Update articol:

Victor Cionga, numit în Consiliul de Administraţie al IOR

Societatea Națională Industria Optică Română SA (IOR) este o companie deținută de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în proporție de 95,92%, este listată la Bursa de Valori București din august 2015 și are ca obiect de activitate fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice. Pentru anul 2020, are 286 de salariați, o cifră de afaceri estimată de 14,7 milioane lei, pierdere de 3,3 milioane lei și datorii totale de 56 milioane lei.

În data de 15 iunie 2021, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății a aprobat propunerile transmise de către MEAT, selecția făcându-se în baza CV-urilor primite.

Astfel, noi membrii ai Consiliului de Administrație sunt:

  1. Victor Cionga (https://cutt.ly/Cionga) la bază este fizician și are o experiență bogată în mediul privat, ocupând diverse funcții de execuție și conducere, coordonând proiecte de privatizare, listare, fuziuni și achiziții. De asemenea, a făcut parte din consilii de administrație/supraveghere la companii private sau de stat, inclusiv la companii listate la Bursa de Valori.
  2. Maria Magdalena Cănescu (https://cutt.ly/Canescu) este specialist în resurse umane și are și o experientă bogată în domeniul managementului organizațional.
  3. Mădălin Grozavu (https://cutt.ly/Grozavu) are experiență în managementul vânzărilor, gestionarea echipelor și în management operațional.
  4. Dumitru Lucian Stoicescu (https://cutt.ly/Stoicescu) deține certificare ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), fiind membru CAFR și CECAR, cunoscător al standardelor internaționale de raportare financiară. Are experiență în derularea proceselor de audit și în domeniul controlului și managementului financiar.
  5. Ciprian Mitu (https://cutt.ly/Mitu) are o experiență de peste 15 ani în industria financiară, pe zona de trezorerie având expunere la nivelul unor companii mari din industrii grele și la categoria de investitori instituționali care activează pe teritoriul Uniunii Europene, fiind cunoscător al piețelor de tranzacționare a instrumentelor financiare și de capital.

Obiectivele aferente perioadei de mandat sunt cele specifice perioadei incluzand: asigurarea elaborării BVC pentru anul în curs, urmărirea procedurilor de închidere a exercițiului financiar 2020, respectiv a asigurării procesului de raportare financiară pentru anul 2020 și a raportărilor financiare semestriale aferente 2021, precum și promovarea unui proiect de modificare a actului constitutiv.

Fiecare administrator va prezenta la finalul mandatului un Raport de activitate privind modul de îndeplinire a responsabilităților și a gradului de îndeplinire a obiectivelor. Raportul va include și opinia administratorului în legătura cu posibilitatile de dezvoltare ale societății pe linii de afaceri, cu indicarea avantajului competitiv pe care societatea îl prezintă, respectiv opinia referitoare la necesitatea implementării unui plan de restructurare/ reorganizare.

Indemnizația brută fixă lunară a membrilor CA este de 5.203 lei.

Membrii înlocuiți sunt:

  1. Alina Victoria Voicu (http://www.ior.ro/VoicuVictoria.html)
  2. Marian Valentin Dunose (http://www.ior.ro/DunoseMarian.html)
  3. Neculai Tănase (http://www.ior.ro/TanaseNiculai.html)
  4. Anamaria Florescu (http://www.ior.ro/AnaFlorescu.html)
  5. Felicia Marcela Velicu-Caliu (http://www.ior.ro/Velicu-caliu.html)

 

BVB | Știri BVB

CONPET SA (COTE) (26/09/2023)

Achizitie servicii expert independent pentru selectie directori cu mandat

ALTUR S.A. (ALT) (26/09/2023)

Demisie administrator

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE (AROBS) (26/09/2023)

Document de informare - atribuirea cu titlu gratuit a unor actiuni in baza SOP

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. (TRANSI) (26/09/2023)

Reluare tranzactionare ora 17:00 - conform Codului BVB - operator de piata reglementata (Titlu II - art. 115 si Titlu III - art. 6) - Decizia ASF nr. 1006/26.09.2023 - aprobare document oferta publica de cumparare actiuni TRANSI