & AGEA 20(21).09.2022

BIOFARM S.A. (BIO) (12/08/2022)

Raport semestrial S1 2022