Update articol:

Un grup de acționari SIF Transilvania dorește delegarea funcţiei de administrare a riscurilor

SIF3 Transilvania a transmis, astăzi, că un grup de acţionari care deţin împreună 5,000045% din capitalul social al societății a solicitat convocarea unei Adunări Generale Extraordinare a Acţionarilor, cu puncte referitoare la aprobarea delegării funcţiei de administrare a riscurilor.

SIF3 a precizat că față de acest grup de acționari, Autoritatea de Supraveghere Financiară a constatat prin mai multe decizii că acţionează în mod concertat faţă de S.I.F. Transilvania cu încălcarea dispoziţiilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004.

Cererea de convocare a adunării generale extraordinare a acţionarilor se află în analiză, urmând ca decizia adoptată să fie comunicată investitorilor şi acţionarilor societăţii, în termenele legale, a mai precizat compania.

 

BVBStiri BVB

DAFORA SA (DAFR) (15/01/2021)

Raport conf. art. 92 ind. 3 Legea 24/2017

ROMCARBON SA (ROCE) (15/01/2021)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014