Update articol:

Acţionarii Firebyte Games, convocaţi pentru aprobarea contractării, prin  programul IMM Invest Plus, a unei facilități de credit de până la maximum 2.500.000 RON sau  prelungirea facilității existente, pentru finanțarea capitalului de lucru/investițiilor

Consiliul de Administrație al societății Firebyte Games SA convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 26/27.04.2023, ora 13.00, pentru aprobarea contractării de către societate de la o entitate bancară, participantă în cadrul programului IMM Invest Plus, a unei facilități de credit în valoare totală de până la maximum 2.500.000 RON (sau echivalent în valută) sau, după caz, prelungirea facilității existente pentru o perioada adițională de trei ani pentru finanțarea capitalului de lucru / investițiilor societății, în conformitate cu termenii și condițiile entității bancare, care va fi derulată prin Programul IMM Invest Plus.

De asemenea, acţionarii vor trebui să aprobe garantarea de către Firebyte Games, în condițiile și termenii entității bancare, a obligațiilor financiare (credit, dobânzi, dobânzi majorate, penalități, speze, alte costuri) rezultând în urma sau aferente Facilității de Credit cu următoarele garanții ce se vor constitui în favoarea entității bancare și a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii – S.A. – IFN („FNGCIMM”), respectiv:

a)      Scrisoare de garanție emisă de FNGCIMM pentru 90% din valoarea Facilitățîi de Credit până la concurență sumei de 2.500.000 RON;

b)      Ipotecă legală asupra tuturor conturilor curente (și sub-conturile aferente) deschise/ce se vor deschide de Societate în evidențele entitățîi bancare;

c)      Bilet la ordin în alb fără protest emis de Societate în favoarea entității bancare.

Acţionarii societății Firebyte Games SA mai sunt convocaţi să aprobe reducerea capitalului social al companiei,  de la 4.402.228,40 lei la 4.182.200,80 lei, respectiv cu suma de 220.027,60 lei, ca urmare a anulării unui număr de 2.200.276 acțiuni proprii dobândite de către societate, în conformitate cu Hotărârea AGEA din 28.05.2021. Ulterior reducerii, capitalul social al Firebyte Games SA va avea valoarea de 4.182.200,80 lei împărțit în 41.822.008 acțiuni.

De asemenea, Consiliul de Administrație al societățîi Firebyte Games S.A. convoacă şi Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru aceeaşi dată – 26/27.04.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Societățîi, aferente exercițiului financiar al anului 2022, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.
  2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societățîi pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
  3. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2022 conform propunerii Consiliului de Administrație.
  4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.
  5. Aprobarea datei de 23.05.2023 ca dată de înregistrare (ex-date: 22.05.2023) a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.
  6. Aprobarea mandatarii, cu posibilitate de substituție, a domnului Ovidiu Stegaru, pentru că să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societățîi, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

BVB | Știri BVB

S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) (02/06/2023)

Fitch confirma Ratingul BBB- cu perspectiva stabila

SIF OLTENIA S.A. (SIF5) (02/06/2023)

Demersuri privind vanzarea pachetului de actiuni detinut la IAMU S.A.

Banca Transilvania TURBO LONG 10/1.77/1.82 (EBTLVTL19) (02/06/2023)

Notificare Erste Group Bank AG - EBTLVTL19 este sold-out