Update articol:

Valentin Ionescu (ASF): Autoritatea de Supraveghere Financiară – ­­preocupată de creșterea gradului de cuprindere în asigurare a locuințelor

Autoritatea de Supraveghere Financiară este ­­preocupată de creșterea gradului de cuprindere în asigurare a locuințelor, a susţinut Valentin Ionescu – Director Direcția de Strategie și Stabilitate Financiară în cadrul ASF, la evenimentul „Forumul Internațional al Riscurilor de Catastrofă Naturală 2018”.

Domnia sa a explicat: “Riscul de catastrofă naturală continuă să reprezinte o tema de interes pentru autorități din perspectiva dimensiunii și duratei efectelor asupra vieții și bunurilor oamenilor, aflate pe zone geografice întinse, efecte care pot afecta creșterea și stabilitatea economică, atât prin majorarea cheltuielilor bugetare cu ajutoare pentru victime și refacerea serviciilor publice, cât și prin discontinuitatea activității agenților economici. Un exemplu grăitor, de care cred că ne amintim cu toții, sunt inundațiile recente dar, dacă ar fi să cuantificăm valoarea pagubelor, trebuie să amintesc inundațiile din 2010 – care au cauzat pagube de 0,6% din PIB.

La 8 ani distanță s-ar putea ca inundații de aceeași amplitudine să crească valoarea pagubelor, respectiv a costurilor de înlocuire datorită, concentrării populației în anumite zone, creșterii valorii bunurilor populației și a întreprinderilor, în condițiile în care modificările climaterice s-au amplificat și au generat fenomene naturale extreme cu o frecvența crescută.

Un mijloc eficient de administrare a efectelor, de reducere a impactului economic și a perioadei de redresare este reprezentat de asigurările de catastrofă naturală, care contribuie totodată la dezvoltarea prevenției și în final la sustenabilitatea finanțelor publice. Asigurările nu reprezintă singura soluție, în special în cazurile în care unele riscuri devin atât de mari, încât costul asigurării devine prohibitiv, ci fac parte dintr-un întreg sistem de administrare a riscului de catastrofă naturală”.

Conform „Atlas of the Human Planet 2017”- Global Exposure to Natural Hazards”, elaborat la nivelul Comisiei Europene, România face parte din primele 10 țări din punct de vedere al suprafeței construite expuse la curtremure, cu o suprafață construită expusă la risc de 92%. Totodată, conform datelor din studiul menționat anterior, numărul locuitorilor expuși la inundații a crescut între anii 1975 – 2015 cu 13%, în timp ce numărul locuitorilor a scăzut în acceași perioada cu 17%, gradul de expunere a populației atingând 8% (din total populație).

Valentin Ionescu a spus: “Cu toate acestea, constatăm în România o subestimare a acestui risc din partea proprietarilor de locuințe, având în vedere că în primul semestru al anului 2018, numărul de contracte în vigoare s-a mărit cu un procent nesemnificativ de 1% ajungând la circa 1,7 milioane, iar primele brute subscrise au crescut cu aproximativ 3% ajungând la 71,5 milioane de lei. În continuare populația se bazează preponderent pe ajutor guvernamental pentru compensarea pierderilor, cu toate că PAID s-a constituit că o soluție socială pentru protejarea pe scară largă a intereselor cetățenilor.

S-au împlinit 10 ani de la emiterea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor și ne confruntăm în continuare cu un nivelul redus de acceptare în rândul populației, gradul de acoperire situându-se sub 20% din totalul fondului locativ, ceea ce a generat necesitatea găsirii unor soluții pe termen scurt, mediu și lung pentru asigurarea sustenabilității sistemului în condițiile actualului nivel al primei de asigurare stabilit de către legiuitor, nivel al primei ce a fost anterior calculat pe baza unui grad de cuprindere în asigurare de 100%.

Cu toate acestea PAID este astăzi un asigurător solid din punct de vedere financiar, care a dovedit că își respectă obligațiile față de asigurați dar căruia ai rămâne obligația de a continuă eforturile de implementare a produsului PAD la nivel național.

În aceste condiții, s-au discutat și analizat în cadrul grupului de lucru constituit din reprezentanții A.S.F., UNSAR/PAID, UNSICAR, PRBAR, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și reprezentanți ai patronatelor din sectorul bancar – propuneri de modificare a legi care să contribuie la creșterea gradului de acoperire, dintre care amintesc:

– liberalizarea accesului în acționariatul PAID

– liberalizarea canalelor de distribuție pentru polițele PAD prin intermediari;

– clarificarea obligativității încheierii poliței PAD pentru toate imobilele cu destinație de locuințe indiferent dacă acestea sunt sau nu utilizate efectiv în acest scop;

– clarificarea dreptului proprietarilor de imobile în clasa I de risc seismic de a încheia un contract facultativ fără a prezența dovadă încheierii PAD, în condițiile imposibilității legale de a contracta o poliță PAD în lipsa unor lucrări de consolidare a acestora;

– definirea clară a modalității de emitere pe cale electronică a poliței PAD;

– introducerea posibilității că PAID să poată prelua activitatea de constatare şi evaluare a prejudiciilor, precum şi stabilirea cuantumului despăgubirii de la asigurătorii care au eliberat polița PAD, în urmă notificării prealabile a asigurătorilor de către PAID;

ASF este preocupată de creșterea gradului de cuprindere în asigurare a locuințelor, iar subiectele vor rămâne de actualitate până când scopul legii va deveni realitate și nu deziderat.”

BVB | Știri BVB

CONPET SA (COTE) (12/08/2022)

Raport semestrial S1 2022

BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) (12/08/2022)

Informare Depozitarul Central - operare majorare capital social - nr. actiuni

CONPET SA (COTE) (12/08/2022)

Convocare AGOA & AGEA 20(21).09.2022

BIOFARM S.A. (BIO) (12/08/2022)

Raport semestrial S1 2022