Update articol:

Uniunea Profesiilor Liberale din România – promotor al transformării experizei judiciare românești

Sursa foto: Facebook

În data de 18 mai 2021, Uniunea Profesiilor Liberale din România a organizat în format online, în parteneriat cu Universul Juridic, conferința cu tema „Expertiza judiciară – nevoia îmbunătățirii cadrului de reglementare”.

Scopul Conferinței a fost acela de a identifica soluții pentru îmbunătățirea activității și legislației în domeniul expertizei judiciare. Evenimentul s-a bucurat de prezența unor personalități incontestabile. Lucrările au fost deschise de alocuțiunea Domnului conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu, Președinte al Uniunii Profesiilor Liberale din România și Prim-vicepreședinte al Camerei Auditorilor Financiari din România și au fost moderate de către domnul Adrian Vascu, evaluator autorizat și Președinte de onoare al asociației.

Din partea profesiilor liberale au luat cuvântul, pentru a exprima dificultățile întâmpinate de către profesioniști, Domnul dr. Dan Manolescu, Prim-vicepreședintele Uniunii Profesiilor Liberale din România și Președintele Camerei Consultanților Fiscali, Av. Cătălin-Daniel Fenechiu, Vicepreședintele Uniunii Profesiilor Liberale din România și Vicepreședintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, Ionelia Vișan, Membru al Comisiei de auditori statutari a Camerei Consultanților Fiscali, Ionelia Alexe, reprezentantul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, Aurel Andrei, Președinte al Consiliul Filialei București a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România-CECCAR, Ing. Ionuț-Cristian Săvoiu, Președintele Uniunii Geodezilor din România și Arh. Vasile Meiță, Președintele  Corpului Experților Tehnici din România.

Principalele aspecte semnalate în cadrul evenimentului de către aceștia s-au referit la: rolul expertizelor în realizarea actului de justiție; caracterul multidisciplinar al expertizelor judiciare; disfuncționalități constatate în desfășurarea activității de expertiză judiciară; onorariile experților; necesitatea promovării în regim de urgență a unui act normativ de modificare și completare a Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză judiciară și extrajudiciară.

Președintele Uniunii Profesiilor Liberale din România a mulțumit tuturor celor prezenți la Conferință, precum și Ministrului Justiției pentru sprijinul acordat, dar și pentru implicarea activă în vederea schimbării cadrului legislativ. Domnul Conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu a menționat faptul că este absolut necesară modificarea legislației în domeniu și a susținut specializarea experților pe domenii de activitate și asigurarea independenței expertului judiciar prin modul de decontare al expertizelor.

De altfel, diversificarea serviciilor prestate de către experți a fost susținută și de către Judecător Delia Narcisa Theohari de la Curtea de Apel București care a prezentat argumente în sprijinul delegării unor experți pe lângă instanțele judecătorești cu scopul consilierii acestora.

La Conferintă au participat reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice implicate în înfăptuirea actului de justiție în România: Mihai Pașca, Secretar de Stat, Ministerul Justiției; Cristian Niculescu-Tagârlaș, Senator, Membru al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului României; Marius Toanchină, Senator, al aceleiași Comisii; Judecător Delia Narcisa Theohari, Curtea de Apel București; Olga Cataraga, Director, Centrul Național de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiției din Republica Moldova.

Evenimentul a reprezentat o etapă importantă în procesul de îmbunătățire a legislației în domeniul, iar Uniunea Profesiilor Liberale din România împreună cu Ministerul Justiției și având sprijinul profesiilor liberale, al factorilor politici și al magistraturii vor demara înființarea unui Grup de lucru privind expertiza judiciară care va avea în perioada următoare o activitate intensă pentru a discuta în profunzime și concret propunerea legislativă ce va fi înaintată Parlamentului României până la finalul acestui an.

UPLR este o organizație neguvernamentală, apolitică, înființată la data de 11 iunie 2001, în baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 dobândind personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor ținut la Judecătorie.

Uniunea Profesiilor Liberale din România este formată din asociații de profesii liberale si este deschisă aderării tuturor organizațiilor profesionale, persoane juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute în Statutul său. UPLR reprezintă aproximativ 140.000 membri ai organizațiilor profesionale. Uniunea Profesiilor Liberale din România este membru cu drepturi depline al Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS și al Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale – UMPL. UPLR participă activ la dialogul social organizat în cadrul Consiliului Economic și Social din România, fiind membru cu drepturi depline al acestui organism.

Asociațiile membre ale UPLR:

 1. Ordinul Arhitecților din România;
 2. Camera Auditorilor Financiari din România;
 3. Uniunea Națională a Barourilor din România;
 4. Camera Consultanților Fiscali;
 5. Asociația Natională a Evaluatorilor Autorizați din România – ANEVAR;
 6. Colegiul Farmaciștilor din România;
 7. Uniunea Națională a Notarilor Publici din România;
 8. Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România;
 9. Colegiul Național al Asistenților Sociali din România;
 10. Asociația Consultanților în Management din România – AMCOR;
 11. Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România;
 12. Corpul Experților Tehnici din România – CETR;
 13. Uniunea Geodezilor din România;
 14. Colegiul Medicilor Veterinari din România.

BVB | Știri BVB

FONDUL PROPRIETATEA (FP) (24/06/2022)

Finalizarea ofertei publice de cumparare

TERAPLAST SA (TRP) (24/06/2022)

Desemnare agent de plata pentru dividende 2021

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA (TEL) (24/06/2022)

Acceptare mandate membri provizorii Directorat

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (24/06/2022)

Tranzactii management - art. 19 Reg. (UE) 596/2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (24/06/2022)

Raport conf. art. 108 Legea 24/2017 (R)