Update articol:

TTS anunță intenția sa de a lansa o ofertă publică inițială de vânzare pentru maxim 50% din acțiuni și de a lista acțiunile la Bursa de Valori București

Oferta este de așteptat să fie lansată în ultima decadă a lunii mai 2021, sub rezerva condițiilor pieței și a aprobării Prospectului de către ASF.

TTS anunță astăzi intenția sa de a lansa o Ofertă Publică Inițială (“Oferta“) de vânzare a unui număr de acțiuni existente în capitalul social al Societății, care ar urma să se deruleze ulterior aprobării prospectului de ofertă și admitere la tranzacționare (“Prospectul“) de către ASF. Oferta constă în oferirea spre vânzare a unui număr de maximum 15.000.000 acțiuni existente, reprezentând cel mult 50% din numărul total de acțiuni emise de Societate  (“Acțiuni Oferite“), potrivit unui comunicat. TTS intenționează să solicite admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată administrată de BVB, ulterior aprobării Prospectului de către ASF și închiderii cu succes a Ofertei.

Domnul Petru Ștefănuț, CEO al TTS (Grup) afirmă: Strategia noastră este una de dezvoltare și perfecționare a serviciilor oferite clienților, cu multă grijă pentru mediu. Planurile pe care le avem completează operațiunile actuale ale Grupului și vizează achiziții, creștere organică și eficientizare continuă, cu reducerea emisiilor de carbon. Privim modernizarea activelor și digitalizarea proceselor ca pe un element de identitate a TTS (Grup). Echipa a construit o cultură a performanței și implicării care are o șansă în plus, în contextul actual. Creșterea transportului pe ape interioare este solicitată de întreaga economie a continentului, pentru preluarea de marfă transportată rutier, cu impact pozitiv în reducerea emisiilor de carbon. Aceste evoluții creează și un context favorabil privind accesarea unor fonduri europene nerambursabile, pe care intenționăm să îl valorificăm pentru proiectele menționate. Interesul creat este relevant pentru noi, permite maturizarea mai rapidă a planurilor pe care le avem, o oportunitate pentru toate părțile cointeresate, fie parteneri, fie echipă, fie acționari.”

Elemente principale:

  • Oferta vizează vânzarea de către TTS a până la 50% din acțiunile deținute, respectiv un număr total de până la 15.000.000 acțiuni, în două tranșe. Tranșa de retail, care va fi de până la 2.250.000 de Acțiuni Oferite, tranșa investitorilor instituționali, care va fi de până la 12.750.00 din Acțiunile Oferite rămase.
  • Se va solicita admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB.
  • TTS, împreună cu subsidiarele pe care le consolidează (“TTS (Grup)“) este unul dintre liderii segmentului de servicii logistice integrate din bazinul Dunării, asigurând activități de expediție de mărfuri, transport fluvial, operațiuni portuare în mod special pentru cereale, minerale și chimicale, precum și alte activități conexe și auxiliare.
  • În anul 2020, TTS (Grup) a fost responsabil pentru aproximativ 30% din traficul de pe Dunăre din perspectiva volumelor transportate, a capacității și dimensiunii flotei proprii.
  • TTS (Grup) deține o flotă fluvială (barje, împingătoare, nave cu autopropulsie), modernizată cu o capacitate totală de 768kt și o flotă de 6 macarale plutitoare de mare capacitate. Flota fluvială poate acoperi orice rută de pe traseul Dunăre-Rin-Main.
  • Operațiunile comerciale ale TTS (Grup) se desfășoară în 9 țări, respectiv în România, Serbia, Ungaria, Croația, Bulgaria, Austria, Slovacia, Ucraina și Germania. TTS (Grup) operează 10 terminale portuare, trei în Constanța și 7 pe cursul Dunării (Brăila, Galați, Giurgiu, Oltenița, Bechet și Turnu Severin în România, precum și Fajsz în Ungaria). TTS (Grup) deține propriile facilități pentru operațiuni intra-portuare: depozite, platforme, instalații, macarale.
  • Vânzările TTS (Grup) au atins, în anul 2020, 520 milioane RON, cu EBITDA raportat de 114 milioane RON și un profit net de 48 milioane RON.
  • Prin modernizări și investiții constante, flota TTS (Grup) are în prezent o amprentă a emisiilor GNG la aproximativ jumătate sub media înregistrată la nivelul EU-27 aferent segmentului de transport pe ape interioare.
  • Transportul pe apă, atât maritim cât și ape interioare, este un sector strategic care permite realizarea a 76% din comerțul extern al UE și 40% din comerțul intern al UE. Are un rol important într-un mix modern de transport, rol care va crește până în anul 2050, odată cu trecerea planificată a transportului european către metode de transport cu emisii de gaze de seră mai reduse, cum sunt transportul pe ape interioare și căi ferate.
  • România are în plan, pentru următorii 10 ani, investiții în valoare de 4,5 miliarde EUR în infrastructură pe Dunăre, în porturile dunărene și în portul Constanța, ca parte a unui program strategic de valorificare a poziției țării ca rută comercială centrală între Europa și Asia.

TTS (Grup) este unul dintre liderii segmentului de servicii logistice integrate din bazinul Dunării, acoperind activități de expediție de mărfuri, transport fluvial, operațiuni portuare, precum și alte activități conexe și auxiliare. Pe ansamblu, TTS (Grup) acoperă peste 100 de porturi și terminale portuare de la Dunăre și Marea Neagră cu legături pe Tisa, Sava, Rin și Main.

