Update articol:

Acționarii Electrica SA au aprobat un dividend brut pe acțiune în valoare de 0,7248 RON, data plății fiind 26 iunie 2020

  • Bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2020 și situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, atât la nivel consolidat, cât și la nivel individual, au fost aprobate în cadrul AGOA
  • Iulian Cristian Bosoancă a fost ales ca membru al Consiliului de Administrație

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) Electrica SA, legal și statutar întrunită în data de 29 aprilie 2020, a aprobat, cu majoritatea voturilor exprimate, propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2019. Valoarea totală a dividendelor brute va fi în sumă de 246.108.017 RON, valoarea dividendului brut pe acțiune va fi de 0,7248 RON, iar data plății dividendelor 26 iunie 2020.

De asemenea, acționarii au aprobat bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2020 și situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, atât la nivel consolidat, cât și la nivel individual. A fost aprobată descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Electrica pentru exercițiul financiar 2019.

Totodată, a fost stabilită data de 9 iunie 2020 ca dată de înregistrare, la care va avea loc identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA Electrica, inclusiv dreptul de a beneficia de dividende. Acționarii au stabilit 5 iunie 2020 ca ex date, dată de la care instrumentele financiare se tranzacționează fără drepturile care derivă din AGOA Electrica.

“În circumstanțele excepționale create de pandemia Covid-19, continuăm să ne respectăm angajamentele atât față de clienți, cât și de acționari. Propunerea de distribuire de dividende reflectă performanțele companiei în anul 2019 și este în linie cu nivelul de randament al dividendului cu care i-am obișnuit pe acționarii noștri.

Electrica rămâne una dintre companiile în care investitorii au în continuare încredere, în ciuda volatilității înregistrate de piața de capital. Chiar în această perioadă dificilă, am constatat consolidarea pozițiilor unor investitori instituționali, care în mod tradițional au o strategie de investire pe termen mediu și lung, în linie cu strategia Grupului. Monitorizăm în permanență contextul național și internațional, precum și performanța financiară și lichiditatea companiilor din Grup pentru a limita orice riscuri potențiale și suntem pregătiți să răspundem, în cel mai scurt timp, situațiilor generate de evoluția crizei”, a declarat Corina Popescu, Director General Electrica SA.

Acționarii Electrica SA au aprobat alegerea domnului Iulian Cristian Bosoancă în calitate de nou membru al Consiliului de Administrație pentru ocuparea poziției vacante, în urma renunțării la mandat a administratorului neindependent Niculae Havrileț. Durata mandatului administratorului ales va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv pâna la 27 aprilie 2022.

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrica SA au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondență acționarii înscriși în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de 31 martie 2020, stabilită ca dată de referință, cvorumul fiind de 82,01% din totalul drepturilor de vot și de 80,38 % din capitalul social al societății.

Electrica SA informează acţionarii, investitorii şi publicul că raportul anual aferent anului 2019 va fi disponibil începând cu data de 30 aprilie 2020.

Toate companiile din cadrul Grupului Electrica au adoptat un plan de măsuri speciale pentru buna desfășurare a operațiunilor și asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică, în contextul pandemiei de Coronavirus (Covid-19). Planul de reziliență existent la nivel de Grup a fost actualizat cu promptitudine pentru a răspunde situației excepționale de la nivel național.

_________________________________________________________________________________

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din sectorul serviciilor energetice.

Grupul Electrica oferă servicii la circa 3,8 milioane de utilizatori și are o arie de cuprindere națională – cu organizare în trei zone pentru distribuția energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, și pe cuprinsul întregii țări pentru funizarea energiei electrice și pentru întreținere și servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din București și Londra. Electrica este singura companie românească listată din domeniul distribuției și furnizării energiei electrice din România.

 

BVB | Știri BVB

Erste Group Bank AG (EBS) (27/09/2022)

Notificare - detineri > 5%

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (27/09/2022)

Nuclearelectrica SA si Nova Power & Gas SRL lanseaza RoPower Nuclear SA

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) (27/09/2022)

Grupul Purcari achizitioneaza pachetul majoritar intr-o Crama din Bulgaria

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (27/09/2022)

Numire administratori provizorii