Update articol:
Trecut, prezent şi viitor în domeniul energiei electrice din România

Iulian Iancu, președintele CNR-CME: „Muzeul Tehnic Național „Dimitrie Leonida” constituie arsenalul cel mai puternic al unei națiuni în a-și apăra originile, identitatea, cultura, tradiția și evidențiază genialitatea poporului român

CNR-CME „Muzeul Tehnic Național „Dimitrie Leonida”

Transmisă live din biroul  fondatorului Muzeului Național Tehnic Dimitrie Leonida, în ziua de 30 martie 2021, conferințaTrecut, prezent şi viitor în domeniul energiei electrice din România a fost organizată  de către Comitetul Național Român al Consiliului Mondial  (CNR-CME), în parteneriat cu Electrica SA. Evenimentul a evidențiat lecțiile înaintașilor și a reliefat principalele direcţii pentru dezvoltarea inteligentă a domeniului energiei electrice în viitor și pregătirii  personalului, în acord cu noile exigențe tehnologice.

În deschiderea conferinței, dl Iulian Iancu, președintele CNR-CME a subliniat, printre altele: „Muzeul Tehnic Național Dimitrie Leonida constituie arsenalul cel mai puternic al unei națiuni în a-și apăra originile, identitatea, cultura, tradiția și evidențiază genialitatea poporului român. Ne confruntăm cu provocări neimaginate cu câțiva ani în urmă, iar schimbările climatice reprezintă unul dintre factorii cu efecte majore în lume. Utilizarea combustibililor fosili determină pierderi mari de energie, însă sursele regenerabile, inclusiv tehnologia hidrogenului, vor oferi noi soluții în acest sens. Accesul la energie trebuie asigurat tuturor categoriilor de oameni, iar atingerea țintelor legate de schimbările climatice reprezintă obiective de mare importanță la nivel global. Tânăra generație are toate capabilitățile de a prelua setul de oportunități care le sunt acum la îndemână și de a oferi soluții actualelor povocări. Tinerii sunt șansa României în creionarea unui viitor cât mai  sustenabil ”.

Dl Nicolae Havrileț, consilier în cadrul Ministerului Energiei, a reliefat capacitatea României de a produce și de a stoca sursele regenerabile de energie onshore și offshore, subliniind că stocarea prin obținerea de hidrogen verde este în atenția specialiștilor și a subliniat: „Hidrogenul va fi cel mai utilizat combustibil, în special pentru transportul greu, fie că vorbim de aviaţie ori de transportul naval. Dorim să avem o nouă Lege a energiei electrice, care acum se rescrie printr-un program de consultanţă cu ajutorul Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare. De asemenea, suntem în discuţie cu Banca Mondială pentru a obţine un suport privind modernizarea Legii gazelor naturale, chiar dacă vor fi cuprinse într-un singur act normativ pe două capitole sau vor fi prezentate ca două legi separate. Fondul de modernizare susţine, de asemenea, într-o proporţie foarte mare producţia de energie electrică din surse regenerabile.

Principalele aspecte evidențiate în cadrul conferinței:

– Muzeul Național Tehnic „Dimitrie Leonida”, opera unor vizionari și moment important al științei și tehnicii românești, ar trebui să devină emblematic pentru lumea științei, tehnicii și tehnologiei, iar în acest sens există deja creionat un plan important de dezvoltare a muzeului, în baza căruia se pot realiza multe module educative;

– Ne aflăm într-o perioadă de răscruce în care asistăm la o schimbare a paradigmei energiei electrice de neimaginat în trecut, grație rapidelor dezvoltări tehnologice. Numai cunoscând trecutul, putem să aducem România pe harta luminoasă a lumii;

– În raport cu alte țări, România are multe oportunităţi privind dezvoltarea noilor infrastructuri de producţie şi, foarte important, de stocare a energiei electrice din surse regenerabile;

– Conceptul de Smart Grid este specific sistemelor energetice ale viitorului și sunt necesare programe detaliate pentru implementarea acestuia, deoarece digitalizarea distribuției de energie electrică necesită puternice platforme informatice și un sistem amplu si sigur de comunicații;

– În viitorul apropiat, tranziția energetică va fi dominată de decarbonare, descentralizare, digitalizare, electrificare și urbanizare, iar obiectivele de sustenabilitate ale sectorului energetic implică responabilitate în fața acționarilor, responsabilitate față de mediu și față  de societate;

– În procesul de tranziție energetică, coloana vertebrală o reprezintă distribuția energiei electrice;

– În prezent, la București, indicatorul care oferă informații privind nivelul de performanță al calității serviciului de distribuție este indicatorul SAIDI, de 95 minute. Se dorește reducerea acestui indicator pentru a face din București o capitală europeană modernă;

– Noua Lege a Energiei care se află în curs de elaborare sub coordonarea Ministerului Energiei și așa cum știm, trebuie să transpună prevederile Directivei UE nr. 944, în vreme ce Regulamentul nr. 943 este obligatoriu, așa cum știm. Trebuie corelată legislația cu reglementările actuale, deoarece sectorul este deja suprareglementat  și nu are nevoie de noi reglementari, ci mai curând de armonizarea și corelarea reglementărilor existente;

– În redesenarea viitorului sistem energetic, o condiție importantă o reprezintă asigurarea flexibilității echipamentelor și a diverselor procese din sector . Operatorul de Distribuție a energie electrice va prelua și funcția de Operator de Sistem și va putea deveni operator de flexibilitate pentru reglajul de frecvență, dar și pentru reglajul de tensiune;

Industria energetică este făcută pentru oameni, iar competiția dintre operatorii de distribuție reprezintă o cooperare, modul de încurajare a oamenilor fiind un diferențiator între operatorii de distribuție;

– Facultate de Energetică din cadrul UPB acordă mare atenție educării și pregătirii studenților în domeniul digitalizării, obiectiv pentru care au fost digitizate laboratoarele existente si a fost realizat un laborator de smart grid împreună cu agenti economici din sector și a fost dezvoltată o secție de servicii energetice;

– La nivelul Universității POLITEHNICA București – Facultatea de Energetică, există deja 5 parteneriate cu universități din Europa, pentru oferirea dublelor diplome, pentru studenții la nivelul licență și masterat. Aceasta este o premiză atractivă pentru studenții cu rezultate foarte bune de a urma cursurile facultății din București și a obține licențierea și a altei universități de renume;

– Obiectivul asumat de tinerii energeticieni este realizarea unei viziuni unice pentru viitorii specialiști  în domeniu.

***

Asociația Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) cuprinde cea mai mare rețea națională de specialiști din domeniul energiei şi este principala organizaţie din domeniul energiei din România, membru fondator al Consiliului Mondial al Energiei, din anul 1924. CNR-CME este o organizatie profesională, apolitică, neguvernamentală, fără scop lucrativ sau patrimonial, CNR-CME concentrează interesele diferitelor instituții și organizații din România interesate în problemele energiei și ale relației acesteia cu economia și cu mediul înconjurator, ale specialiștilor și ale societății civile.

BVBStiri BVB

UCM RESITA S.A. (UCM) (16/04/2021)

Completare Convocare AGAO 28 (29).04.2021 versiune limba engleza

Patria Bank Obligatiuni 2028 EUR (PBK28E) (16/04/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014