Update articol:

Țuca Zbârcea & Asociații obține sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru o dezlegare de impact în domeniul piețelor de energie electrică europene

Dan Cristea_Tuca Zbarcea & Asociatii

Bursa Română de Mărfuri S.A. a obținut, prin avocații de la Țuca Zbârcea & Asociații, sesizarea CJUE în ceea ce privește acordarea unei singure licențe pentru administrarea pieței de energie electrică. CJUE are, astfel, oportunitatea de a asigura aplicarea uniformă a principiilor de liberă concurență pe piața energetică europeană, inclusiv în România, potrivit unui comunicat de presă.

Curtea de Apel București a admis sesizarea echipei de avocați a Țuca Zbârcea & Asociații cu privire la eventuala contrarietate cu dreptul Uniunii a prevederilor unei legislații naționale în domeniul energiei ce permit acordarea unei singure licențe pentru administrarea pieței de energie electrică. În privința legislației naționale române, art. 10 alin. (2) lit. f) al Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 prevede: „Autoritatea competentă emite licențe pentru: […] f) administrarea piețelor centralizate – se acordă o singură licență pentru operatorul pieței de energie electrică”.

Acționând în reprezentarea intereselor Bursei Române de Mărfuri S.A., avocații Țuca Zbârcea & Asociații au supus atenției instanței de contencios administrativ naționale dacă interpretarea corectă și conformă a Regulamentului UE 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică mai permite existența unui monopol național – în orice Stat Membru –  asupra operării pieței de energie electrică.

Prin încheierea din 3.06.2021, Curtea de Apel București a admis solicitarea de trimitere preliminară formulată de reclamantă și a dispus sesizarea CJUE în temeiul art. 267 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. Conținutul sesizării privește atât interpretarea domeniului de aplicare ratione personae al Regulamentului UE 2019/943, cât și eventuala incidență – într-o situație în care Statul Membru acordă o singură licență pentru piața de operare a energiei – a interdicțiilor de restrângere a concurenței prevăzute chiar de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Bursa Română de Mărfuri a fost reprezentată de o echipă de avocați ai Țuca Zbârcea & Asociații specializați în contencios administrativ, coordonată de Dan Cristea, avocat asociat: “Suntem bucuroși că un subiect de o asemenea importanță pentru domeniul energiei electrice va beneficia de o soluție unitară pentru toate Statele Membre ale Uniunii. Speța prezintă un vizibil interes transfrontalier, iar Curtea de Justiție are acum oportunitatea să asigure o aplicare uniformă a principiilor de liberă concurență pe piața energetică europeană, inclusiv în România”.

BVBStiri BVB

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) (18/06/2021)

Reziliere Contract CTE Iernut

SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) (18/06/2021)

Convocare AGEA pentru data de 11 august 2021

SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF3) (18/06/2021)

Actualizarea politicii de remunerare a actionarilor

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (18/06/2021)

Alocare actiuni SOP2019 - persoane cu responsabilitati de conducere

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (18/06/2021)

Autorizare membru al Consiliului de Administratie