Update articol:

UPDATE: Amânare în dosarul în care un acţionar contestă alegerile la Nuclearelectrica

UPDATE

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) a transmis în această seară că, la termenul de judecată din data de 31.10.2018, în dosarul  nr. 34778/3/2018, privind  înregistrarea de către un acționar SNN, persoană fizică,  pe rolul Tribunalului București a unei acțiuni în constatarea nulității absolute a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 12/28.09.2018 și de suspendare, pe calea ordonanței președințiale, a executării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  nr. 12/28.09.2018, instanța a decis amânarea  până la data de 14.11.2018 pentru a comunica reclamantului întâmpinarea și înscrisurile anexate depuse de SNN în instanță, întrucât reclamantul nu s-a prezentat la acest termen.

……………..

Un acționar persoană fizică (Dima Tatiana) a înregistrat pe rolul Tribunalului București acțiune în anulare și cerere de suspendare ce fac obiectul dosarului nr. 34778/3/2018, cerere prin care solicită constatarea nulității absolute și suspendarea executării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (“AGOA”) nr. 12/28.09.2018, potrivit informaţiilor transmise de Nuclearelectrica către BVB .

Compania precizează: “Menționăm că prin Hotărârea AGOA SNN din data de 12/28.09.2018 s-au aprobat următoarele: a) Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ; b) Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioada de 4 (patru) ani. c) Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin metoda votului cumulativ în conformitate cu prevederile art. 37 alin (1) și (2) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. d) Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ, în forma propusă de acționarul majoritar Ministerul Energiei. e) Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al S.N Nuclearelectrica S.A. f) Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competențe pentru a îndeplini acest mandate”.

Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de mandat de 4 ani, a avut loc ca urmare a finalizării procedurii de selecție organizată în conformitate cu prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile HG 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011. Termenul de judecată este 31.10.2018.

La AGA respectivă, administratorii aleși sunt Mihai Daniel Aniței, directorul general al Azomureș (care fusese propus de Fondul Proprietatea), Cristian Dima, fost secretar de stat în Ministerul Mediului de Afaceri, Cristian Gentea, Director General Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN), Elena Popescu, Director Direcția Generală de Politici Energetice din Ministerul Energiei, Iulian Robert Tudorache Secretar de stat în Ministerul Energiei (candidați propuși de Ministerul Energiei), dar și CEO-ul companiei, Cosmin Ghiță, și Remus Vulpescu, fost șef OPSPI.

Surse: Statul a ajutat FP să își mențină un om în conducerea Nuclearelectrica, sacrificându-și un candidat

BVBStiri BVB

UCM RESITA S.A. (UCM) (16/04/2021)

Completare Convocare AGAO 28 (29).04.2021 versiune limba engleza

Patria Bank Obligatiuni 2028 EUR (PBK28E) (16/04/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014