TTS (Grup) transportă 31% din volumele vehiculate pe Dunăre, respectiv în jur de 35% din traficul de marfă de pe canalul Dunăre – Marea Neagră și 39% din traficul total de pe Dunăre către și de la Constanța, potrivit datelor la 2019/2020 (în baza metodologiei statistice a Eurostat). Principalele mărfuri transportate sunt minerale, cereale și produse chimice.

TTS (Grup) deține o flotă fluvială, cea mai mare din bazinul dunărean, cu 466 de vase și o capacitate totală de 768kt, reprezentând 27% cotă de piață, în privința volumului și 23% în privința unităților aflate în proprietate. Începând cu anul 2005, în mod constant, flota a fost modernizată cu tehnologie și motoare de nouă generație atât pentru eficiență, cât și pentru a reduce cât mai mult emisiile de gaze GNG. Atât flota, cât activele portuare sunt pregătite și adaptate pentru condiții speciale, incluzând aici sezonul cu un nivel de apă mai scăzut.

TTS (Grup) are structuri integrate sinergic, capacități de depozitare acoperite (magazii, silozuri) și neacoperite,  (platforme), macarale și instalații. În Portul Constanța, spre exemplu, operațiunile TTS (Grup) sunt remarcabile și prin faptul că TTS (Grup) este singurul operator care deține macarale plutitoare capabile să încarce sau descarce nave maritime mari de tip Cape Size.

În continuarea demersurilor inovative și de pionierat antreprenorial, TTS (Grup) a creat și a integrat, în cursul anului 2020, un nou punct de frontieră între România (Isaccea) și Ucraina (Orlivka), pentru traficul de pasageri și mărfuri. Infrastructura construită, o investiție strategică, îmbunătățește substanțial distanțele de transport (reducere cu 200 km) și reduce timpii petrecuți în procedurile de vamă cu Ucraina.

Pe lângă activitățile de logistică TTS (Grup) integrează și activități complementare de reparații și construcții nave prin cele două șantiere navale pe care le deține la Galați și la Cernavodă.

Portofoliul de clienți este unul solid și diversificat, construit pe parteneriate comerciale de lungă durată. TTS (Grup) are drept clienți comercianți mari de cereale, mari comercianți și consumatori de îngrășăminte chimice, producătorul de aluminiu din România, mari producători de oțel din România, Serbia, Ungaria sau mari producători de îngrășăminte chimice din regiune și mari comercianți de produse laminate din oțel.

TTS (Grup) a investit constant în evoluția sa urmărind direcții strategice de creștere și eficiență. Are la activ nouă achiziții reușite de companii și un total de peste 200 milioane EUR investiți în dezvoltare. Prin transformări și modernizare, în 20 de ani de activitate, Societatea a crescut volumul de transport de la 6 mt/an la 9 mt/an, a prelungit distanța medie de transport de la 200 km, la 600 km și a crescut operațiunile portuare de la 1mt la peste 4mt/an.

TTS (Grup) are o strategie clară de dezvoltare, pentru consolidarea poziției sale de lider în segmentul serviciilor logistice integrate pe Dunăre si de expansiune geografică. Strategia cuprinde achiziții de companii, parteneriate puternice stabilite cu clienți mari și stabili, eficientizare și digitalizare, toate acestea fiind deja în curs de dezvoltare, cu un efect sinergic important asupra ansamblului operațiunilor TTS (Grup).

Rezultate financiare

TTS (Grup) a înregistrat în 2020 o cifră de afaceri de 520 mil RON, EBITDA de 114 milioane RON și un profit net de 48 milioane RON, compania reușind să atenueze impactul negativ asupra operațiunilor portuare și activităților de expediție, generat atât de restricțiile impuse de pandemia COVID-19, cât și de un an agricol dificil pe piața românească. TTS (Grup) a menținut profitabilitatea și a adresat în mod pro-activ creșterea eficienței prin restructurare și modernizare.

Segment strategic pentru întreaga economie europeană și pentru România

Transportul pe ape interioare este un domeniu de mare importanță pentru toate economiile europene. La nivelul întregii Uniuni Europene este în plan să crească ponderea transportului pe ape interioare cu 25% până în 2030 și cu 50% până în 2050.

Prin planul investițional al României în valoare de 4,5 miliarde EUR se urmărește îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre și dezvoltarea porturilor dunărene, precum și a Portului Constanța.

Oferta

Oferta constă în oferirea spre vânzare a unui număr de până la 15.000.000 de acțiuni emise de TTS, oferite în două tranșe, una dedicată investitorilor de retail și una investitorilor instituționali. În tranșa de retail, vor fi oferite până la 2.250.000 de acțiuni, iar în tranșa investitorilor instituționali vor fi oferite 12.750.000 de acțiuni.

Valoarea nominală a acțiunilor este de 1 RON.

Oferta va consta într-o ofertă adresată investitorilor de retail și investitorilor instituționali din România, precum și altor investitori instituționali eligibili.

Oferta este de așteptat să fie lansată în ultima decadă a lunii mai 2021, sub rezerva condițiilor pieței și a aprobării Prospectului de către ASF.

Acțiunile TTS sunt deținute de 14 persoane fizice. Echipa de management și fondatorul dețin împreună 67,57% din acțiunile totale.

BVBStiri BVB

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (18/06/2021)

Reziliere Contract CTE Iernut

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (18/06/2021)

Convocare AGEA pentru data de 11 august 2021

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (18/06/2021)

Actualizarea politicii de remunerare a actionarilor

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (18/06/2021)

Alocare actiuni SOP2019 - persoane cu responsabilitati de conducere

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (18/06/2021)

Autorizare membru al Consiliului de Administratie